Co z gimnazjalistami, którzy muszą powtarzać klasę?

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie podziela obaw Rzecznika Praw Obywatelskich, który w wystąpieniu zapytał o sytuację gimnazjalistów, którzy będą powtarzać klasę. – Przygotowana nowa podstawa programowa zawiera wszystkie treści potrzebne w kształceniu uczniów klas VII i VIII w nowej strukturze szkoły podstawowej (przekładające się na zakres egzaminu ósmoklasisty) – wyjaśnia Marzena Machałek, wiceminister edukacji narodowej.

Jak podkreślał RPO, uczniowie gimnazjum, którzy nie zdali do drugiej klasy 1 września 2017 r. staną się uczniami klasy siódmej w ośmioletniej szkole podstawowej. Nie będą powtarzać programu, którego nie zaliczyli z różnych przyczyn w roku szkolnym 2016/2017, lecz będą korzystać z całkiem innej podstawy programowej niż ta, która była przeznaczona dla uczniów klas pierwszych gimnazjum. Pod koniec lipca dostał odpowiedź.

MEN dla niepromowanych uczniów gimnazjów przewidział następujące rozwiązania:

– uczeń klasy I gimnazjum, który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzyma promocji do klasy II, z dniem 1 września 2017 r. stanie się uczniem klasy VII szkoły podstawowej;

– uczeń klasy II gimnazjum, który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzyma promocji do klasy III, z dniem 1 września 2018 r. stanie się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej;

– uczeń klasy III gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończy tej szkoły, z dniem 1 września 2019 r. stanie się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej.

– Przygotowana nowa podstawa programowa zawiera wszystkie treści potrzebne w kształceniu uczniów klas VII i VIII w nowej strukturze szkoły podstawowej (przekładające się na zakres egzaminu ósmoklasisty). Uczniowie tych klas będą realizować program będący kontynuacją treści kształcenia, które realizowali w klasach IV-VI, i który będzie ich przygotowywał do podjęcia, począwszy od roku szkolnego 2019/2020, dalszej nauki w wybranym typie zreformowanej szkoły ponadpodstawowe – podkreśla Marzena Machałek, wiceminister edukacji.

Wiceminister edukacji dodaje, że nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego – w odróżnieniu od dotychczasowej – ma spiralny układ, co oznacza, że treści nauczania i umiejętności nabyte w szkole podstawowej uczniowie będą powtarzać, nadbudowywać i rozszerzać w szkole ponadpodstawowej.

W przypadku ucznia I klasy gimnazjum, który nie zdał do klasy II dyrektor gimnazjum po uzgodnieniu z organem prowadzącym, ma poinformować ucznia, w której szkole podstawowej będzie realizował obowiązek szkolny.

MEN przypomina też, że reforma systemu oświaty, która zakłada powrót do 8-letniej szkoły podstawowej, wydłużenie nauki w szkołach średnich oraz likwidację gimnazjów połączona jest ze zmianami programowymi, które będą wprowadzane sukcesywnie, począwszy od roku szkolnego 2017/2018. – Zmiany te mają charakter ewolucyjny – wskazuje wiceminister edukacji.

Według danych z Systemu Informacji Oświatowej w roku szkolnym 2016/2017 w szkołach dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem szkół specjalnych, naukę powtarzało:

– w klasie I gimnazjum: 8 800 uczniów

– w klasie II gimnazjum: 7 172 uczniów

– w klasie III gimnazjum: 3 123 uczniów.

źródło: portalsamorzadowy.pl

 

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register