Kolejna grupa osób będzie mogła bezpłatnie jeździć autobusami i tramwajami w Elblągu

Jeśli radni miejscy wyrażą zgodę, to osoby posiadające zaświadczenia o byciu dawcą przeszczepu będą mogły korzystać z komunikacji miejskiej w Elblągu bezpłatnie/

Tytuł Zasłużonego Dawcy Przeszczepu przysługuje Dawcy Przeszczepu, który oddał szpik lub inne regenerujące się komórki i tkanki więcej niż raz oraz dawcy narządu. Podstawą do zwolnienia z obowiązku ponoszenia opłat z tytułu korzystania z komunikacji miejskiej będzie legitymacja „Zasłużony Dawca Przeszczepu”.

Sposób i tryb nadawania dokumentu określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu” (Dz. U. z 2017r. poz.63 t.j.).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia, legitymacja „Zasłużony Dawca Przeszczepu” nie identyfikuje osób, którym je przyznano. Mając powyższe na uwadze, osoby posiadające tytuł „Zasłużony Dawca Przeszczepu”, aby mogły korzystać z bezpłatnego przejazdu będą musiały okazać w czasie kontroli również dokument stwierdzający tożsamość lub imienną Elbląską Kartę Miejską z uprawnieniem zapisanym na podstawie wskazanej Legitymacji.

Zasadne jest rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów o osoby posiadające tytuł „Zasłużony Dawca Przeszczepu” ze względów społecznych i ma na celu propagowanie dawstwa komórek, tkanek i narządów.

Ewentualne skutki finansowe, zostaną pokryte ze środków Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu Sp. z o.o..

 

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register