Wybory samorządowe 2024 w Elblągu. Prezentujemy komitety wyborcze – Razem dla Elbląga

7 kwietnia br. pójdziemy ponownie do urn wyborczych, wybierając nowych radnych miejskich i prezydenta miasta. Dlatego po kolei prezentujemy Państwu komitety wyborcze, informacje o programach dla Elbląga oraz przedstawiamy sylwetki kandydatów na urząd Prezydenta Elbląga.

KWW Razem dla Elbląga

To typowy, pozapolityczny komitet wyborczy wyborców, który spaja Sławomir W. Malinowski – kandydat na prezydenta miasta Elbląg. Malinowski to także były radny miejski i przewodniczący Rady Miasta Elbląga. Jest również dziennikarzem, podróżnikiem, filmowcem oraz autorem wielu publikacji.

Na listach kandydatów do Rady Miasta znajdują się tu również: Edmund Szwed, popierany przez Bezpartyjnych Samorządowców oraz kandydat na Prezydenta Miasta Elbląga w wyborach w 2014 roku (zajął 3 miejsce w głosowaniu), Piotr Imiołczyk – nauczyciel historii oraz odtwórca historyczny, znany w Elblągu społecznik, a także znany trener judo – Wojciech Janik.

Komitet powstał również z połączenia z KWW Janosik Rafała Maszki, który postanowił zrezygnować z kandydowania na urząd Prezydenta Miasta Elbląga na rzecz właśnie Sławomira Malinowskiego.

Program wyborczy KWW Razem dla Elbląga.

Przywrócenie miastu samorządu obywatelskiego.

To mieszkańcy, a nie partie polityczne mają decydować o kierunkach jego rozwoju. Odpartyjnienie jest konieczne, aby samorząd mógł swobodnie rozmawiać z każdą władzą centralną. Podczas dwóch kadencji w Radzie Miasta nie raz i nie dwa byłem świadkiem torpedowanie dobrych, korzystnych dla Elbląga projektów uchwał przez opozycję. Tylko kandydaci nie związani z jakąkolwiek partią mają zdolność rozmawiania ze wszystkimi poza podziałami. Nie interesuje nas, kto jest autorem takiej czy innej uchwały. Jeżeli jest dobra dla miasta, poprzemy ją bez wahania.

 Przywrócenie Kulturze należnego miejsca w życiu Elbląga.

Kultura powinna bezwzględnie być atutem miasta i jego marką eksportową. Tymczasem u nas jest traktowana jak kula u nogi. Miasto od kilku lat nie dopełniono procedury uzgodnienia statutu naszego Muzeum Archeologiczno-Historycznego z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tym samym Muzeum zostało pozbawione możliwości ubiegania się o ministerialne dotacje z programu wspieranie działań muzealnych samorządowych instytucji kultury. To tylko jeden z wielu przykładów lekceważenia elbląskich placówek kulturalnych przez prezydenta. Ze względu na swoją wagę miejskie instytucje kultury powinny bezpośrednio podlegać prezydentowi, aby na bieżąco można było rozwiązywać ich problemy i zapewniać sprawne funkcjonowanie oraz wsparcie.

Przywrócenie priorytetu promowania przedsiębiorczości.

Dzisiaj, na skutek decyzji prezydenta Wróblewskiego, nie ma ani Departament Przedsiębiorczości i Inwestycji, nie ma nawet Referatu. Wszystkie sprawy z tym związane zostały przeniesione na peryferia miasta do Elbląskiego Parku Technologicznego. Zajmują się tym dwie osoby. To karygodne.

Większe wykorzystanie walorów historycznych i krajoznawczych Elbląga.

Rozwój turystyki. Zdecydowane promowanie Elbląga na targach turystycznych.

Promowanie XIX i XX historii miasta jako ośrodka wielkiego przemysłu oraz wspieranie inicjatywy powstania Elbląskiego Muzeum Techniki.

W ubiegłym roku dyrektor Lech Trawicki pozyskał unikatową i bardzo ważną dla historii oraz tożsamości naszego miasta maszynę parową Franza Komnica z 1914 roku. Przez cały czas ten cenny zabytek stoi na dziedzińcu Muzeum. Dzieje się tak chociaż od kilku lat Lech Trawicki zabiega o przekazania na magazyn do gromadzenia zbiorów opuszczonego i niszczejącego budynku przy ul. Lotniczej 1.

Zabezpieczenie mienia komunalnego przed dewastacją.

Vide budynki przy ul. Lotniczej, Dojazdowej, Junaków czy Łączności.

Poprawa organizacji ruchu ulicznego.

Usprawnienie sygnalizacji świetlnej. Zlikwidowanie niepotrzebnych przestojów przed czerwonym światłem po przejeździe tramwaju. Poprawa płynności ruchu ulicznego – Zielona Fala, pasy prawoskrętne, zielone strzałki – oraz funkcjonowania komunikacji miejskiej z uwzględnieniem zracjonalizowania tras linii autobusowych.

Poprawa funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego oraz trybu przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym w tym klubom sportowym.

Pieniądze muszą być przydzielane transparentnie na podstawie jasnych, przejrzystych kryteriów wykluczających jakąkolwiek stronniczość. Opracowaniem projektu dofinansowania powinni zająć się sami zainteresowani. Prezydent nie może przyznawać dotacji uznaniowo, ponieważ są to pieniądze publiczne, a nie prywatne tego urzędnika. 

Zmiana filozofii funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zwłaszcza relacji z podległymi jednostkami.

Departamenty UM, np. Oświaty, muszą stać się podmiotami nie tylko egzekwującymi zapisy prawa, ale i pomagającymi rozwiązywać podległym jednostkom najważniejsze problemy. Musimy wprowadzić politykę efektywniejszego wydawania pieniędzy publicznych. Przykładem niech będzie Strategia Rozwoju Elbląga z 2020 roku, przygotowana Mateusz Zmyślonego za którą ratusz zapłacił 87 tys. zł. Pieniądze wydane, efektów nie widać.

Traktowanie urzędników z szacunkiem przynależnym każdemu człowiekowi bez względu na jego preferencje polityczne czy wyznawany światopogląd.

Jestem przeciwnikiem jakichkolwiek czystek czy przewietrzania Urzędu Miejskiego co już niejednokrotnie miało miejsce.  Z takim samym szacunkiem witam się ze sprzątaczką, jak i dyrektorem departamentu. W życiu oceniam ludzi na podstawie prostego kryterium – dzielę ludzi na dobrych i złych. W pracy dochodzi jeszcze jeden element – kompetencje. Jestem przeciwnikiem czystek. Wiedzą o tym dobrze wszyscy, którzy pracowali ze mną w Urzędzie Miejskim.

Obniżenie podatków od lokali użytkowych dla przedsiębiorców płacących podatki w Elblągu.

Aktywizacja programu mieszkań komunalnych. Połączenie sprzedaży gruntów lub przekazanie ich części w barterze deweloperowi w zamian za mieszkania komunalne.

Utworzenie programu „GRANT”.

Wspieranie rozwoju innowacyjnych firm rozpoczynających działalność w Elblągu. Ocenianiem wniosków zajmie się kapituła i to ona będzie wybierać najlepsze projekty. Nie będą mogli brać w niej udział politycy czy członkowie partii politycznych. Mamy wielu studentów z pomysłami, wręcz gotowymi planami biznesowymi, którym brakuje środków finansowych na ich realizację. W zamian miasto otrzyma udział w firmie pozwalający na kontrolę przyznanych pieniędzy i podejmowanie dalszych działań. Przyczyni się to do utworzenia dodatkowych miejsc pracy i wpływu pieniędzy do miejskiej kasy z podatku PIT.

 Grzebowisko – cmentarz dla zwierząt. Ci, którzy mają zwierzęta doskonale wiedzą, że czworonogi to członkowie rodziny. Czas najwyższy by miały godne miejsce pochówku.

Prezydent i radni mają służyć miastu i jego mieszkańcom.

KWW Razem dla Elbląga – lista kandydatów do Rady Miasta

Okręg nr 1

1. Andrzej Ławrynowicz, 68 lat

2. Irena Przezpolewska, 68 lat

3. Paweł Buczkowski, 41 lat

4. Adriana Owsik, 46 lat

5. Piotr Kaliszewski, 27 lat

6. Sabina Górecka, 40 lat


Okręg nr 2

1Wojciech Janik65lat

2. Aneta Wrona, 54 lata

3. Tomasz Grelewicz, 39 lat

4. Magdalena Czerwień, 34 lata

5. Kaja Malkiewicz, 34 lata

6. Robert Koliński, 46 lat


Okręg nr 3

1.Sławomir Malinowski, 66 lat

2. Sławomir Sobieszczuk, 66 lat

3. Ewelina Fraszczak, 30 lat

4. Ewelina Czerwień, 30 lat

5. Adrianna Stryżko, 26 lat

6. Mirosław Gawron, 61 lat


Okręg nr 4

1.Piotr Imiołczyk, 58 lat

2. Mieczysław Mongiałło, 48 lat

3. Magdalena Józefowicz, 36 lat

4. Mariusz Fraszczak, 51 lat

5. Anna Psiuk, 45 lat

6. Izabela Rybska, 46 lat

7. Rafał Maszka, 48 lat.


Okręg nr 5

1. Edmund Szwed, 73 lata

2. Elżbieta Stefanowicz, 64 lata

3. Stanisław Nowak, 68 lat

4. Monika Dębczyńska, 42 lata

5. Natalia Nałęcz-Łęczyńska, 22 lata

6. Sławomir Kula, 69 lat

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register