Warszawska Polityka Mobilności za odstawieniem aut. Kto jest za?

Warszawska Polityka Mobilności to aktywne zarządzanie popytem na transport w mieście i aglomeracji. Zakłada priorytetowe traktowanie edukacji transportowej i zmianę świadomości społeczeństwa, prowadzące do zmiany sposobu odbywania podróży po mieście. WPM stawia na poruszanie się pieszo, rowerem lub komunikacją miejską.

Zakłada odstawienie samochodów. Co WY na to?

Warszawska Polityka Mobilności to dokument strategiczny wyznaczający cele i sposoby nowego, aktywnego sposobu zarządzania komunikacją w mieście. Po ponad 20 latach od uchwalenia pierwszej polityki transporto­wej i 6 latach realizacji „Strategii zrównoważonego rozwoju sys­temu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne” nowy dokument poszerza optykę spojrzenia na warszawski transport i zarządzanie nim.

Warszawska Polityka Mobilności zostanie przyjęta zarządzeniem Prezydenta Warszawy. Od od 15 czerwca, rozpoczęły się konsultacje społeczne, które potrwają do 10 października.

WPM opiera się na takich działaniach jak:

  • wspieranie budowy ładu przestrzennego miasta;
  • zwiększenie roli transportu zbiorowego,
  • uchu pieszego i rowerowego;
  • przekształcenia przestrzeni publicznych i przywracanie im ich społecznej roli;
  • dostosowanie parametrów ulic do planowanych funkcji;
  • określenie nowej – ograniczonej – roli samochodu w mieście;
  • porządkowanie parkowania, transportu ładunków, dostaw towarów i obsługi ruchu turystycznego,
  • edukcja transportowa.

Dokąd zmierza WPM?

Punktem wyjścia realizacji WPM jest miasto rozwijające transport zbiorowy. W mieście wyraźnie wzrasta zainteresowanie ruchem rowero­wym. Przyczynia się do tego m.in. rozwój infrastruktury i urucho­mienie systemu rowerów publicznych Veturilo. W Warszawie dostrzega się również problematykę ruchu piesze­go. Przejawia się to stopniową poprawą funkcjonalności ciągów pieszych, likwidowaniem barier architektonicznych, wyposaża­niem schodów w pochylnie i windy oraz dostosowywaniem węz­łów przesiadkowych do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Modernizowany i rozwijany jest układ drogowy. Inwestycje w ten segment transportu zwiększają dostępność zewnętrzną Warsza­wy, jakość obsługi poszczególnych dzielnic, a także ułatwiają ochronę strefy śródmiejskiej przed ruchem tranzytowym.

Większość z nas denerwuje się stojąc w korkach, zatem do metro, na rower czy w tramwaj i do pracy:) CO WY na to?

 

źródło: ztm.waw.pl

 

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register