Edmund Szwed: Dlaczego biorę udział w referendum ogólnopolskim 15 X 2023 r.?

„To Polacy powinni decydować o najważniejszych dla naszej Ojczyzny sprawach. To właśnie wola Polaków musi mieć zawsze decydujące znaczenie w sprawach, które nas dotyczą – powiedział w swoim Orędziu Prezydent Andrzej Duda”.

Odpowiedzi na pytania referendalne dotyczące ważnych sfer życia Polek i Polaków, dają nam prawo do współdecydowania, poprzez aktywny udział.

Pytanie 1: Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

Pytanie 2: Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

Pytanie 3: Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

Pytanie 4: Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Referendum jest wiążące wówczas, kiedy weźmie w nim udział więcej niż 50 procent osób uprawnionych do głosowania. Frekwencja referendalna ma wpływ na to, czy referendum jest wiążące, czy nie. Jest liczona na podstawie liczby ważnych kart wyjętych z urny.

Zasady referendalne sprawiły, że opozycja postanowiła „załatwić” referendum frekwencyjnie. Zachęca zatem do niepobierania kart referendalnych, gdyż zapis w Konstytucji RP w art. 125 pkt 3 dobitnie mówi: „Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążące dla rządu”. Określenie „wiążący” oznacza nakaz wykonania wyniku Referendum dla rządzących, bez względu jaka opcja polityczna wygra wybory.

Biorąc udział w Referendum, udowodnimy, że jesteśmy odpowiedzialnym społeczeństwem, które dojrzało, aby w referendach wspólnie podejmować ważne dla nas decyzje. Jest to niezwykle ważny powód, by móc dokonać koniecznych poprawek w Konstytucji, które staną się narzędziem Demokracji Bezpośredniej. Żeby to osiągnąć, konieczne będzie wprowadzenie zaledwie dwóch poprawek i jednego nowego wpisu do obecnej Konstytucji.

Poprawka 1 (Art.125)

Referendum ma być bezprogowe i wiążące dla rządu.

Poprawka 2 (Art.118)

Inicjatywa Obywatelska OBOWIĄZKOWO musi być zakończona przez Referendum oraz Weto Obywatelskie OBOWIĄZKOWO musi być zakończone przez Referendum

Chcesz decydować o najważniejszych sprawach w Polsce, podejmij decyzję samodzielnie,                                                            

dotyczącą wzięcia udziału w Referendum 15.X.2023 r.

Nie ulegaj manipulacji polityków, którym nie zależy na dobru Narodu, a jedynie na bojkocie obecnej władzy.

Udowodnijmy, że Art. 4 w obecnej Konstytucji RP ma moc i to Naród jest Suwerenem i decyduje w sposób bezpośredni, biorąc udział w Referendum.

Czy i Ty weźmiesz udział w referendum ogólnopolskim 15 X 2023 r. ?

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register