Ukraińcy, Mołdawianie i Rosjanie nielegalnie pracują w naszym regionie

Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej od początku roku przeprowadzili 50 kontroli mających na celu zbadanie rynku pracy cudzoziemców pod kątem legalności ich zatrudnienia. W 30 przypadkach już zostały stwierdzone nieprawidłowości w zakresie powierzania i wykonywania pracy przez cudzoziemców lub prowadzenia działalności gospodarczej, w 8 przypadkach naruszeń nie stwierdzono, natomiast 12 kontroli jest w toku realizacji.

W następstwie ujawnionych naruszeń przepisów prawa funkcjonariusze wszczęli 20 postępowań w sprawach o wykroczenie oraz nałożyli 17 mandatów karnych na łączną kwotę 5 000  zł.

Wobec 15 pracodawców zostały wydane wyroki sądowe o ukaraniu karą grzywny na kwotę 36 550 zł. Ponadto skierowano 14 wniosków do Sądu o ukaranie pracodawcy.

W toku przeprowadzonych na Warmii i Mazurach kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców najczęściej naruszającymi przepisy dot. prowadzenia działalności gospodarczej lub nielegalnie wykonujących pracę byli obywatele: Ukrainy, Mołdawii, Rosji. Natomiast branże w których stwierdzono nieprawidłowości to: budownictwo, gastronomia, transport, a także gospodarstwa rolne.

Funkcjonariusze W-MOSG stwierdzili, że właściciele firm najczęściej popełniali  uchybienia poprzez dopuszczanie do pracy cudzoziemców bez wymaganego zezwolenia bądź zarejestrowanego oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy oraz bez umowy o pracę w formie pisemnej. Ponadto 2 ostatnie kontrole wykazały, że 2 pracodawców doprowadziło cudzoziemców do nielegalnego wykonywania pracy poprzez wprowadzenie ich w błąd.

Straż Graniczna przypomina: Za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez pracodawcę z tytułu nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców grozi kara grzywny nie mniejsza niż 3 000 złotych, a nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemców jest zagrożone karą grzywny nie mniejszą niż 1 000 zł oraz decyzją administracyjną nakazującą opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast wobec pracodawców którzy doprowadzają cudzoziemca do nielegalnego wykonywania pracy poprzez wprowadzenie w błąd, wyzyskania błędu, wykorzystania zależności służbowej lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania grozi kara grzywny nawet do 10 000 zł.

źródło: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register