Trwa modernizacja Elektrociepłowni Elbląg

Energa Kogeneracja (EKO), spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, zakończyła prace optymalizacyjne bloku biomasowego w Elektrociepłowni Elbląg.

Blok biomasowy (BB20p ) po zwiększeniu zainstalowanej mocy cieplnej do 60 z 30 MWt, oraz po przeprowadzonych testach, pracuje zgodnie z planem. Celem optymalizacji było obniżenie kosztów produkcji energii oraz uelastycznienie pracy jednostki. Dotychczas mogła ona pracować, korzystając jedynie z chłodzenia wodą z rzeki Elbląg (układ upustowo-kondensacyjny). Obecnie, w zależności od potrzeb miejskiej sieci ciepłowniczej (m.s.c.) i sytuacji na rynku energii, źródło może pracować, wykorzystując również wodę właśnie z m.s.c. (układ z pogorszoną próżnią) lub z pominięciem turbiny parowej (w uproszczeniu produkowana para podgrzewa wodę w m.s.c. za pośrednictwem wymiennika ciepłowniczego). Blok pomyślnie przeszedł również testy ruchowe i pomiary gwarancyjne. Badania te były przeprowadzone przez niezależny podmiot.

Blok biomasowy będzie podstawowym źródłem ciepła dla systemu ciepłowniczego Elbląga do momentu wdrożenia przez EKO docelowego modelu pracy Elektrociepłowni Elbląg. Wspólnie z blokiem biomasowym pracuje ostatni czynny kocioł węglowy w Elektrociepłowni Elbląg, który został zmodernizowany i dopuszczony do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego. Od 2022 roku będzie on źródłem rezerwowym, wykorzystywanym tylko w razie konieczności, np. awarii innego źródła. Kocioł węglowy po 2024 roku zostanie wyłączony z eksploatacji.

Pożegnanie z węglem

Sprawnie przebiega również realizacja szacowanego na ok. ćwierć miliarda zł programu inwestycyjnego EKO. Zakłada on w pierwszej kolejności budowę kotłowni rezerwowo-szczytowej o mocy 114 MWt, której wykonawcą jest firma ENERGOTECHNIKA-ENERGOROZRUCH (planowane oddanie do eksploatacji na przełomie 2021 i 2022 roku). Następnie do końca 2025 roku powstanie układ silników gazowych. EKO opracowuje dokumentację niezbędną do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy układu kogeneracyjnego, który będzie się składał z trzech silników gazowych, każdy o mocy ok. 10 MW (zarówno elektrycznej, ja też cieplnej). W drodze przetargu wyłoniony został natomiast wykonawca samego projektu budowlanego – firma ENERGOPOMIAR Gliwice.

Elektrociepłownia Elbląg odpowiada za produkcję ok. 80% ciepła dystrybuowanego przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Z chwilą oddania układu silników gazowych do eksploatacji EKO definitywnie zakończy produkcję energii z węgla w Elblągu, bazując wyłącznie na paliwie biomasowym i gazowym.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register