Pies szczekał w mieszkaniu. Właścicielka usłyszała wyrok

Pies szczekał w mieszkaniu i przeszkadzał sąsiadowi. Spór znalazł swój finał w sądzie, a wyrok usłyszała właścicielka czworonoga. Apelacja oskarżonej również nie przyniosła innego rozwiązania.

Sąd Okręgowy w Elblągu utrzymał w mocy zaskarżony wyrok, zasądził od obwinionej na rzecz oskarżyciela posiłkowego Piotra S. kwotę 2.297,34 zł tytułem wydatków związanych z ustanowieniem pełnomocnika z wyboru oraz zwolnił obwinioną od ponoszenia na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w postępowaniu odwoławczym.

Sprawa przeciwko Ewie W., wszczęta została w związku z hałasowaniem psa obwinionej. Postępowanie dotyczyło dalszego okresu niż ten, który był oceniany we wcześniejszej sprawie.

Sąd Rejonowy w Elblągu uznał obwinioną Ewę W. za winną tego, że w okresie od 19.07.2018 r. do 04.02.2019 r. nie wykonywała obowiązku określonego w § 15 ust. 3 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Elbląg w ten sposób, że utrzymywała zwierzę domowe – psa – w sposób stwarzający uciążliwość dla otoczenia poprzez hałas, czym działała na szkodę Piotra S., tj. wykroczenia kwalifikowanego z art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i za to na mocy art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zw. z art. 39 § 1 i 2 kw w zw. z art. 36 § 1 kw wymierzył obwinionej karę nagany – informuje sędzia Tomasz Koronowski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu. – W pkt. II. i III. wyroku Sąd Rejonowy uniewinnił obwinioną od pozostałych dwóch zarzucanych jej czynów, tj. co do złośliwego naruszania spokoju psychicznego zawiadamiającego poprzez codzienne wypuszczanie psa na podwórko, co miało wiązać się z nieustającym hałasem spowodowanym szczekaniem psa oraz co do szczucia psa z ukierunkowaniem na zawiadamiającego. Sąd Rejonowy zwolnił obwinioną od kosztów postępowania.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register