Szykują nam podwyżki cen wywozu śmieci!

W poprzedniej kadencji radni PiS nie wyrazili zgody na podwyższenie kosztów wywozu odpadów dla mieszkańców Elbląga. Temat wraca jednak ponownie do Rady Miasta i zakłada podwyżkę dla elblążan o 30 procent. Jak teraz zachowają się radni? Czy elblążanie będą musieli płacić więcej?

Samorząd Elbląga nie radzi sobie ze zbilansowaniem gospodarki odpadami komunalnymi. Postanowiono więc obciążyć dodatkowymi kosztami mieszkańców miasta. Radni w poprzedniej kadencji na taki ruch się nie zdecydowali i odrzucili prezydencki projekt podwyższenia opłat za wywóz śmieci.

Teraz pojawia się ten projekt po raz kolejny i zakłada, że mieszkańcy Elbląga będą musieli ponosić wyższe koszty za wywóz śmieci, dokładnie o 30 procent.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości:

12,30 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku pierwszych 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,

7,70 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 5-go do 10-go mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

0,80 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 11-go i następnych mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Przewidziana jest również wyższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, w wysokości:

21,60 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku pierwszych 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,

12,40 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 5-go do 10-go mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

2,30 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 11-go i następnych mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały, „zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W ciągu ostatnich lat następuje znaczny wzrost kosztów obsługi systemu.

W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na prawidłowe funkcjonowanie systemu konieczne jest pobranie wyższej opłaty od mieszkańców. Przez ostatnie 3 lata system się nie bilansował.

Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych rokrocznie wzrastają. Na 2019 r. zakładany jest dalszy wzrost kosztów funkcjonowania systemu (bez kosztów administracyjnych) o ponad 3.589.243,00 zł z kwoty 16.884.557,00 zł do kwoty 20.473.800,00 zł. Wraz z kosztami

administracyjnymi koszty systemu w 2019 r. wynosić będą ok. 21.187.000,00 zł, natomiast dochody ok. 14.800.000,00 zł.

Biorąc pod uwagę obecne stawki opłat deficyt środków wyniesie w 2019 r. ok. 6.387.000,00 zł. Przy wzroście stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 30 % od 01.03.2019 r. planuje się uzyskanie dochodów w wysokości ok. 18.191.000,00 zł. oraz dofinansowanie systemu ze środków Miasta w wysokości 2.996.000,00 zł”.

Jak zachowają się nowi elbląscy radni? Czy już na początku kadencji zdecydują się na kolejne obciążenie finansowe mieszkańców miasta czy jednak zmuszą prezydenta do szukania innych rozwiązań, bez drenowania kieszeni elblążan?

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register