Edmund Szwed. O minionej debacie kandydatów na prezydenta Elbląga, tylko pozytywnie

W debacie prezydenckiej, która odbyła się  3 kwietnia w Bibliotece Elbląskiej uczestniczyli wszyscy kandydaci ubiegający się o fotel prezydenta Elbląga: Sławomir Malinowski (Razem dla Elbląga), Michał Missan (Koalicja Obywatelska), Stefan Rembelski (MEGA Elbląg), Paweł Rodziewicz (Nowy Elbląg) i Andrzej Śliwka (Prawo i Sprawiedliwość). 

Debata  przygotowana została zarówno organizacyjnie jak i technicznie na dobrym poziomie a profesjonalizm prowadzącego, Rafała Gruchalskiego – redaktora naczelnego Elbląskiej Gazety Internetowej portel.pl. pozwala za całość  tylko pogratulować !

W ocenie piszącego, zwycięzcą debaty została Wiedza, którą wykazał się jedyny spośród wszystkich kandydatów –  Sławomir Malinowski z KWW  RAZEM dla ELBLĄGA, który na pytanie redaktora prowadzącego, jak zamierza zachęcić mieszkańców do większej aktywności obywatelskiej? 

Odpowiedział  rzeczowo :                 

Ten problem stanowi podstawę naszego programu wyborczego. Chcemy z Elbląga stworzyć miasto obywatelskie. Chodzi o to, aby mieszkańcy mieli realny wpływ na decyzje podejmowane przez władze samorządowe Elbląga. Chcielibyśmy uruchomić to, co mamy zapisane w Konstytucji, czyli referendum”.

Tak odpowiedzieć mógł, tylko ktoś, kto na studiach miał wykłady z Propedeutyki Logiki. Co to jest Propedeutyka Logiki?  To wiadomości wprowadzające do dziedziny wiedzy, jaką jest w tym przypadku logika.

To logika pozwala zrozumieć, że Samorząd, to organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty  dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej.

Drogę, którą w debacie wskazał Sławomir Malinowski z KWW RAZEM dla ELBLĄGA, jest jedyną drogą, która może wprowadzić  Elbląg na drogę  wszechstronnego  rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego.

Źródłem  rozwoju gospodarczego, będzie wprowadzenie fundamentalnej zmiany w sposobie myślenia o finansach naszego miasta. Prezydent i radni pochodzący z KWW Razem dla Elbląga o środki publiczne  będą dbać inaczej. W świetle obecnie istniejących  przepisów gminom wolno utworzyć i prowadzić banki. Powołanie banków komunalnych jest zgodne z art. 10 Ustawy o gospodarce komunalnej. Celem Elbląskiego  Banku Komunalnego, będzie  zatrzymanie w Elblągu pieniądza publicznego i zarządzanie nim na rzecz wzrostu zamożności naszego miasta i elblążan. Pieniądz publiczny, jest własnością społeczności lokalnej, która go tworzy, płacąc podatki. Powołanie Elbląskiego  Banku Komunalnego, pozwoli na szybkie pozyskanie środków na różnorakie inwestycje i jednocześnie na oddłużenie miasta i  zwiększanie tempa jego rozwoju gospodarczego.

Efektami takich zmian, będą min. :

inwestycje  przemysłowe, które zostaną uruchomione już w 2024 roku. Zlokalizowane zostaną między torami kolejowymi a trasą S7 w 3 roku. Powstanie tam zakład produkcji domów ze zdolnością 1105 domów/mies., czyli 1105 x 12 = 13 260 domów/rok. Przed upływem kadencji samorządu powstanie 2 x 13 260 = 26 520 domów plus energetycznych. Pozwoli to,  zamieszkać  26 520 x 5 = 132 600 mieszkańcom Elbląga. Z tego, do końca czwartego roku, wybudowanych zostanie 10 000 domów na terenie Modrzewiny Północ i Próchnika.

Domy plus energetyczne na Modrzewina Północ, będą udostępniane na zasadzie najmu w pierwszej kolejności  pracownikom nowo powstałych zakładów.

Realizacja Powszechnego Programu Mieszkaniowego, będzie  skuteczną form obrony nie tylko elblążan ale Polski i Polaków przed katastroficznymi konsekwencjami  Dyrektyw Unijnych ETS i Fit for 55 oraz Dyrektywy Unijnej EPDB.

Ponadto sprawi, że po 5 latach potrzeby mieszkaniowe wszystkich elblążan zostaną zaspokojone.              

W ciągu 5 lat każdy mieszkaniec Elbląga, będzie mógł wynająć plus energetyczny dom  o powierzchni 146,1 m² + 2 garaże z działką 841,1 m², całkowicie wykończony oraz wyposażony za kwotę 540 zł/mies. Koszt utrzymania domu wyniesie ok. 100 zł/mies. i będzie wynikał z faktu, że energia elektryczna w domu będzie darmowa, ogrzewanie i klimatyzacja będzie darmowa, ciepła woda użytkowa będzie również darmowa.

Warto zauważyć, że dwoje elblążan, będzie mogło  zarabiać po 9000 zł/mies. netto, więc  ich łączny dochód rozporządzalny, będzie na poziomie 18 000 zł/mies.  W przypadku kierowniczego stanowiska – 12 000 zł netto i na dyrektorskim – 15 000 zł dyrektorskim.

Uruchomienie nowych zakładów budowy domów plus energetycznych i zatrudnieniu 7 500 osób, spowoduje zwiększenie przychodów budżetowych Miasta. Wygenerowanie od jednego pracownika podatku dochodowego w wysokości 987 zł/mies., przy tej liczbie zatrudnionych, da w skali  jednego roku dodatkowo  min. 89 mln zł. dochodu do budżetu Miasta.

Miasto nieodpłatnie otrzyma także każdą konieczną liczbę autobusów elektrycznych z darmową energią do ich ładowania oraz przedszkola, żłobki, szkoły wszystkich poziomów. przychodnie lekarskie również nieodpłatnie. Tylko szybkość wydawania pozwoleń na budowę przez urzędników, będzie decydowała o szybkości budowy nowego „zielonego Elbląga”.

Aby zapewnić mieszkańcom Elbląga warunki do rekreacji na każdą porę roku, na terenie Terkawki wybudowany zostanie stadion Green Arena, największy aquapark oraz ośrodek do uprawiania sportów zimowych z naśnieżanym terenem przez  cały rok. Ciepło z chłodzenia terenu, będzie wykorzystane do podgrzewania wody w aquaparku za pomocą pomp ciepła zapewniając komfortowe warunki dla wszystkich korzystających z tych atrakcji cały rok.

Aby Elbląg stał się najlepszym miejscem do życia w Polsce, elblążanie sami zdecydują 7 kwietnia 2024r. w wyborach, wybierając spośród pięciu kandydatów  na prezydenta Elbląga – Sławomira Malinowskiego i radnych do Rady Miasta z KWW  RAZEM dla ELBLĄGA.

P.S.

Po wczorajszej debacie, podjąłem decyzję, że nie będę opisywać osób oraz zdarzeń w sposób negatywny, dlatego też, nie ma nic o pozostałych kandydatach na prezydenta Elbląga, jak również nie piszę o zachowaniach przedstawicieli dwóch partyjnych stron.

Edmund Szwed

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register