Oczyszczalnia ścieków w Elblągu w rozbudowie

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. realizuje obecnie projekt pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014— 2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno — ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej dla całego projektu pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg” to ponad 107 mln zł.

W ramach projektu realizowana jest obecnie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu”. W dniu 07.04.2020 r. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisało z firmą Instal Warszawa S.A. umowę na realizację ww. zadania. Wartość kontraktu to ponad 193 mln zł.

Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Elblągu obejmuje budowę nowych obiektów, przebudowę, rozbudowę oraz wyburzenie części istniejących obiektów.

Jednym z nowo wybudowanych obiektów jest stacja mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego. W okolicy stacji zostały wybudowane dwa żelbetowe zbiorniki: zbiornik osadu nadmiernego i części pływających i zbiornik osadu zagęszczonego.

Oba zbiorniki będą obiektami zhermetyzowanymi, dzięki czemu uciążliwe związki zapachowe nie przedostaną się do środowiska tylko będą kierowane do biofiltra, gdzie ulegną utylizacji.

W skład stacji kompletnej zagęszczania wchodzą: trzy wirówki dekantacyjne, stacje przygotowania polielektrolitu osobne dla każdej wirówki oraz układ pompowy zapewniający dopływ osadu nadmiernego do wirówek oraz podaż osadu zagęszczonego do zbiornika osadu zagęszczonego.

Uwodniony osad nadmierny, odprowadzany z układu oczyszczania ścieków będzie trafiał do zbiornika osadu nadmiernego i części pływających, skąd będzie podawany na wirówki dekantacyjne. Po zagęszczeniu do zawartości suchej masy ok. 5% osad będzie kierowany do zbiornika osadu zagęszczonego, w którym będzie również gromadzony zagęszczony osad wstępny.

Po wymieszaniu osad surowy wraz z osadem nadmiernym będzie pompowany porcjowo do zamkniętych komór fermentacyjnych, gdzie zostanie poddany dalszej obróbce. Opisane obiekty będą pracowały w trybie automatycznym oraz zostaną włączone do systemu SCADA zlokalizowanego na centralnej dyspozytorni.

1 komentarz

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register