Dlaczego Miasto przekazało nowemu stowarzyszeniu 200 tys. zł? Radny ma wątpliwości

Wątpliwości w tej sprawie ma radny Rafał Traks (PiS), który złożył do prezydenta miasta interpelację. Służby prasowe Witolda Wróblewskiego odpowiadają, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem i zapotrzebowaniem na tego typu usługi.

– W związku z licznymi uwagami i zapytaniami mieszkańców, a także doniesieniami mediów lokalnych dotyczących sprawy przekazania 200 tys. zł w ramach konkursu na popularyzację sportu Stowarzyszeniu Sympatyków Sportów Zimowych zwracam się do Pana Prezydenta o wyjaśnienie szeregu kwestii pozwalających rozwiać powstałe wątpliwości – mówi radny Rafał Traks. – Przypomnijmy że chodzi o kwotę 200 tys. zł z puli 240 tys. zł przeznaczonych w konkursie na popularyzację sportu w Elblągu które otrzymało Stowarzyszenie Sportów Zimowych utworzone w marcu 2017 r. przez osoby związane z przedsiębiorstwem Góra Chrobrego.

Jak wskazuje radny w swoim piśmie, do konkursu który odbył się w maju tego roku swoje oferty złożyło sześć stowarzyszeń, a oceniła je komisja powołana przez Prezydenta Miasta Elbląg złożona z urzędników Departamentu Edukacji i Sportu oraz organizacji pozarządowych. O wysokości dofinansowania decydowała min. atrakcyjność oferty, niepowtarzalność działań, oraz ilość osób do których jest skierowana. Klub Sportowy Włóczy -kije otrzymał 7 tys. zł (wnioskował o prawie 15,3 tys. zł) Międzyszkolny Klub Sportowy Truso otrzymał 13 tys. zł (wnioskował o 29 tys. zł) Klub Sportowy Meble Wójcik otrzymał 7 tys. zł (wnioskował o 24,5 tys. zł), Elbląski Klub Orienteeringu Gryf otrzymał 6 tys. zł (wnioskował o 10 tys. zł) Stowarzyszenie Jantar otrzymało 7 tys. zł (wnioskowało o 9,9 tys. zł) natomiast Elbląskie Stowarzyszenie Sympatyków Sportów Zimowych otrzymało 200 tys. zł – dokładnie tyle samo ile wynosiła kwota wskazana we wniosku. Istnieją obawy że wskazana dotacja zasili działalność prywatnej firmy Przedsiębiorstwo Góra Chrobrego w którym pracują założyciele stowarzyszenia, które otrzymało dotację w wyniku konkursu.

– Chciałbym w tym miejscu zaznaczyć że jako radny nie jestem przeciwny przekazywaniu środków finansowych na rozwój sportu, a tym bardziej na sport młodzieżowy i dziecięcy. Wielokrotnie na sesjach Rady Miejskiej wnioskowałem do Pana Prezydenta o zwiększenie środków finansowych na działalność szkoleniową młodzieży oraz sport seniorski, natomiast każde wsparcie, stypendium, nagroda lub dotacja muszą być przekazane w sposób jawny, nie budzących jakichkolwiek podejrzeń czy niejasności. Niestety w tym przypadku wystąpiły przesłanki przeczące tym zasadom – informuje radny Traks.

Interpelacja radnego i pytania, jakie skierował do prezydenta miasta są dostępne tu: http://rafaltraks.pl/2017/08/interpelacja-dot-przekazania-200-tys-zl-w-ramach-konkursu-na-popularyzacje-sportu-stowarzyszeniu-sympatykow-sportow-zimowych/

Ratusz odpiera zarzuty radnego Traksa i wskazuje, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem.

– W maju br. rozstrzygnięty został konkurs na realizację zadania publicznego p.n.: popularyzacja sportu wśród mieszkańców Elbląga. Na konkurs wpłynęły oferty z  6  stowarzyszeń. Ich oceny  dokonała powołana przez Prezydenta Miasta Elbląg komisja składająca się z pracowników Departamentu Edukacji i Sportu UM oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych – informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowa prezydenta miasta. – Po przeanalizowaniu ofert komisja rekomendowała Prezydentowi wsparcie finansowe dla  wszystkich  z nich. O wysokości dofinansowania decydowała m.in. atrakcyjność oferty, niepowtarzalność działań oraz ilość osób do których jest skierowana. Swoją ofertę na konkurs mogło składać każde stowarzyszenie. Warunkiem było, poza względami formalnymi, przedstawienie nowej, atrakcyjnej oferty dla mieszkańców obejmującej zarówno organizację imprez jak i prowadzenie działalności instruktażowo-szkoleniowej dla wszystkich chętnych.

Jak wyjaśnia Joanna Urbaniak, oferta Elbląskiego Stowarzyszenia Sympatyków Sportów Zimowych zakłada powszechną naukę jazdy na nartach zjazdowych i na snowboardzie obejmującą zarówno dzieci i młodzież jak i ludzi dorosłych  wzbogaconą o organizację imprez masowych w tych dyscyplinach. Miasto prowadzi działania, które ukierunkowane są na tworzenie programów powszechnej aktywności sportowo-rekreacyjnej mieszkańców w oparciu o istniejącą bazę sportową i jej efektywne wykorzystanie. Przykładem  są powszechna nauka pływania czy też powszechna nauka jazdy na łyżwach.

– Oferta Elbląskiego Stowarzyszenia Sympatyków Sportów Zimowych wpisuje się w ten kierunek działań – proponuje szeroko zakrojone działania popularyzatorskie  i szkoleniowe w zakresie narciarstwa i snowboardingu w oparciu o niewykorzystany do tej pory potencjał Góry Chrobrego. Od początku kadencji Prezydent podejmował rozmowy w celu wprowadzenia w mieście powszechnej nauki jazdy na nartach. Niestety do tej pory nie było organizacji pozarządowej, która chciałaby  się podjąć realizacji tego zadania – dodaje rzeczniczka prezydenta Elbląga.

 

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register