Konkurs na dyrektora Teatru Ateneum

Prezydent m.st. Warszawy ponownie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie. Oferty należy składać do 16 maja. Nowy dyrektor obejmie obowiązki z dniem 1 września 2016 roku.

Wśród wymagań stawianych kandydatom są między innymi wykształcenie wyższe, przynajmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem, doświadczenie przy realizacji projektów kulturalnych lub pracy w instytucjach kultury oraz znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury i finansów publicznych.

Kandydaci na stanowisko Dyrektora oprócz złożenia wymaganych dokumentów, zobowiązani są do pisemnego opracowanieautorskiej koncepcji programowej i koncepcji organizacyjnej Ateneum im. Stefana Jaracza. Koncepcja powinna wpisywać się w strategiczne dokumenty Miasta Stołecznego Warszawy (ze szczególnym zwróceniem uwagi na program Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia oraz Warszawski Program Edukacji Kulturalnej 2015-2020, a także na Społeczną Strategię Warszawy – strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata 2009-2020. W przypadku wyboru przez komisję kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza, jego koncepcja, zgodnie z zapisami ustawy, będzie załącznikiem do umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury.

Oferty wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać do stołecznego Biura Kultury  (ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa)do dnia 16 maja br. z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Teatru Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie – NIE OTWIERAĆ”,

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 30 czerwca 2016 r. Przewidywany termin zatrudnienia – 1 września 2016 r.

Informacji o konkursie oraz o warunkach organizacyjno-finansowych Teatru Ateneum udziela Biuro Kultury, tel. (22) 44-30-367 lub (22) 44-30-355; e-mail: asadza@um.warszawa.pl lub b.kalinowska@um.warszawa.pl.

źródło: um.warszawa.pl,foto: teatrateneum.pl

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register