Wybory samorządowe 2024 w Elblągu. Prezentujemy komitety wyborcze – Mega Elbląg

7 kwietnia br. pójdziemy ponownie do urn wyborczych, wybierając nowych radnych miejskich i prezydenta miasta. Dlatego po kolei prezentujemy Państwu komitety wyborcze, informacje o programach dla Elbląga oraz przedstawiamy sylwetki kandydatów na urząd Prezydenta Elbląga.

KWW Mega Elbląg

KWW Mega Elbląg – Uczyńmy Elbląg znów Wielkim, to pełna nazwa komitetu wyborczego, na którego czele stoi Stefan Rembelski – również kandydat na Prezydenta Elbląga. Złośliwi mówią, że nazwę zaczerpnięto z hasła wyborczego Donalda Trumpa (Made America Great Again). Czy jednak kampania wyborcza pójdzie tak mocno, jak działania Trumpa? Na razie tego w Elblągu nie widać.

Stefan Rembelski to weteran praktycznie wszystkich dotychczasowych wyborów samorządowych w Elblągu. Startował w nich na urząd prezydenta miasta z poparciem różnych komitetów, jednak z reguły z marnym skutkiem. Niegdyś związany z Akcją Wyborczą Solidarność. Niedawno był pełnomocnikiem komitetu, który zmierzał do referendum w sprawie odwołania z urzędu prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego. Inicjatywa jednak nie doszła do skutku.


Program wyborczy KWW Mega Elbląg

Plan inwestycji celowych – krótko i długoterminowych. Wybór projektów i zadań w oparciu o zasadę samofinansowania i powiększenia dochodów Elbląga. Plan przyjmowany w oparciu o formułę szerokich konsultacji społecznych.

Przyjęcie programu oddłużania Elbląga i zmniejszenia kosztów obsługi zadłużenia do bezpiecznego poziomu. Wykluczamy kosztowną metodę rolowania długu. Wprowadzimy jako obowiązującą zasadę projektowania zrównoważonych budżetów na lata następne.

Wskazanym kierunkiem prowadzenia finansów miasta będzie wypracowywanie nadwyżki budżetowej, pozwalającej bezpiecznie finansować rozwój Elbląga.

Konsolidacja polityki ciepłowniczej Miasta w kierunku dopuszczenia do sieci ciepłowniczej wielu konkurencyjnych źródeł wytwarzania energii cieplnej, w oparciu o nowe technologie.

Doprowadzimy do sądowego unieważnienia szkodliwej dla Odbiorców umowy z Energą Kogeneracja. Umowa zawiera klauzule niedozwolone, blokujące rozwój rozproszonych nowoczesnych źródeł ciepła.

Restrukturyzacja miejskich spółek komunalnych w kierunku wyeliminowania możliwości generowania corocznych strat obciążających budżet Miasta. Systemowa przebudowa zarządzania, nadzoru właścicielskiego i bieżącego kontrolingu finansowego, celem wyprzedzającej minimalizacji ryzyka w trakcie roku budżetowego.

Efektywna organizacja transportu publicznego. Główny strumień komunikacji miejskiej oparty o linie tramwajowe. Pozostałe ciągi komunikacyjne obsługiwane w partnerstwie z udostępnieniem miejskiej infrastruktury przystankowej.

Plan inwestycji celowych – krótko i długoterminowych. Wybór projektów i zadań w oparciu o zasadę samofinansowania i powiększenia dochodów Elbląga. Plan przyjmowany w oparciu o formułę szerokich konsultacji społecznych.

Udrożnienie komunikacyjne Miasta. Włączenie zjazdu i wjazdu z ulicy Skrzydlatej na drogę ekspresową S7 jako odciążenia ciągu komunikacyjnego przez most Unii Europejskiej.

Powiększenie bazy parkingowej w ramach partycypacji mieszkańców. Celem jest również Obwodnica Północna w wymiarze obejmującym przyszły kierunek rozwoju Elbląga.

Oświata i wychowanie planowane w ujęciu realnym z uwzględnieniem możliwości budżetu Miasta i Wieloletniej prognozy demograficznej. Rozwój dużego projektu szkolnictwa zawodowego w ujęciu regionalnym.

Podniesienie do właściwego poziomu Planowanie Urbanistyczne Miasta. Analiza i aktualizacja koncepcji planistycznych w ujęciu funkcjonalnym, obejmującym minimalizację konfliktów interesów użytkowników.

Powrót Miasta nad rzekę w standardzie koncepcji zabudowy starego miasta realizowanej w Gdańsku. Odejście od retrowersji i powrót do zabudowy odtworzeniowej w obrębie starego miasta.

Powołanie Konsorcjum Inwestycyjnego TERKAWKA – celem uzbrojenia i skomunikowania terenów przemysłowych Elbląga. Tylko tą drogą długofalowo przywrócimy miastu dużą wartość miastotwórczą.

Wdrożenie programu Nowej Polityki Mienia Komunalnego. Pozyskiwanie mieszkań komunalnych od deweloperów w zamian za tereny budowlane. Taka polityka pozwoli przyśpieszyć procesy rewitalizacji zasobów komunalnych. Przyśpieszy to również procesy wyburzeń budynków zdekapitalizowanych i odzyskiwania cennych gruntów w bardzo dobrych lokalizacjach.

Lista kandydatów KWW Mega Elbląg

Okręg nr 1

1. Jolanta Raczyńska, 58 lat

2. Karolina Brzozowska, 37 lat

3. Aleksandra Florek, 32 lata

4. Kamil Szlendak, 18 lat

5. Krzysztof Matus, 58 lat

6. Grzegorz Brzozowski, 36 lat


Okręg nr 2

1. Waldemar Siuda, 61 lat

2. Krzysztof Andrearczyk, 49 lat

3. Jolanta Górska, 55 lat

4. Janina Kamińska, 69 lat

5. Krzysztof Gorzelańczyk, 69 lat

6. Ewa Kalinowska, 67 lat


Okręg nr 3

1. Arkadiusz Maćkiewicz, 55 lat

2. Marek Jakubów, 62 lata

3. Mariusz Gawryś, 51 lat

4. Monika Stefańska, 41 lat

5. Marta Parzonko, 44 lata

6. Małgorzata Wiśniewska, 62 lata

7. Paweł Sadzyński, 44 lata


Okręg nr 4

1. Stefan Rembelski, 66 lat

2. Marcin Zakęs, 44 lata

3. Lidia Płussa, 63 lata

4. Barbara Stachyra, 48 lat

5. Aldona Nowak, 37 lat

6. Mirosław Polak, 67 lat


Okręg nr 5

1. Jacek Zbrzeźny, 53 lata

2. Zenon Lecyk, 67 lat

3. Aleksandra Niebylska-Cieniewicz, 39 lat

4. Krzysztof Baranowski, 48 lat

5. Iwona Gałązka, 27 lat

6. Anna Zych, 44 lata

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register