Studia podyplomowe Elbląg

Studia podyplomowe Elbląg oferują kierunki, pożądane na rynku pracy. Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy praktycy, a wygoda zdobywania wiedzy, zachęca do nauki.

W czym pomaga ukończenie studiów podyplomowych?

Studia magisterskie otwierają drzwi do dalszego kształcenia. Warto kontynuować naukę, bo zdobycie dodatkowego zawodu ułatwia otrzymanie pracy w administracji publicznej, instytucjach, zajmujących bezpieczeństwem państwa. Student może również zostać przygotowany do roli doradcy zawodowego. Programy edukacyjne, pozwalają nie tylko na pogłębienie wiedzy, ale również zdobycie specjalizacji w danej dziedzinie.

Grupa kierunków na stronie https://www.ire-studia.edu.pl/pozwala wybrać najodpowiedniejszy dla własnych potrzeb. Instytut Rozwoju Edukacji w Katowicach działa jako filia Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi i Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu, oferując kierunki, pożądane na rynku pracy, dzięki czemu absolwenci bardzo szybko zdobywają zatrudnienie czy też awans w instytucjach publicznych, czy organizacjach.

Jakie studia podyplomowe dla nauczycieli?

Studia podyplomowe dla nauczycieli umożliwiają zdobycie specjalistycznych kwalifikacji, koniecznych do wykonywania zawodu i prowadzenia określonych zajęć. Osoby, które kończyły studia licencjackie lub magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, mogą zmienić lub zdobyć nowe kwalifikacje do wykładania danego przedmiotu. Są też kierunki, które umożliwiają uzyskać praktyczną wiedzę w edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie, słuchowo i wzrokowo.

Do wyboru są również: diagnoza i terapia pedagogiczna, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Edukacja integracyjna i włączająca, Psychodietetyka, Innowacyjne i kreatywne metody pracy z uczniem, Logopedia, Psychodietetyka Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i wiele innych kierunków. Zajęcia prowadzone są również w formie online.

Studia podyplomowe Elbląg

Studia podyplomowe z zakresu: zarządzanie oświatą przygotowują absolwentów do efektywnego kierowania placówkami oświatowymi. Program studiów ma za zadanie przekazać kompletną wiedzę i nabyć umiejętności potrzebne do zarządzania szkołą. W ramach nauki student ma do wykonania określoną liczbę godzin dydaktycznych. Kierunek przygotowuje absolwentów Społecznych Nauk Stosowanych, osoby, które ukończyły uczelnie, jak np.: Akademia Nauk Stosowanych, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna do objęcia stanowiska kierowniczego w szkole lub innej placówce.

Po ukończeniu studiów otrzymują kwalifikacje, wymagane do zajmowania stanowiska dyrektora publicznej szkoły czy przedszkola, ponieważ nabywają umiejętności przywódcze i negocjacyjne. Student poznaje strategie efektywnej nauki, zasady współpracy ze społecznością lokalną, zarządzania zasobami ludzkimi, mediacje i negocjacje w trudnych sytuacjach, nawet konfliktowych.

Biznes i zarządzanie – program studiów

Nauczyciele wybierają często na studiach podyplomowych specjalność: biznes i zarządzanie, ponieważ przedmiot ten cieszy się zainteresowaniem młodzieży. Profil wybierają również osoby, chcące zdobyć umiejętności zarządzania biznesem. Program studiów obejmuje zagadnienia, tm.in.: projektowanie i zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie finansami, podstawy zarządzania projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Student uczy się podstaw prawa gospodarczego i prawa pracy, systemu podatkowego i ubezpieczeniowego, efektywnej komunikacji interpersonalnej, prowadzenia negocjacji i współpracy z kontrahentami, budowania relacji z otoczeniem. Zdobywa przydatną wiedzę w biznesie, ponieważ wykładowcy są praktykami.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register