Kolejne budynki zyskają własne węzły cieplne w Elblągu

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej realizuje kolejny etap modernizacji systemu ciepłowniczego. Prace obejmują likwidację stacji grupowej przy ul. Barona 2a w Elblągu oraz zasilanej z niej sieci kanałowej wraz z wybudowaniem nowego fragmentu sieci.

Zadanie obejmowało likwidację stacji grupowej zlokalizowanej przy u. Baron 2a. W miejsce likwidowanej stacji EPEC wybudował siedem indywidulnych węzłów cieplnych. Są one w pełni zautomatyzowane oraz monitorowane ze względu na parametry pracy. Powstał również jeden węzeł indywidulany na potrzeby użytkowe. Wszystkie węzły stanowią własność przedsiębiorstwa.

Dodatkowo spółka wybudowała nową sieć wysokoparametrową w technologii rur preizolowanych wraz z przyłączami o łącznej długości 391,2 m. Dzięki temu stara sieć kanałowa, która przed modernizacją dostarczała ciepło i ciepłą wodę ze zlikwidowanej stacji do budynków, została wyłączona z ruchu i częściowo zlikwidowana.

– Likwidacja stacji grupowych pozwoli na redukcję znacznych strat na przesyle ciepła i ciepłej wody do siedmiu budynków przy ulicy Barona – mówi Bartosz Knapiński, p.o. Szefa Wydziału Wykonawstwa i Remontów w EPEC. – Ponadto każdy z budynków będzie posiadał własny węzeł cieplny, co pozwoli na możliwość indywidualnej regulacji parametrów dostawy ciepła, zwiększenie niezawodności dostaw oraz precyzyjnego i niezależnego rozliczenia zużycia ciepła i ciepłej wody dla poszczególnych budynków.

W ramach prac elbląska spółka dodatkowo odnowiła pomieszczenia, w których powstały węzły cieplne i usunęła częściowo stare rurociągi w niektórych piwnicach lokatorskich. Pracownicy EPEC odnowili lub odtworzyli wszystkie uszkodzone lub naruszone wskutek prowadzonej inwestycji elementy infrastruktury tj. chodniki, trawniki, zieleńce, ogrodzenia, części parkingów.

Mniej stacji grupowych to mniej strat na przesyle ciepła

Sieć ciepłownicza oraz współpracujące z nią instalacje odbiorcze stanowią system ciepłowniczy. Jedną z jego części są stacje grupowe, czyli węzły cieplne, które poprzez czteroprzewodową sieć niskoparametrową (osiedlową) zasilają kilka lub kilkanaście budynków.

Stacje grupowe zastąpione zostaną indywidualnymi węzłami cieplnymi w poszczególnych budynkach, a ciepło doprowadzane będzie wysokoparametrową dwuprzewodową siecią preizolowaną. Dzięki temu straty ciepła na przesyle będą sukcesywnie obniżane.

Sieć ciepłownicza w Elblągu

Na system ciepłowniczy w Elblągu składa się kilka elementów: źródła ciepła, sieci ciepłownicze, indywidulane węzły cieplne w budynkach, węzły grupowe i zasilane z nich rozdzielnie cieplne oraz instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania w podłączonych budynkach. Zasilany jest on z dwóch źródeł ciepła: własnej Ciepłowni Dojazdowa oraz Elektrociepłowni Energa Kogeneracja. Zasilanie miasta w ciepło odbywa się poprzez dwie główne sieci magistralne: Północ i Wschód.

Sieć ciepłownicza Elbląga to blisko 200 km rurociągów oraz ponad 2000 węzłów ciepłowniczych ze zdalnym odczytem zużycia. 56% sieci to sieć preizolowana pozwalająca zapobiegać nadmiernym stratom ciepła sieciowego.

W ciągu ostatnich 8 lat przedsiębiorstwo zainwestowało ponad 109 mln zł w modernizację i rozwój sieci, pozyskując na ten cel 20,5 mln złotych ze środków unijnych.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register