Zobacz kto otrzymał Elbląskie Nagrody Kulturalne

Elbląski samorząd od lat, w ramach sprawowania mecenatu nad działalnością kulturalną, wspiera osoby zajmujące się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury. Tradycyjnie już Prezydent Witold Wróblewski przyznał stypendia artystyczne, kulturalne, a także Elbląskie Nagrody Kulturalne. Gala wręczenia nagród odbyła się w Bibliotece Elbląskiej.

Od lat, w ramach sprawowanego mecenatu kultury, wspieramy lokalnych twórców i utalentowanych artystów oraz promujemy działania i inicjatywy kulturalne podejmowane przez kreatorów kultury w naszym mieście. Właśnie w tym celu został ustanowiony system stypendialny, w którego ramach przyznajemy stypendia artystyczne, stypendia kulturalne oraz Elbląskie Nagrody Kultury. Nasze działania kierujemy również do organizacji pozarządowych, które podejmują się tworzenia kolejnych działań kulturalnych w Elblągu. Cieszę się, że miasto od lat wspiera środowisko kulturalno–artystyczne Elbląga, a tym samym dba o wzmacnianie roli kultury w życiu codziennym naszego miasta. Z wielkim zadowoleniem mogę stwierdzić, iż poziom rozwoju artystycznego elbląskich twórców i artystów rośnie z roku na rok. Potwierdzeniem tego są liczne sukcesy, jakie odnoszą oni nie tylko na ogólnopolskich, ale również na  międzynarodowych konkursach, przeglądach czy festiwalach. Z dumą patrzę na ich osiągnięcia.  W tym roku stypendia artystyczne i kulturalne zostały przyznane 36 twórcom, a wsparcie to wyniesie łącznie 83 500 zł.  Drodzy laureaci, serdecznie Wam gratuluję. Wiem, ile wysiłku kosztowało osiągnięcie tego sukcesu. Podziękowania kieruję również na ręce rodziców oraz instruktorów i mentorów za trud oraz zaangażowanie włożone w rozwój talentów, pasji i umiejętności. To Wy, swoją działalnością, wzbogacacie ofertę kulturalną naszego miasta. Dziękuje Wam za każdy zrealizowany projekt.  W tym miejscu chciałbym również wspomnieć o miejskich instytucjach kultury, które w minionym roku również miały swój udział w budowanie przestrzeni kulturalnej naszego miasta. Projektów, które zrealizowały było wiele, ale chciałbym tutaj wspomnieć o tych związanych z poprawą infrastruktury. Remont dachu budynku Podzamcza zakończył kompleksową rewitalizację Muzeum Archeologiczno-Historycznego, a w podziemiach Biblioteki Elbląskiej powstała niezwykła, interaktywna wystawa dawnej prasy i książki El-Kamera, która w bardzo ciekawy sposób opowiada m.in. historię druku książki, również miasta i samego obiektu Biblioteki Elbląskiej. Interaktywna wystawa była częścią projektu rewitalizacji Biblioteki Elbląskiej, który opiewał na 9 mln zł, a na który pozyskaliśmy dofinansowanie unijne w wysokości 7,5 mln zł ze środków unijnych. Cieszę się, że w ostatniej dekadzie obiekty wszystkich instytucji kultury zostały zmodernizowane. Dotyczy to również Centrum Spotkań Europejskich Światowid oraz Teatru im. Aleksandra Sewruka, które należą do samorządu województwa. Dzięki temu możemy poszerzać naszą ofertę dla mieszkańców i turystów.  Na zakończenie chciałbym złożyć tegorocznym stypendystom oraz laureatom Elbląskich Nagród Kulturalnych najserdeczniejsze życzenia osiągania wyznaczonych celów oraz  wielu sukcesów w dalszym rozwoju artystycznym i kulturalnym. Mam nadzieję, że otrzymane stypendia ułatwią Państwu dalszy rozwój artystyczny, a przyznane nagrody pozwolą na realizację Państwa zamierzeń artystyczno – kulturalnych.  Życzę wszystkim dalszych sukcesów – podkreślał podczas Gali  Witold Wróblewski Prezydent Elbląga.

Elbląskie Nagrody Kulturalne składają się z kilku programów, są to: Stypendia Artystyczne Miasta Elbląg, adresowane do najzdolniejszej młodzieży, Stypendia Kulturalne przyznawane artystom, którzy swoją działalnością zmieniają na lepsze nasze miasto oraz promują Elbląg w kraju i na arenie międzynarodowej oraz Nagrody –  Wydarzenie Roku, Kreator Kultury i Nagroda Artystyczna Prezydenta Elbląga.

Komisja stypendialna wyłoniła 28 laureatów stypendium artystycznego, 8 laureatów stypendium kulturalnego. Nagrodę Artystyczną Prezydenta Elbląga otrzymał Pan Bartosz Skop, tytuł „Kreator Kultury” zdobyła Pani  Halina Różewicz – Książkiewicz, a za „Wydarzenie Roku” uznana została wystawa dawnej książki i prasy ELKAMERA otwarta w Bibliotece Elbląskiej.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register