Gdzie wysłać dziecko na półzimowisko w Elblągu?

Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu informuje, że w okresie ferii zimowych tj. w dniach 22 stycznia – 04 lutego 2024 r.  zostaną zorganizowane w elbląskich szkołach półzimowiska dla dzieci.

Organizatorami będą:

•             Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Piłsudskiego 20.

•             Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Sadowa 2.

•             Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Agrykola 6.

•             Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Mickiewicza 41.

•             Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczym nr 1, ul. Kopernika 27.

W każdej z ww. placówek organizowane będą dwa turnusy pięciodniowe:

I turnus: 22.01.2024 r. – 26.01.2024 r.

II turnus: 29.01.2024 r. – 02.02.2024 r.      

Karty na półzimowisko będą wydawane w szkołach organizujących wypoczynek w dniu 03 stycznia 2024 r. od godziny 8.00. Zaplanowano 700 wolnych miejsc.

Pełna odpłatność za jeden turnus wynosi 620,00 zł od osoby.; w tym 330,00 zł pokrywa rodzic (koszty wyżywienia, dopłata do organizacji) 290,00, zł na uczestnika dopłaca Gmina Miasto Elbląg. Dzieciom kierowanym przez ECUS- opłatę za wyżywienie pokrywa wymieniona instytucja.

Informujemy także, że zgodnie z Uchwałą nr XXVII/780/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 XII 2013 r. wprowadzającą na terenie Gminy Miasto Elbląg program „Karta Dużej Rodziny”, uczestnicy programu wnoszą opłatę za jeden turnus –260,00 zł (zgodnie z zapisami uchwały – ulga z opłaty wnoszonej przez rodziców może wynieść do 30%).

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawcze nr 1 w Elblągu będzie organizatorem półzimowiska dla dzieci niepełnosprawnych kierowanych ze wszystkich elbląskich szkół (również dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i poruszających się na wózku), jak również dla dzieci bez specjalnych potrzeb.

Zobowiązuje się opiekunów do zapisu dziecka na jeden turnus do jednej ze szkół organizującej półzimowisko. Jeżeli zostaną wolne miejsca z drugiego turnusu będą mogły skorzystać również te dzieci, które uczestniczyły w I turnusie.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register