Edmund Szwed: Czy opłaca się być wójtem/burmistrzem/ prezydentem/marszałkiem, bądź radnym odpowiedniego szczebla? Proszę, oceńcie Państwo sami.

Do napisania tego felietonu skłoniła mnie mała aktywność elblążan i ich przedstawicieli przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi, a także funkcjonująca powszechnie opinia, z którą osobiście się nie zgadzam, że do polityki ze względu na jej brutalizację ludzie przyzwoici nie wchodzą, natomiast osoby uzdolnione mówią, że się im nie opłaca.

Dlaczego zwracam się z takim pytaniem do elblążan? Dlatego, ponieważ uważam, że mieszkańcy organizując się obecnie, są w stanie  sami utworzyć KWW PKP Elbląg, by następnie z niego kandydując, skutecznie wygrać nachodzące wybory i odnieść ważne korzyści dwojakiego rodzaju.

Po pierwsze, w sposób demokratyczny wybrać bezpartyjnych radnych i prezydenta z KWW PKP Elbląg. Po drugie, pozwoli to elblążanom, poprzez swoich wybrańców sprawować większą kontrolę w zarządzaniu Elblągiem, a ich przedstawiciele  otrzymają bardzo godziwe za to wynagrodzenie.

Czy na pewno tak jest, jak się głosi, że zdolnym ludziom działać w samorządzie się nie opłaca?

Od maja 2024 r. zarobki w wysokości 20 041,5 zł brutto w zasięgu elblążan. Dodatkowo mogliby otrzymać dodatek specjalny 30 %, czyli ok. 6 012,5 zł, co da łącznie 26 054 zł i ustawowy dodatek stażowy za wysługę lat wypłacany jest już po czwartym roku pracy w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego po każdym roku, nie więcej niż 20 % podstawowego wynagrodzenia.

Kwoty te wzrosną o 20 % w 2024 r. co wynika z projektu ustawy budżetowej, czyli 26 054 x 1,2 = 31 264,8 zł brutto waloryzowane corocznie średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń. Z uwzględnieniem dodatku stażowego 20 % będzie to 37 517,69 zł brutto.                                            

Wiadomo, że w kwietniu 2024 r. odbędą się wybory samorządowe. Osoby, które dzisiaj, zdecydowałyby się utworzyć Komitet Wyborczy Wyborców Polska Krajem Przyszłości Elbląg (w skrócie: KWW PKP Elbląg), a następnie z niego kandydować, po uzyskaniu statusu wójta/ marszałka, bądź radnego, otrzymywałyby już od maja tego roku wynagrodzenie większe od 10 ministrów poprzedniego rządu, którzy zarabiali więcej niż 20 041,5 zł brutto.

Czy opłaca się być radnym ? Proszę, oceńcie Państwo sami.

Dieta radnego po podwyżkach wyniesie 5 153,5 zł/mies. i będzie waloryzowana corocznie średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń. Radnemu w ciągu jednego miesiąca przysługuje dieta do:

  1. 100 proc. maksymalnej wysokości diety w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców (38 gmin) – 5 153,5 zł;
  2. 75 proc. maksymalnej wysokości diety w gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców (848 gmin) – 3 851,6 zł;
  3. 50 proc. maksymalnej wysokości diety w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców (1955 gmin) – 2 576,8 zł.

Uwaga. Funkcję radnego można uzyskać praktycznie dożywotnio, gdyż dwukrotna kadencyjność w samorządach terytorialnych dotyczy tylko wójtów/burmistrzów/prezydentów, a nie radnych. Jest też przygotowane rozwiązanie, jak zwiększyć liczebność małych gmin o liczbie mieszkańców mniejszej niż 15 000 do poziomu powyżej 15 000, co spowoduje wzrost diety.

Ponadto i tak być może, że osoby, które mają 24 lata stażu pracy otrzymają 37 517,69 zł brutto waloryzowane corocznie wskaźnikiem wzrostu średniego wynagrodzenia. W przypadku pary (małżeństwa) będzie to kwota 2 x 37 517,69 = 75 035,38 zł brutto/mies. Obejmując stanowiska włodarzy w dwóch sąsiednich gminach wypracowujecie sobie wspaniałą emeryturę i mieszkać będziecie w domach plus energetycznych.

Co elblążanie teraz zrobić powinni, by po wyborach zacząć dobrze zarabiać i dobrze żyć?

1. Elblążanie sami z siebie powinni stworzyć grupę inicjatywną składających się z 5 znajomych i złożyć zawiadomienie do 12 lutego do komisarza wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Polska Krajem Przyszłości (w skrócie KWW PKP Elbląg).

Adresy wszystkich komisarzy wyborczych znajdziesz na stronie:

https://pkw.gov.pl/organy-wyborcze/komisarze-wyborczy

2. Każdy elblążanin w wyborach samorządowych może zgłosić swoją kandydaturę lub zaproponować znaną sobie osobę na prezydenta lub radnego z KWW PKP Elbląg. Liczba kobiet na liście kandydatów nie może być mniejsza niż 35 % i podobnie liczba mężczyzn nie może być mniejsza niż 35 %.

3. Grupa inicjatywna powinna stworzyć na FB profil KWW PKP Elbląg, na którym zostanie zamieszczony dobrze przygotowany, bardzo konkretny Program Wyborczy KWW PKP Elbląg. Będą również podpowiedzi dalszych działań i odpowiedzi na bieżące pytania elblążan.

4. Do 4 marca pełnomocnik wyborczy KWW PKP Elbląg musi zgłosić gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

5. Wziąć aktywny udział w wyborach samorządowych i dokonać wyboru nowego prezydenta i radnych z KWW PKP Elbląg.

6. Po zagłosowaniu na KWW PKP Elbląg, zrobić fotografię swojej Karty Wyborczej, która będzie zaświadczać o oddaniu głosu na program wyborczy KWW PKP Elbląg. Po wygraniu wyborów samorządowych przez KWW PKP Elbląg, posłuży ona za dowód potwierdzający Twoją szansę na wynajem domu plus energetycznego w pierwszej kolejności.

Okażę się, że być może elblążanie zechcą  sami wziąć sprawy w swoje ręce i zadecydować o sobie. Wystarczy, przecież  podzielić się tą informacją z rodziną, sąsiadami i ze znajomymi, dając im również szansę pójścia tą drogą. Być może oni zechcą skorzystać z tej możliwości i jako jedni z pierwszych zechcą roztropnie zarządzać i działać w elbląskim samorządzie i otrzymać godziwą za to zapłatę. A przy tym budować Elbląg Miasto Przyszłości, w którym bez wyjątku, wszystkim elblążanom, pięknie mieszkając, chciało się żyć!

Edmund Szwed

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register