Nie chcesz płacić podatku dochodowego? Hoduj ślimaki z PSH

Hodowcy ślimaków afrykańskich, których hodowla nie mieści się w definicji działów specjalnych produkcji rolnej – nie muszą płacić podatku dochodowego (PIT – osoby fizyczne, ani CIT – osoby prawne), bez względu na dochód jaki osiągają z tej hodowli. Jeżeli ci hodowcy nie mają użytków rolnych ominie ich także podatek rolny.

Jeśli szukacie działalności, która pozwoli Wam na zarabianie bez konieczności płacenia podatków, warto rozważyć hodowlę ślimaków afrykańskich. Ten biznes pomoże rozwinąć firma Polish Snail Holding – lider w hodowli ślimaków tego gatunku w Polsce i w Europie.

Hoduj ślimaki z Polish Snail Holding – to się opłaca

PSH oferuje kompleksowy system dla początkujących hodowców ślimaków afrykańskich – od podstawowych, bezpłatnych szkoleń teoretycznych i praktycznych, do zaopatrzenia hodowców w specjalistyczną paszę wspierającą szybki wzrost ślimaków oraz niezbędne wyposażenie parku hodowlanego.

Co więcej, współpracując z Polish Snail Holding hodowcy ślimaków mogą starać się o dofinansowanie swojej działalności ze środków Unii Europejskiej.

O tym więcej tu: https://hodujslimaki.pl/2020/11/03/hodowla-slimakow-mozesz-siegnac-po-srodki-unijne/

Hodowla ślimaków bez podatków

Organy podatkowe potwierdzają co jakiś czas w interpretacjach podatkowych (niedowierzającym w swe podatkowe szczęście hodowcom rożnych dziwnych stworzeń), że dochody z hodowli zwierząt, które nie mieszczą się w zakresie definicji działu specjalnego produkcji rolnej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Jeśli więc chcecie rozpocząć biznes bez konieczności odprowadzenia podatku dochodowego, warto zainwestować w hodowlę ślimaków.

Jak to możliwe? Wskazują na to oświadczenia urzędów skarbowych w Polsce:

(…) hodowla ślimaków afrykańskich jest działalnością rolniczą, a dochody z niej uzyskiwane nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Biorąc jednakże pod uwagę cyt. przepis art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku gdy okres przetrzymywania ślimaków, w trakcie którego następuje ich biologiczny wzrost, wynosić będzie – licząc od dnia nabycia – mniej niż dwa miesiące, działalność ta będzie stanowiła źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. pozarolniczą działalność gospodarczą, podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach określonych w ustawie. (z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 października 2010 r. – nr ITPB1/415-734/10/MR).

(…) hodowla ślimaków afrykańskich jest działalnością rolniczą, a dochody z niej uzyskiwane nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Biorąc jednakże pod uwagę cyt. przepis art. 2 ust. 2 updop, w przypadku gdy okres przetrzymywania ślimaków, w trakcie którego następuje ich biologiczny wzrost, wynosić będzie – licząc od dnia nabycia – mniej niż dwa miesiące, działalność ta będzie stanowiła źródło przychodów z działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. (z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 października 2011 r. – nr IBPBI/2/423-780/11/CzP).

Nie trzeba płacić podatku rolnego przy hodowli ślimaków

Jeżeli hodowcy nie mają użytków rolnych ominie ich także podatek rolny. Podatek rolny muszą płacić te osoby, które są właścicielami, samoistnymi posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Tych, którzy hodują na większą (niż hobbystyczna) skalę nie ominie najprawdopodobniej VAT, chyba, że wybiorą zwolnienie podmiotowe.

Co z VAT-em w hodowli ślimaków?

Warto też wiedzieć, że w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT ustawodawca zwolnił od VAT dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Rolnikiem ryczałtowym jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych (art. 2 pkt 19 ustawy o VAT).

Przykładowo można wskazać, że dostawa ślimaków żywych jako towar konsumpcyjny sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 01.49.23.0, na podstawie poz. 14 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, została wyłączona z opodatkowania stawką podatkową 5% – bowiem wyłączenie zawarte w załączniku nr 10 do ustawy, poz. 14 w pkt 1 dotyczy „zwierząt żywych i ich nasienia”, zatem odnosi się zarówno do zwierząt żywych, jak i ich nasienia. A zatem dostawa żywych ślimaków z wyłączeniem ślimaków morskich, podlega opodatkowaniu stawką 8% (na podstawie poz. 14 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług), jako że ślimaki żywe nie mieszczą się w wyłączeniach pkt 1-5 tej pozycji. (z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 25 czerwca 2012 r. – nr IPTPP4/443-222/12-2/UNR).

Na podstawie: księgowość.infor.pl

Więcej informacji na temat hodowli ślimaków w skali towarowej, nie hobbystycznej na stronie:

https://hodujslimaki.pl/

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register