8 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Romów

Międzynarodowy Dzień Romów obchodzony jest od 1990 roku, w rocznicę I Światowego Kongresu Romów, który odbył się w 1971 roku w Londynie. Zainaugurował on działalność Światowej Rady Romów (International Romani Union), która zwróciła się do państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby uznały Romów za mniejszość narodową. Ustalono też flagę i hymn romski.

romska flaga

W tym dniu, który jest świętem narodu i kultury romskiej, obchodzonym na całym świecie nie wolno nam też zapominać o trudnej historii Romów i współczesnych problemach, z którymi zmaga się ta mniejszość etniczna.

Państwo polskie od 2001 roku realizuje programy integracji społecznej Romów (kolejno były to: rządowy Pilotażowy program na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim na lata 2001-2004, a następnie rządowy Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2004-2013). Dotychczas realizowane programy miały charakter kompleksowy i obejmowały następujące dziedziny: edukacja, sytuacja bytowa, ochrona zdrowia, praca i zwalczanie bezrobocia, bezpieczeństwo, Romowie a społeczeństwo obywatelskie, kultura i zachowanie tożsamości oraz wiedza o społeczności romskiej. Prace nad kolejnym dokumentem rządowym, to jest Programem  integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 -2020, są obecnie w końcowej fazie uzgodnień.

Skąd się wzięli w Europie?

To największa mniejszość Europy, żyjąca w rozproszeniu w wielu różnych krajach Starego Kontynentu. Dane genetyczne wskazały na ich pierwotną ojczyznę.To największa mniejszość Europy, żyjąca w rozproszeniu w wielu różnych krajach Starego Kontynentu. Dane genetyczne odkryły ich pierwotną ojczyznę.

W Europie żyje ok. 11 mln Romów (nazywanych również Cyganami). Chociaż towarzyszą nam od wieków, nikt nie badał dokładnie ich pochodzenia. Najnowsze analizy DNA przeprowadzone przez Davida Comasa z hiszpańskiego Universitat Pompeu Fabra wykazały, że przybyli z Indii 1500 lat temu.

Nie jest to pierwszy tego typu wynik. Już wcześniej indyjskie pochodzenie Romów sugerowały analizy językowe oraz analizy genetyczne o mniejszym zasięgu.

Comas i jego zespół porównali DNA pobrane od 13 różnych grup Romów żyjących w całej Europie. Zbadali całe DNA, a nie tylko jego pojedyncze fragmenty. – To dostarczyło nam pełnej informacji o populacjach, które wzięliśmy pod lupę – mówi Comas.

Przodkowie europejskich Romów żyli 1500 lat temu w północno-zachodnich Indiach. Po przybyciu do Europy pierwotna grupa rozdzieliła się ok. 900 lat temu na Bałkanach. To stamtąd Romowie rozeszli się w różne rejony Starego Kontynentu.

 źródło:http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl, polskieradio.pl, foto: www.visitmalopolska.pl

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register