EPEC i Energa Kogeneracja z nową umową na dostawy ciepła dla Elbląga

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (EPEC) i Energa Kogeneracja (EKO) doszły do porozumienia. Obie firmy będą kontynuować współpracę w Elblągu, co zostało przypieczętowane podpisaniem nowej umowy sprzedaży ciepła wytwarzanego przez EKO. Umowa spełnia postulaty elbląskiego samorządu oraz warunki Energi, uzgodnione w procesie negocjacyjnym.

Nowy model współpracy, wypracowany przez obie firmy i ujęty w podpisanej umowie, obejmuje plan inwestycyjny Energi. Uwzględnia jednocześnie obecność EPEC na rynku wytwarzania ciepła, umożliwiając korzystanie z potencjału spółki w tym obszarze.

– Cieszę się, że wieloletnie negocjacje przyniosły porozumienie. Przyjęte rozwiązanie jest przede wszystkim korzystne dla mieszkańców i potwierdza perspektywę oraz naszą wolę inwestycji w mieście – mówi Michał Wawryn, prezes Zarządu Energa Kogeneracja. – Porozumienie z miastem otwiera nowe możliwości i pozwala realizować zapowiadane plany inwestycyjne.

– W dyskusji nad przyszłością elbląskiego systemu ciepłowniczego chodziło o coś więcej, niż tylko transakcję kupna-sprzedaży. Wzięliśmy pod uwagę zapewnienie bezpieczeństwa, realizację potrzeb społeczności lokalnej, spełnienie wymogów środowiskowych – komentuje Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. – Wypracowaliśmy porozumienie, które będzie solidną podstawą partnerskiej współpracy na kolejne, długie lata. Cieszymy się, że Energa włączy się w dalszy rozwój nowoczesnego miasta.

Ciągłość dostaw zachowana

Zgodnie z zawartą umową, Energa Kogeneracja ma zagwarantowaną ciągłość odbioru wytwarzanego ciepła przez miejską sieć ciepłowniczą. EKO sfinansuje też tymczasowe źródło zasilania systemu ciepłowniczego oraz zrealizuje swój plan inwestycyjny. Zakłada on budowę do końca 2021 roku kotłowni rezerwowo-szczytowej (KRS) o mocy cieplnej 114 MWt, a do końca 2024 roku – gazowego bloku kogeneracyjnego, produkującego ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu. Będzie to kolejne obok bloku biomasowego (BB20p) wysokosprawne źródło wytwarzające energię na potrzeby mieszkańców Elbląga. Koszt programu inwestycyjnego spółki szacowany jest na ok. 243 mln zł. Inwestycja w nowoczesne i ekologiczne źródło kogeneracyjne gwarantuje ciągłość dostaw i optymalne ceny ciepła.

W okresie przejściowym, tj. do czasu oddania do eksploatacji efektywnego i docelowego źródła, ciepłownia EPEC przy ulicy Dojazdowej będzie miała pierwszeństwo przed instalacjami tymczasowymi w zasilaniu sieci ciepłowniczej – jest to rozwiązanie systemowe. Warto też wspomnieć, że w ramach porozumienia i zgodnie z programem inwestycyjnym EKO już dzisiaj na terenie EC Elbląg prowadzone są szeroko zakrojone prace modernizacyjne i optymalizacyjne, w szczególności w zakresie zwiększenia elastyczności pracy BB20p. To wszystko jest efektem porozumienia partnerów: EPEC i EKO przy wsparciu zarówno władz miasta, jak też Grupy Energa.

Umowa daje korzyści obu stronom, a przede wszystkim odbiorcom ciepła – komentuje Andrzej Kuliński, prezes Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. – To nie tylko bezpieczeństwo i ciągłość dostaw, ale też zastosowanie nowych rozwiązań, poprawiających efektywność całego systemu. Ważny jest też efekt środowiskowy, nowe źródło to czystsze powietrze w Elblągu. Z punktu widzenia EPEC ważne są także wypracowane mechanizmy kontrolne.

Najważniejsze w umowie

Umowa jest długoterminowa. Daje gwarancję odbioru ciepła produkowanego przez EKO i pewność, że nowe inwestycje w aktywa ciepłownicze w kolejnych latach będą czynnie wykorzystywane.

Jednym z podstawowych założeń umowy jest realizacja standardu efektywnego systemu ciepłowniczego, w którym do produkcji wykorzystuje się energię ze źródeł odnawialnych lub alternatywnie: ciepło odpadowe oraz ciepło pochodzące z kogeneracji.

***

Energa Kogeneracja jest spółką należącą do Grupy Energa. Podstawową działalnością spółki jest produkcja ciepła w wodzie gorącej, pary technologicznej oraz energii elektrycznej. Elektrociepłownia w Elblągu, należąca do EKO, wytwarza ciepło, które odbiera spółka EPEC do komunalnej sieci ciepłowniczej.

W ciągu ostatnich 20 lat przedsiębiorstwo zainwestowało ponad 400 mln zł w modernizację i budowę nowych źródeł, pozyskując na ten cel około 50 mln zł ze środków unijnych.   

EKO zatrudnia 190 pracowników.

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odpowiada za dystrybucję ciepła i ciepłej wody do blisko 2 tys. odbiorców w Elblągu – budynków mieszkalnych, instytucji i firm. Dysponuje siecią o łącznej długości blisko 200 km, zasilającą 2024 węzły cieplne. Ponad połowa sieci wykonana jest w technologii preizolowanej. Wszystkie węzły ciepłownicze są wyposażone w układy regulacji automatycznej, firma wdrożyła także system zdalnego odczytu liczników ciepła.

W ciągu ostatnich 8 lat przedsiębiorstwo zainwestowało ponad 109 mln zł w modernizację i rozwój sieci, pozyskując na ten cel 20,5 mln zł ze środków unijnych.   

EPEC jest właścicielem ciepłowni węglowej „Dojazdowa” o mocy 40 MW, co pozawala na pokrycie ok. 20-25 proc. zapotrzebowania na energię cieplną. 

Przedsiębiorstwo zatrudnia 162 pracowników.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register