Na jaką pomoc mogą liczyć bezdomni w Elblągu?

Okres jesienno – zimowy to szczególnie trudny czas dla osób bezdomnych. W Elblągu mogą one skorzystać z kompleksowej pomocy, którą od stycznia br. oferuje Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych. Centrum prowadzone jest na zlecenie samorządu przez Stowarzyszenie na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących „Od nowa…”.  

Tak, jak w latach ubiegłych pracownicy i streetworker Elbląskiego Centrum Usług Społecznych we współpracy ze Strażą Miejską i Policją monitorują również miejsca pobytu osób bezdomnych i podejmują działania w celu zabezpieczenia tych osób w ośrodkach wsparcia. Ruszyła również jadłodajnia oraz bezpłatna infolinia ds. osób bezdomnych. Zadania związane z zabezpieczeniem potrzeb osób bezdomnych w Elblągu w okresie zimowym 2023-2024 omówione zostały podczas spotkania Wiceprezydenta Miasta Michała Missana z przedstawicielami miejskich jednostek organizacyjnych, służb oraz organizacji pozarządowych. 

Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych mieści się przy ul. Królewieckiej 102. W strukturach placówki jest ogrzewalnia dla 40 osób w kryzysie bezdomności – zarówno kobiet, jak i mężczyzn – również będących pod wpływem alkoholu. W Centrum jest możliwość skorzystania z łazienki oraz przygotowania ciepłego posiłku czy napoju, można też otrzymać czystą odzież i bieliznę osobistą. W ramach działalności Centrum funkcjonuje również Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla mieszkańców Elbląga uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych problemem alkoholowym, który prowadzi działania o charakterze profilaktycznym, terapeutycznym i rehabilitacyjnym na rzecz osób korzystających z ogrzewalni oraz pozostałych mieszkańców Elbląga wymagających pomocy w tym zakresie.  

Dzięki wsparciu specjalistów Centrum 8 osób zostało skierowanych do ośrodków leczenia uzależnień, a 16 podjęło zatrudnienie. W listopadzie uruchomione też zostaną dwa mieszkania treningowe dla kolejnych osób, które podjęły wyzwanie i chcą wyjść z bezdomności.

– Tak jak zakładaliśmy jest to placówka na miarę dwudziestego pierwszego wieku, która oferuje kompleksową pomoc. Tu osoby bezdomne otrzymują specjalistyczne wsparcie, aby przejść od piekła do nieba, czyli do wyjścia z bezdomności – podkreśla Michał Missan, Wiceprezydent Elbląga. 

Osoby w kryzysie bezdomności mogą także uzyskać schronienie w placówce przy ul. Nowodworskiej 49, gdzie działa schronisko, schronisko z usługami opiekuńczymi, noclegownia i ogrzewalnia. Na całodobowy pobyt w schronisku w kryzysie bezdomności kieruje Elbląskie Centrum Usług Społecznych wydając decyzję kierującą. Pobyt w noclegowni i ogrzewalni nie wymaga skierowania.

Udzielenie pomocy w formie schronienia następuje na wniosek osoby bezdomnej i za jej zgodą. W przypadku osób przebywających w przestrzeni publicznej często dopiero minusowe temperatury są motywacją do szukania pomocy stacjonarnej.

Tak jak w latach ubiegłych na okres jesienno – zimowy, na zlecenie samorządu ruszyła jadłodajnia prowadzona przez Caritas Diecezji Elbląskiej przy ul. Zamkowej 17. Wydawane są w niej gorące posiłki osobom bezdomnym skierowanym przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych. 

Od 1 listopada 2023 r. do 31 marca 2024 r. pod numerem 800 165 320 funkcjonuje bezpłatna całodobowa infolinia dla osób bezdomnych działająca w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie. Pod wskazanym numerem osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy.

Pracownicy socjalni oraz streetworker Elbląskiego Centrum Usług Społecznych we współpracy ze Strażą Miejską oraz Policją na bieżąco monitorują miejsca pobytu osób bezdomnych. 

Apelujemy również do mieszkańców miasta o informacje na temat osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej. Zgłoszenia przyjmują: Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straż Miejska i Komenda Miejska Policji oraz Elbląskie Centrum Usług Społecznych – na stronie ECUS można dokonać zgłoszenia anonimowo.

Poniżej, w załączonej informacji znajdują się dane instytucji, służb i organizacji działających na terenie Elbląga na rzecz osób bezdomnych.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register