ENERGA: Władze Elbląga wprowadzają mieszkańców w błąd

Zarząd spółki Energa Kogeneracja Sp. z o.o. z uwagą i zainteresowaniem zapoznał się z wypowiedziami medialnymi Pana Wiceprezydenta Elbląga – Janusza Nowaka oraz Zarządu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (EPEC) odnoszącymi się do planowanych przez nas zmian w dostawie ciepła. Jednakże z przykrością musimy stwierdzić, że przytoczona w wypowiedziach medialnych argumentacja jest nieprawdziwa, a także nie znajduje oparcia zarówno w obowiązujących przepisach prawa, jak również postanowieniach obecnie łączącej nas umowy sprzedaży ciepła nr A/1/2001 z dnia 9 lutego 2001 roku – pisze Andrzej Dunajski, dyrektor Biura Prasowego Grupy Energa.

Pragniemy zapewnić, iż nasze działania, których pierwszym elementem było przesłanie do EPEC zawiadomienia o zmianie warunków dostarczania ciepła w dniu 28 września 2018 roku, podyktowane są właśnie dbałością o zachowanie bezpieczeństwa energetycznego Miasta Elbląga i umożliwienie EPEC dostosowania swoich instalacji do warunków, które ulegną zmianie. Taka była również intencja Ustawodawcy oraz Ministra Gospodarki, który wydał Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych z dnia 15 stycznia 2007 r. („Rozporządzenie”).

Okres 24 miesięcy, a więc dwóch lat jest okresem wystarczającym dla zapewnienia Miastu Elbląg źródła ciepła, które pokryje niedobory wynikające z konieczności zamknięcia przez Energę Kogenerację części bloków węglowych niespełniających wymagań unijnych i prawa krajowego w roku 2020.

Wspomniana przez Pana Wiceprezydenta koncesja nadaje prawo do prowadzenia określonej działalności oraz wyznacza techniczne warunki i parametry jej realizacji. W tym zakresie jest dokumentem niezbędnym dla funkcjonowania elektrociepłowni. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że Energa Kogeneracja wystąpiła o jego przedłużenie. Nasza spółka nie wystąpiła o nowy dokument, jak zostało podane w przekazie medialnym. Energa Kogeneracja w dalszym ciągu chce świadczyć usługi na rzecz elblążan, nawet jeśli będzie zmuszona robić to w mniejszym zakresie.

Koncesja w żaden sposób nie narzuca jednak Enerdze Kogeneracji obowiązku prowadzenia planowanej działalności na rzecz jakiegokolwiek konkretnego podmiotu. Twierdzenia Pana Wiceprezydenta Elbląga są więc w tym zakresie nieprawdziwe.

Nie jest też prawdą, że Energa Kogeneracja nie wiedziała w ostatnich latach, że niezbędna będzie modernizacja kotłów, gdyż pierwsze informacje na ten temat spółka przekazała już w 2012 roku. Spółka wskazywała od samego początku skalę kosztów, jakie będą się z tym wiązać. Cały czas też podkreśla, że jest gotowa dostosować instalację do nowych norm, ale nie może ponieść tak dużych nakładów inwestycyjnych w sytuacji, gdy EPEC planuje w znacznym zakresie zmniejszać zakup energii cieplnej od Energi Kogeneracji.

Jednocześnie w dalszym ciągu zapewniamy, iż dołożymy wszelkich starań, aby pozostać dostawcą ciepła dla Miasta Elbląga, o ile również takie będzie życzenie Władz Miasta. Jednakże warunki naszej dalszej współpracy po 31 sierpnia 2020 roku uwzględniać muszą konieczność poniesienia wielomilionowych nakładów na dostosowanie źródła ciepła do warunków narzuconych przepisami unijnymi i prawa krajowego.

Informacja nadesłana  

1 komentarz

  • Jerzy Reply

    9 października 2018 at 15:24

    No i co Nowak ty na to?
    Kłamstwa na potrzeby wyborów szybko zdemaskowane!!!!!
    Podsumowanie przy urnie.

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register