Koniec dziur? Warszawska, Orla i Odrodzenia będą wyremontowane

Kolejne elbląskie ulice, Warszawska, Orla i Odrodzenia, odnowione zostaną w ramach weekendowych remontów dróg. Umowę w tej sprawie podpisali Witold Wróblewski prezydent Elbląga oraz przedstawiciel wykonawcy, Piotr Kęsikowski Dyrektor Regionu SKANSKA S.A

– Podpisujemy kolejną umowę na weekendowe remonty dróg. Takie naprawy zapowiadałem na początku swojej kadencji, bo to dobre rozwiązanie i krótki czas realizacji. Przypomnę, że pomysł tego typu remontów wziął się ze współpracy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów – mówił na początku prezydent Wróblewski – Gratuluję firmie, która wygrała przetarg. Jest ona doświadczona w tego typu pracach, również w naszym mieście, dlatego mam nadzieję, że remonty będą przebiegały sprawnie i nie będą uciążliwe dla kierowców.

– To kolejna nasza realizacja w Elblągu, lubimy weekendową formę naprawy dróg, ponieważ pozwala ona nam dobrze rozplanować prace. Do tego typu remontów podchodzimy kompleksowo, ważny jest dobór właściwej technologii i mieszanek, który zagwarantuje dobrą jakość nawierzchni. To będą mieszanki spełniające najwyższe standardy w Polsce, z trwałością minimum osiem lat, bo nie wszystkich stać by robić byle jak – wskazywał Piotr Kęsikowski Dyrektor Regionu SKANSKA S.A.

– Samochody ze specjalnymi urządzeniami przemierzały nasze miasto badając podłoże i nośność poszczególnych dróg. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, które z nich mają wystarczającą nośność i można wyremontować jej bez kosztownej podbudowy. Przebadane ulice z odpowiednią nośnością i podłoże będziemy mogli remontować właśnie weekendowo, ale na to potrzeba pokrycia finansowego. Miasto będzie się starało znaleźć na ten cel zwiększyć środki – zadeklarował prezydent.

Wartość umowy to 1.777 329 zł brutto. Od momentu przekazania terenu budowy, wykonawca będzie miał 90 dni na wykonanie zadania. W ramach umowy odnowione zostaną następujące odcinki dróg: ul. Warszawska, od ul. Orlej do ul. Wyszyńskiego (742 metry), ul. Orla, od ul. Grochowskiej do ul. Warszawskiej (255 metrów), al. Odrodzenia, od ul. Wiejskiej do zjazdu do Biedronki (421 metrów).

Weekendowe remonty dróg – jak to się robi?

Technologia wykonania odnowy nawierzchni oraz przyjęte mieszanki mineralno-asfaltowe dla poszczególnych warstw konstrukcji jezdni, ich szczegółowe parametry techniczne oraz wymagania zostały zaprojektowane w oparciu o opracowanie pn. „Diagnostyka stanu technicznego dróg publicznych w Elblągu” wykonane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Opis technologii weekendowych remontów dróg:

  1. Przed rozpoczęciem robót – odnowy nawierzchni Wykonawca wykona roboty przygotowawcze bez zamykania ruchu kołowego i poza godzinami szczytowego natężenia ruchu – szczytu porannego i popołudniowego tj. frezowanie i usuwanie starych warstw bitumicznych, nadanie wstępnego profilu (spadków podłużnych i poprzecznych) jezdni, oczyszczenie jezdni, wykona niezbędną regulację wysokościową krawężników i regulację studzienek, wpustów, zasuw itp. infrastruktury podziemnej do poziomu warstwy wiążącej.
  2. W piątek od godzin wieczornych zamykany jest dla ruchu kołowego odnawiany odcinek z zapewnieniem dojazdu dla mieszkańców i służb ratowniczych i wykonywane jest: oczyszczenie i skropienie emulsją, wyrównanie ubytków i ułożenie siatki przeciwspękaniowej.
  3. W sobotę od godzin porannych wykonywane jest: układanie warstwy wiążącej/wyrównawczej, skropienie emulsją asfaltową, regulacja studzienek infrastruktury podziemnej do poziomu warstwy ścieralnej.
  4. W niedzielę od godzin porannych wykonywane jest: układanie warstwy ścieralnej (za zgodą Zamawiającego może być wykonane w kolejny weekend), niezbędne przełożenia nawierzchni chodników, zjazdów, zatok, miejsc postojowych.
  5. W poniedziałek rano musi nastąpić otwarcie odcinka jezdni do ruchu.
  6. Po wykonaniu warstwy ścieralnej jezdni Wykonawca wykona prace w zakresie: przełożenia nawierzchni chodników, zjazdów, odtworzenia oznakowania poziomego i pionowego, roboty wykończeniowe i porządkowe.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register