Raport o stanie miasta za 2022 rok gotowy

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym Prezydent Witold Wróblewski przekazał dziś – 31.05.2023 r. na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej Antoniego Czyżyka „Raport o stanie Miasta za rok 2022”.

Już po raz piąty przedłożyliśmy Państwu Raport o stanie Miasta. Opracowanie to w sposób rzetelny i kompleksowy prezentuje sytuację naszego miasta i pracę samorządu w minionym 2022 roku. Znajdują się w nim informacje o działalności Prezydenta Miasta, w oparciu o realizację 4 polityk, 28 programów, 9 strategii i 238 uchwał Rady Miejskiej. Opracowany materiał przedstawia wszystkie ważne obszary życia gospodarczego i społecznego – zaznacza Prezydent Witold Wróblewski.

Formuła dokumentu jest identyczna jak w latach poprzednich. Zadania zatwierdzone do realizacji przez Radę Miejską w Elblągu są przedstawione w Raporcie z podziałem na:
•    Cele szczegółowe
•    Podjęte działania
•    Uzyskane efekty
•    Źródła finansowania
Tak przyjęta metodologia wprowadza pełne i bardzo szczegółowe dane na temat działalności Prezydenta Miasta w roku poprzednim.

Raport ma ponad 700 stron i podzielony jest na 16 rozdziałów. Oprócz opisu, charakterystyki miasta i struktury samorządowej przedstawione w nim zostały między innymi szczegółowe informacje dot. majątku i finansów miasta, działania społeczne, edukacyjne, kulturalne, sportowe oraz inwestycyjne, realizowane w minionym roku. Znaleźć w nim można także szczegółowe dane na temat bezpieczeństwa, gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, rozwoju przedsiębiorczości, czy realizacji Budżetu Obywatelskiego.

Z raportu wynika, iż zadań wskazanych do zrealizowania dla Prezydenta Miasta było ogółem 551, z czego całkowicie zrealizowanych 450, częściowo zrealizowanych 66, a zadań niezrealizowanych było 35.

Niezrealizowanie, bądź częściowa realizacja zadań, wynikały z powodów niezależnych od Prezydenta. To m.in.: długotrwałe procedury sprzedaży i nabycia nieruchomości, nierozstrzygnięte przetargi z powodu braku oferentów, wejścia w życie danego dokumentu w ostatnim kwartale 2022 r., brak chętnych podmiotów zewnętrznych do realizacji zadania, zależność realizacji zadania od decyzji podmiotów spoza samorządu, realizacja zadania w latach następnych wynikająca z zapisów dokumentów kierunkowych.

RAPORT O STANIE MIASTA ZA 2022 ROK

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register