Czytelniczka pyta: Czy przedszkola mogą pobierać dodatkowe opłaty?

Jak nas informuje Czytelniczka, w jednym z elbląskich przedszkoli poproszono rodziców o zakup dodatkowych książek – ćwiczeń oraz materiałów higienicznych dla dzieci. Kobieta pyta czy przedszkola mogą żądać od rodziców dodatkowych opłat.

Nasza Czytelniczka pisze: W przedszkolu do którego chodzi mój syn (nie podam nazwy ponieważ nie chcę mieć problemów) pani wychowawczyni poprosiła o zakup dodatkowych ćwiczeń oraz środków higienicznych – wilgotnych chusteczek. Czy to jest zgodne z prawem skoro słyszę, że rodzice nie powinni ponosić żadnych dodatkowych kosztów oprócz wyżywienia?

„Nauka w publicznych przedszkolach jest bezpłatna. Rodzice dziecka 6-letniego chodzącego do publicznego przedszkola ponoszą tylko opłaty za wyżywienie, a dziecka młodszego – tylko za wyżywienie i pobyt dłuższy niż 5 godzin dziennie” – przypomina MEN.

Dyrektor przedszkola nie ma upoważnienia prawnego, faktycznego do ustanawiania jakichkolwiek obowiązkowych opłat dla potrzeb realizacji zadań oświatowo-wychowawczych. Gwarantuje to Konstytucja RP i Prawo oświatowe – informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe organ prowadzący przedszkole odpowiada za jego działalność. Do zadań organu prowadzącego przedszkole należy m.in. zapewnienie warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; wykonywanie remontów obiektów przedszkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych oraz wykonywania innych zadań statutowych.

„Ponadto zgodnie z przepisami prawa oświatowego przedszkole nie może pobierać od rodziców innych opłat niż ustalone przez organ prowadzący za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym poza ustalony czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nie krótszy niż 5 godzin dziennie, nie więcej niż 1 zł za każdą następną godzinę oraz za wyżywienie” – wyjaśnia MEN. Pięć bezpłatnych godzin w przedszkolu to czas na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, czyli na naukę.

„Przedszkole nie może pobierać również opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego od dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat. Dzieckiem 6-letnim jest dziecko, które rozpoczyna edukację przedszkolną od nowego roku szkolnego (od września), w roku (kalendarzowym), w którym kończy 6 lat (niezależnie od tego, czy następuje to 1 stycznia, czy też 31 grudnia danego roku). Rodzice dziecka 6-letniego ponoszą tylko opłaty za wyżywienie” – przypomina resort edukacji.

MEN informuje również, że zarówno podstawa programowa wychowania przedszkolnego, jak i rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych nie przewidują korzystania w edukacji przedszkolnej z książek, kart pracy czy kart obserwacji dziecka np. w związku z przygotowaniem diagnozy dojrzałości szkolnej (informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej).

fot. zdjęcie poglądowe.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register