Góra wątpliwości. „Cała sprawa jest niejasna”

Co dalej z funkcjonowaniem Góry Chrobrego w Elblągu. Radni miejscy nadal mają w tej sprawie wiele wątpliwości. W tej sprawie radny Paweł Kowszyński złożył interpelację do prezydenta miasta.

Jak wiemy operatorem tego miejsca do roku 2018 było prywatne przedsiębiorstwo, które dzierżawiło ten teren od miasta. Od marca 2018 roku przedsiębiorstwo to zaniechało swojej działalności pozostawiając infrastrukturę na gruncie miasta.

W 2018 roku na sesjach poruszanych w temacie Góry Chrobrego radni dopytywali się jakie są dalsze plany związane z tym miejscem – poza projektem uchwały dotyczącym samego odkupu infrastruktury radni nie otrzymali dokumentów z tym związanych i ponownie na sesję rady miejskiej planowaną na 28 marca 2019 roku pojawia się projekt uchwały dotyczący tego miejsca.

Projekt uchwały na druku nr 13 w tej sprawie zamyka się zaledwie w kilku zdaniach. Wynika z niego, że miasto chce coś wykupić ale nie wiadomo dokładnie co i za ile, a tym bardziej nie wiadomo w jakim jest to stanie i co dalej. Nie wiadomo również czy infrastruktura ta spełnia odpowiednie standardy i przepisy związane z bezpieczeństwem.

Przedłożony przez Prezydenta Miasta Elbląg projekt uchwały Rady Miejskiej w Elblągu złożony na druku nr 13 w sprawie stanowiska w przedmiocie nabycia nakładów niezbędnych do funkcjonowania stacji i stoków narciarskich na Górze Chrobrego w Elblągu wskazuje wyłącznie „na potrzebę nabycia nakładów inwestycyjnych związanych z infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania stacji i stoków narciarskich posadowionych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasto Elbląg, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 179/2 w obrębie 18, nr 3/1 w obrębie 19 oraz część działek: nr 125/2 w obrębie 7, nr 180/2, nr 180/3, nr 180/4 w obrębie 18, nr 2/1, nr 3/2, nr 3/3 oraz nr 3/5 w obrębie 19, które były przedmiotem dzierżawy, za cenę nie przekraczającą kwoty…” – i w tym miejscu projekt się kończy pozostawiając niewiadomą. Radni nie otrzymali analizy, harmonogramu rzeczowo-funkcjonalnego, ani żadnego opracowania dotyczącego wznowienia działalności stacji narciarskiej na Górze Chrobrego w Elblągu.

Cała sprawa jest niejasna. Od czerwca 2018 roku minęło już sporo czasu, a radni nadal nie znają szczegółów. Nadal czekam na konkrety, szczegóły, analizy i plan na funkcjonowanie stoku narciarskiego na Górze Chrobrego. Decyzję, co do Góry Chrobrego można było podjąć przed sezonem zimowym 2018 po otrzymaniu odpowiednich opracowań, a przynajmniej przygotować odpowiednie dokumenty w tej sprawie. Nic nie stało na przeszkodzie aby Rada Miejska ponownie procedowała stosowną uchwałę w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, czy nawet listopadzie 2018 roku po uzyskaniu dokumentów, o które prosiła w tym temacie. Niestety temat przeczekał rok. Rada Miejska w Elblągu ma ponownie procedować w tej sprawie projekt uchwały ale nadal nie znając szczegółów w tym przedmiocie.

Dlatego w związku z powyższym, oraz na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, proszę o wyjaśnienie jak wygląda analiza dla tego przedsięwzięcia i jak będzie ono funkcjonowało? Jakie są potrzebne nakłady? Jakie będą przewidywane skutki finansowe? Kto miałby zarządzać Górą Chrobrego? Jednostka miejska, czy zewnętrzny operator, dzierżawca, najemca? Jeżeli miasto przejmie infrastrukturę to co z nią dalej? Ponadto proszę o następujące informacje i materiały:

– lokalizację i szczegółowy wykaz niezbędnej dla wykonywania zadania infrastruktury sportowej, w tym szczególności sposobu jej pozyskania, a także jej kosztów bazując na źródłach w postaci wykazów cen rynkowych lub operatów biegłego rzeczoznawcy;

– informację, co do potrzeb wynikających z prowadzenia zadania, potrzebnej infrastruktury, obsady etatowej i możliwości wykonywania zadania ze względu na pory roku;

– dokumentów zawierających ocenę opłacalności zadania zawierający opis celów, jakie gmina zamierza realizować w przyszłości z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań rynkowych, finansowych, marketingowych, technologicznych, organizacyjnych i kadrowych (jego elementami są m.in. analiza finansowa, analiza rynku, analiza SWOT);

– planowany harmonogram użytkowy, w tym także z podaniem prognozy zapotrzebowania Elblążan na ten rodzaj aktywności, w tym dzieci i młodzieży z elbląskich placówek edukacyjnych.

Uzyskanie powyższych powinno stanowić podstawę do podjęcia świadomej decyzji w tej sprawie.

Paweł Kowszyński

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register