Straż Miejska sprawdziła porządek w mieście

W minionym tygodniu odbyła się akcja „Posesja”, której celem było dokonanie przeglądu czystości i porządku w mieście.

W oparciu o harmonogram pracy zespołów akcji ustalony przez Straż Miejską miasto podzielono na 13 rejonów. Do codziennej kontroli zostały wyznaczone po 3 zespoły składające się z przedstawicieli straży miejskiej, policji, urzędu miejskiego, spółdzielni mieszkaniowych i zarządców budynków mieszkalnych.

Przez 5 dni, tj. 25.03. – 29.03.  zespoły dokonywały kontroli terenów pod względem czystości, wyposażenia budynków mieszkalnych i użytkowych w pojemniki na odpady komunalne oraz ujawnienia terenów zaniedbanych.

Przeprowadzono dokładną penetrację terenów i z tych zanieczyszczonych sporządzono dokumentację, ustalono właścicieli i wyznaczono terminy ich uprzątnięcia.

W wyniku dokonanych działań ujawniono 48 miejsc wymagających natychmiastowego uprzątnięcia, a będących w administrowaniu:

  • Zarząd Budynków Komunalnych – 12
  • Departament Zarządu Dróg – 8
  • Referat Gospodarki Komunalnej – 1
  • Tereny prywatne – 14
  • Zarządcy Nieruchomości – 5
  • Zarząd Zieleni Miejskiej – 3
  • Miasto Elbląg – 5

We wszystkich tych przypadkach właściciele bądź zarządcy zostali zobowiązani do usunięcia nieczystości w terminie 14 – dniowym. Po tym czasie zostanie przeprowadzona  rekontrola  przez strażników miejskich i w skrajnych przypadkach zostaną wyciągnięte sankcje karno-administracyjne.

Karolina Wiercińska, Straż Miejska w Elblągu

akcja posesja

akcja posesja

akcja posesja

akcja posesja

akcja posesja

akcja posesja

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register