Czy musimy tyle płacić za śmieci? Jest na to rozwiązanie

Chciałem zachęcić Państwa do dyskusji nad tematem, który dotyczy nas wszystkich. Dotyczy środowiska, porządku, ale także naszych finansów. Mam nadzieje, że uda się odczarować kilka mitów – pisze przewodniczący Rady Miasta, Antoni Czyżyk.

Doszliśmy już do momentu, kiedy półśrodki nie zadziałają, a takim byłaby kolejna podwyżka  i przerzucenie kosztów na mieszkańców.

Czas na rozwiązania kompleksowe, systemowe.

Opłaty za wywóz śmieci nie muszą być wysokie. Można je obniżyć, wprowadzając rozszerzoną odpowiedzialność producentów. Dyrektywa europejska mówi jasno: z opłat pobieranych od producentów wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach powinien być sfinansowany system segregacji odpadami, ich zbiórki, transport a także edukacja. Dzięki temu rozwiązaniu docelowo mieszkaniec będzie płacił mniej za odbiór śmieci.

W wielu krajach podpisano już umowy między producentami opakowań, a firmami odbierającymi od mieszkańców określone frakcje odpadów, które dzięki temu trafiają do sortowni a następnie do recyklera. W efekcie to nie gminy zajmują się segregacją odpadów
i ich recyklingiem. Za wszystko płacą producenci towarów w opakowaniach. Takie rozwiązania funkcjonują w Austrii, Niemczech i innych krajach europejskich.

W Polsce mamy sytuację absurdalną. Samorządy są zobowiązane do wypełniania zapisów ustawy gospodarki odpadami, czyli odbioru i segregacji odpadów, przy czym problemem jest przekazywanie do recyklingu frakcji np. szkła, papieru czy plastiku. Gminy muszą ponosić koszty recyklingu i podatków środowiskowych. Polska miała dwa lata na wdrożenie unijnej dyrektywy w sprawie rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Do tej pory Ministerstwo Klimatu zaprezentowało jedynie wstępne propozycje.

Gminy co roku dokładają starań by zbilansować system gospodarki odpadami, a co za ty idzie ponoszą rosnące z roku na rok koszty. Zgodnie z ustawą system ten powinien być samofinansujący się. Tak się jednak nie dzieje. Może więc warto przyspieszyć prace nad wdrożeniem unijnej dyrektywy i włączyć producentów, tak jak ma to miejsce w innych krajach europejskich, w system partycypacji w kosztach gospodarki odpadami.

Nie można także zapomnieć o tym, że równie ważna jest edukacja społeczeństwa i wzrost świadomości na temat konieczności zmniejszania zanieczyszczenia środowiska poprzez stosowanie systemu segregacji.

Antoni Czyżyk

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register