Elbląski sport szkolny w nowej odsłonie

Rozwój sportu dzieci i młodzieży jest jednym z priorytetów elbląskiego samorządu. Zadanie to, realizowane konsekwentnie od wielu lat, w dobie edukacji zdalnej nabiera szczególnego znaczenia.

Elbląski Program Rozwoju Sportu, będący planem wykonawczym do Strategii Rozwoju Elbląga na lata 2017-2022, który został pozytywnie zaopiniowany i przyjęty przez Elbląską Radę Sportu, wytyczył najważniejsze kierunki działania rozwoju w tym obszarze.

Wspólnie z Radą Sportu ustalono dyscypliny priorytetowe, czyli takie, które mają w naszym mieście największe osiągnięcia, tradycję, perspektywy rozwoju oraz takie, które cieszą się największą popularnością.

W ślad za tym podjęto analizę klas sportowych funkcjonujących w elbląskich placówkach oświatowych. Analiza przeprowadzona została pod kątem standardów takich jak: baza sportowa, kadra trenerska, zakres szkolenia, współpraca ze szkolnymi związkami sportowymi, ale też możliwości rekrutacyjne. Już wtedy pojawiło się pytanie – klasy sportowe dla dzieci tylko z tej szkoły, czy dla dzieci z całego Elbląga?  Oczywistym było, że wszystkie elbląskie dzieci, nie tylko wybrane,  powinny mieć równe szanse.

W związku z tym po reformie likwidującej gimnazja, uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2017 roku powołana została Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3, która uruchomiona została1 września 2018r.

Była to odpowiedź na potrzeby naszych mieszkańców. Szkoła sportowa to nie tylko prestiż dla miasta, ale przede wszystkim szansa rozwoju sportowego na najwyższym poziomie najmłodszych elblążan. Już wtedy zapowiadaliśmy, że będziemy rozwijać tę placówkę, tworząc nowe dyscypliny i zapewniając ciągłość kształcenia na kolejnych etapach, aż do osiągnięcia poziomu szkoły Mistrzostwa Sportowego. I tę wizję z sukcesem realizujemy – zaznacza prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Powołanie Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 z oddziałami sportowymi, które zostały przeniesione  ze szkół podstawowych i dotychczasowych  gimnazjów odbyło się z jednogłośnym poparciem radnych i środowisk sportowych. Kolejne klasy sportowe znalazły nowe miejsce w SP3. Z SP 19 przeniesiono siatkówkę, z SP 12 pływanie, a z SP 6 łyżwy.

Nabór w Szkole Sportowej prowadzony jest dla wszystkich elbląskich dzieci. W ciągu 3 lat zwiększył się on trzykrotnie. Dziś placówka cieszy się ogromnym powodzeniem, zwłaszcza, że w ślad za rozwojem sportowym, dzieci osiągają wysokie wyniki kształcenia. Zacieśniona została także współpraca z polskimi związkami sportowymi, działającymi w zakresie dyscyplin priorytetowych dla miasta. Powstały sportowe ośrodki szkoleniowe.

W związku z tym 18 marca 2021 Rada Miejska po pozytywnych opiniach rad pedagogicznych i środowisk sportowych podjęła decyzję o utworzeniu silnego ośrodka sportu dzieci i młodzieży. Z dniem 1 września 2021 rozpocznie swoją działalność Zespół Szkół i Placówek Sportowych utworzony na bazie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 i IV Liceum Ogólnokształcącego.
Powstaną również nowe dyscypliny. Szkoła ogłosiła nabór do IV klas o profilu koszykówka i piłka ręczna. By zapewnić ciągłość szkolenia sportowego  w IV LO uruchomiono także klasę o profilu piłki ręcznej oraz piłki nożnej.

Co daje utworzenie Zespołu Szkół i Placówek Sportowych?
Zapewnienie ciągłości szkolenia, szeroką rekrutację, zapewnienie równych szans wszystkim elbląskim dzieciom,  wykorzystanie potencjału kadry trenerskiej, pełne wykorzystanie infrastruktury dla sportu dzieci i młodzieży to tylko niektóre możliwości, które są stworzone przez nowo powołany zespół.

– Większa współpraca naszych szkół da możliwość kontynuowania nauki w szkole średniej, a współpraca z MOS wykorzystanie zaplecza trenerskiego i obiektów sportowych. Możliwości rekrutacyjne są o wiele większe niż w pozostałych placówkach ze względu na pozarejonowy charakter szkoły i dostępność dla wszystkich dzieci z miasta Elbląga – mówi Hanna Szuszkiewicz dyrektor SSP3.

– Od kiedy istnieje SSP3 przechodzą do nas praktycznie płynnie młodzi sportowcy-uczniowie i mogą kształcić się dalej. Planowane połączenie jest dla nas korzystne i rokujące na przyszłość – zaznacza dyrektor IV LO Kamila Boros.

Docelowo wszystkie klasy sportowe o wielu profilach będą w powołanym Zespole Szkół i Placówek Sportowych z zachowaną ścieżką kształcenia i szkolenia sportowego od klasy I SP do klasy IV LO z możliwością utworzenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego na poziomie SP i Liceum. Da to szeroki dostęp do szkolenia sportowego dzieciom z całego miasta. W klasach sportowych  w SP 3 dzieci zyskują dodatkowo zajęcia na basenie, posiłki w szkolnej stołówce przygotowywane są zgodnie z zapotrzebowaniem sportowców, a nad sportowcami dodatkową opiekę sprawuje psycholog sportu.

Więcej godzin SKS
Nie ograniczamy jednak zajęć sportowych tylko do nowo powołanego Zespołu. Tworzymy równe szanse rozwoju kultury fizycznej i szkolenia sportowego dla wszystkich elbląskich dzieci we wszystkich szkołach rejonowych. Dzieciom uzdolnionym sportowo chcemy stworzyć szansę ciągłości szkolenia sportowego ,a wszystkim dzieciom możliwość dodatkowych zajęć ogólnorozwojowych w każdej szkole.

Od września 2021 w szkołach publicznych w Elblągu oprócz obowiązkowych zajęć z w-f każda szkoła podstawowa otrzyma od 6 do 8 dodatkowych godzin SKS na zajęcia ogólnorozwojowe lub inne sportowe, co daje od 90 do 120 godzin tygodniowo dodatkowo dla 15 szkół. Zajęcia dodatkowe będą również prowadzone w Zespole Szkół i Placówek Sportowych – 270 godzin tygodniowo zajęć dodatkowych dla dzieci prowadzonych będzie przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, 165 godzin tygodniowo zajęć specjalistycznych w Szkole Sportowej nr 3 oraz 56 godzin specjalistycznych w IV LO. Łącznie od września 2021 roku poza lekcjami w-f realizowanych będzie 689 dodatkowych godzin sportowych tygodniowo.

Należy również zaznaczyć, że nadal w SP 11 i SP 9 funkcjonować będą dotychczasowe klasy sportowe koszykówki i piłki ręcznej. Żadna z istniejących klas sportowych nie będzie likwidowana. W roku szkolnym 2021/22 nie są prowadzone jedynie nabory do IV klas sportowych we wskazanych szkołach rejonowych, bo te powstaną w szkole sportowej.

W sytuacji jeżeli w tym roku nie uda się pomyślnie przeprowadzić rekrutacji zostaną uruchomione zajęcia pozalekcyjne w ramach SKS w tych dyscyplinach i próba budowania zaplecza pod nabór 2022/2023. – zaznacza Hanna Szuszkiewicz dyrektor SSP3.

Nieprawdziwe są więc pojawiające się informacje o rzekomym ograniczaniu godzin zajęć sportowych, czy likwidacji klas sportowych. Wręcz przeciwnie będzie ich jeszcze więcej, a dzieci będą miały do nich łatwiejszy dostęp.

Wobec zarzutów dot. likwidacji koszykówki w SP 11 przypomnieć jednocześnie należy, że to właśnie obecny prezydent Elbląga Witold Wróblewski wraz ze Szkołą Podstawową nr 11 w Elblągu i Polskim Związkiem Koszykówki podpisał umowę na uruchomienie dwóch programów dotyczących szkolenia w koszykówce, to jest Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki oraz Koszykarski Ośrodek Sportowego Szkolenia Młodzieży. Niestety, oba programy, z których dofinansowanie przeznaczone było między innymi na kadrę trenerską, nie są już realizowane przez SP 11. Umowa na SMOK rozwiązana została na wniosek Szkoły z powodu niżu demograficznego.

Koszykarski Ośrodek Sportowego Szkolenia Młodzieży natomiast otrzymał negatywną weryfikację Polskiego Związku Koszykówki wyników i pracy KOSSM. Należy też zaznaczyć, że wśród dyscyplin priorytetowych, określonych w 2017 roku znalazły się: piłka nożna, piłka ręczna, judo, pływanie i łyżwiarstwo szybkie. Wybór ich został dokonany na podstawie kryteriów w tym: liczby osób trenujących, popularności dyscypliny, poziomu osiąganych wyników, tradycji dyscypliny w mieście, jakości kadry szkoleniowej, potencjału rozwojowego zawodników, dostępności infrastruktury.

Opracowany w tym roku Miejski Program Rozwoju Kultury Fizycznej zawiera wniosek o poszerzenie tej listy o kajakarstwo, które w ostatnich latach stało się czołową dyscypliną w Elblągu. Niestety nie można tego powiedzieć o koszykówce. Elbląska koszykówka od kilku lat notuje coraz słabsze wyniki w Systemie Sportu Młodzieżowego. W latach 2015-2020 r. dyscyplina ta zdobyła 106,84.

W przypadku sportów drużynowych więcej punktów zdobyli reprezentanci: piłki ręcznej (456,2), piłki nożnej (202,2) i siatkówki (205,25).

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register