Radni idą na starcie z ministrem Macierewiczem. Chcą walczyć o siedzibę dowództwa dywizji w Elblągu

Ważą się losy lokalizacji sztabu 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Na ten temat Prezydent Elbląga Witold Wróblewski rozmawiał z dowódcą 16 PDZ gen. dyw. Markiem Sokołowskim. Prezydent i radni chcą walczyć. Dziś odbędzie się specjalna sesja Rady Miasta.

– Bardzo niepokoi nas informacja o planach przeniesienia dowództwa dywizji do innej miejscowości, taka decyzja oznaczałaby  wielką stratę dla Elbląga. Przypomnę, że dowództwo 16 Dywizji stacjonuje w naszym mieście od 1949 roku. To marka sama w sobie, nierozerwalnie związana z naszym miastem i trzeba zrobić wszystko, by sztab tej dywizji był w Elblągu dalej – mówi prezydent Wróblewski.

Zaniepokojenie tymi planami wyrazili także prezesi stowarzyszeń i związków: Ryszard Sorokosz prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Generałów i Starszych Oficerów Wojska Polskiego, Ryszard Klim prezes Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków 16 PDZ, Marian Kozłowski ze Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych w Elblągu, Józef Nowicki prezes Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Elblągu oraz przewodniczący klubu PO Rady Miejskiej w Elblągu Michał Missan i  przewodniczący klubu SLD Rady Miejskiej Wojciech Rudnicki.

Generał Sokołowski poinformował, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Podejmie ją Minister Obrony Narodowej. Dowódcy 16 PDZ towarzyszył w spotkaniu dowódca Wielonarodowej Dywizji Północ – Wschód gen. bryg. Krzysztof Motacki, do którego adresowane były pytania związane m.in. z czasem jej pobytu w Elblągu. Uczestnicy spotkania wyrażali obawy i pytali, czy ta lokalizacja nie ma charakteru tymczasowego? Na dziś jednak nikt nie jest w stanie powiedzieć, jak długo dowództwo Wielonarodowej Dywizji stacjonować będzie w Elblągu i zadeklarować, że pozostanie tu ono na stałe.

Podczas spotkania rozmawiano o podjęciu działań, których celem ma być pozostawienie sztabu 16 PDZ w Elblągu. Przewodniczący klubu radnych PO Michał Missan zaproponował zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Ta ma się odbyć dziś.

Radni podejmą specjalny projekt uchwały w tej sprawie. W projekcie uchwały czytamy: „W odniesieniu do planu dyslokacji dowództwa 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, Rada Miejska w Elblągu wyraża zdecydowany sprzeciw wobec planowanych zmian i jednocześnie wyraża potrzebę utrzymania dotychczasowej siedzibydowództwa Dywizji w Elblągu”.

W uzasadnieniu projektu uchwały zaś radni napisali: „W związku z niepokojącymi informacjami o planowanej zmianie miejsca stacjonowania dowództwa  16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, pragniemy wyrazić swój sprzeciw wobec zamierzeń Ministerstwa Obrony Narodowej (…). Szacuje się, że praktycznie co piąta osoba w elbląskiej rodzinie związana jest ze służbą wojskową. O ścisłej więzi miasta z wojskiem świadczy również ufundowany przez społeczeństwo Elbląga przed dwoma laty dowództwu 16 PDZ sztandar wojskowy. Zarówno żołnierze, jak i kadra od lat aktywnie uczestniczą w życiu naszego miasta. Z zaangażowaniem współorganizują oraz biorą udział w obchodach świąt państwowych i historycznych rocznic oraz w różnego rodzaju uroczystościach miejskich, co nadaje szczególnie patriotyczny charakter tym wydarzeniom.

Pragniemy podkreślić, że na przestrzeni ostatnich lat – mimo naszych sprzeciwów, z Elbląga wyprowadzone zostały dwie bardzo ważne jednostki wojskowe i to zarówno z punktu widzenia obronności, jak i z uwagi na aspekty społeczne i gospodarcze miasta. Dotyczyło to: 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego oraz 14 Batalionu Usuwania Zniszczeń Lotniskowych.  Nie możemy się wiec godzić się na kolejne osłabienie elbląskiego garnizonu, szczególnie w kontekście medialnych zapowiedzi Ministerstwa Obrony Narodowej, dotyczących wzmacniania polskiej armii.

Historyczne związki Elbląga z 16 PDZ i prestiż jaki przynosi ona naszemu miastu, to nie jedyne argumenty przemawiające za pozostawieniem dowództwa w Elblągu. Mamy doświadczoną, wysoko wyspecjalizowaną kadrę. Kolejnym argumentem jest baza logistyczna i wojskowa, która z pewnością zapewni właściwe funkcjonowanie dowództwa 16 PDZ.  Dodatkowym atutem jest jej zlokalizowanie w bliskości strategicznych jednostek podległych dowództwu Dywizji, w szczególności jednostek w Elblągu i Braniewie. Samorząd elbląski jest również gotowy wesprzeć ewentualne działania, mające na celu dostosowanie nowych obiektów na potrzeby stacjonowania dowództwa.

Mamy świadomość, że ulokowanie w Elblągu dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód jest dla miasta wyróżnieniem. Rodzi się jednak pytanie, czy nie jest ono tymczasowe. Na dziś nikt nie jest w stanie zadeklarować, że pozostanie ono tu na stałe.

W świetle powyższego, pomysł wyprowadzenia z Elbląga dowództwa 16 PDZ jest krzywdzący, nieracjonalny  i brak jest jakichkolwiek przesłanek do tego typu działań. Wręcz przeciwnie, uważamy, że za pozostawieniemsiedziby dowództwa 16 PDZ w naszym mieście przemawia wiele argumentów społecznoekonomicznych. Jest to również sprzeczne z założeniami Rządu, który deklaruje wzmocnienie sił zbrojnych do poziomu 250 tys. żołnierzy. Przeniesienie dowództwa Dywizji zburzy dotychczasową harmonię i zniweczy trud wieloletniej, jakże owocnej współpracy. Zagrozi także żywotnym interesom miasta i jego mieszkańcom. W poczuciu troski i odpowiedzialności Rada Miejska w Elblągu zwraca się do Ministra Obrony Narodowej o rewizję swoich planów i zaniechanie działań związanych z przeniesieniem dowództwa 16 PDZ i pozostawienie go w Elblągu”.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register