Wasze pierwsze mieszkanie

Zakup pierwszego mieszkania to wyzwanie dla wielu młodych ludzi. Drożejące nieruchomości, wysokie oprocentowanie kredytów, inflacja oraz ograniczona zdolność kredytowa wielu osobom utrudnia nabycie pierwszego, wymarzonego mieszkania lub domu. Aby spełnić potrzeby mieszkaniowe młodych Polaków, już niebawem zostanie wprowadzony program dopłat do kredytu mieszkaniowego.

Start Bezpiecznego Kredytu 2%, na który od miesięcy czeka wiele tysięcy młodych ludzi został zapowiedziany na 1 lipca 2023r O Bezpieczny Kredyt 2% będzie można wnioskować, korzystając równocześnie z programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy, który pozwala wnioskować kredytobiorcom o kredyt, nawet wówczas, gdy nie posiadają oni wymaganego wkładu własnego.

Program dopłat Bezpieczny Kredyt 2% ma zwiększyć dostępność kredytów hipotecznych oraz ułatwić zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych młodych osób. Dopłata będzie przysługiwała przez 10 lat. Dopłata do rat Bezpiecznego Kredytu 2% będzie stanowiła różnicę między średnim oprocentowaniem nowo udzielanych kredytów mieszkaniowych (https://www.creditspace.pl/kredyt-na-mieszkanie/) o okresowo stałej stopie procentowej, skorygowanym o współczynnik odzwierciedlający składnik marży banku (10% oprocentowania kredytu), a oprocentowaniem kredytu wynoszącym 2% (oprocentowanie podstawowe). Dzięki dopłatom oprocentowanie kredytu będzie zdecydowanie niższe, co wpłynie na obniżenie raty kredytu. Przez okres dopłaty raty kredytu będą spłacane według formuły rat malejących, co spowoduje większą spłatę kapitału kredytu niż gdyby raty były spłacane według formuły rat równych. Ten sposób spłaty rat Bezpiecznego Kredytu 2% wpłynie więc na obniżenie całkowitego kosztu kredytu.

Dla kogo jest kredyt 2%?

Warunkiem przystąpienia do Bezpiecznego Kredytu 2% jest wiek kredytobiorcy nieprzekraczający 45 lat. Warunek dotyczy przynajmniej jednego kredytobiorcy. Kredyt będą mogły otrzymać jedynie osoby prowadzące gospodarstwo domowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadające obywatelstwo polskie lub wspólnie prowadzące gospodarstwo z osobą posiadającą obywatelstwo polskie. O Bezpieczny Kredyt 2% będą mogły wnioskować single, małżeństwa oraz osoby pozostające w związkach nieformalnych wychowujące przynajmniej jedno dziecko. Żadna z osób wnioskujących o Bezpieczny Kredyt 2% nie może mieć prawa własności lub prawa spółdzielczego do lokalu mieszkalnego lub domu.

Maksymalna kwota Bezpiecznego Kredytu 2%, o który będzie wnioskowała jedna osoba, nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł. W przypadku małżeństwa lub rodziców wychowujących przynajmniej jedno dziecko kwota Bezpiecznego Kredytu nie będzie mogła być wyższa niż 600 tys. zł. Kredyt będzie można przeznaczyć na zakup mieszkania lub domu z rynku pierwotnego oraz wtórnego, jak również budowę domu. Wkład własny kredytobiorcy nie będzie mógł przekroczyć 200 tys. zł. Jeśli wkład własny będzie stanowiła działka gruntu, a kredyt będzie przeznaczony na budowę domu, to maksymalna kwota wkładu własnego oraz udzielonego Bezpiecznego Kredytu 2% nie będzie mogła przekroczyć 1 mln. zł. Istotne jest również to, że nie będzie obowiązywał limit cenowy za 1m2 mieszkania lub domu.

Wstrzymanie dopłat do Bezpiecznego Kredytu 2% będzie mogło nastąpić w przypadku wynajęcia mieszkania kupionego z pomocą programu, zakupu lub nabycie prawa własności do innej nieruchomości oraz zmiany sposobu użytkowania nieruchomości. W określonych ustawą przypadkach uprawnienia do otrzymywania dopłat do rat kredytu wygasną, jednak nie będzie wymagany zwrot dotychczas otrzymanych dopłat do Bezpiecznego Kredytu 2%. Jeśli kredytobiorca lub inna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego w ciągu ostatnich 36 miesięcy przystąpiła do innego kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, to niestety nie będzie mogła wnioskować o Bezpieczny Kredyt 2%.

Sprawdź zdolność kredytową

Ubiegając się o Bezpieczny Kredyt 2%, warto wcześniej sprawdzić swoją zdolność kredytową, której posiadanie jest niezbędnym warunkiem uzyskania Bezpiecznego Kredytu 2%. W celu zweryfikowania możliwości ubiegania się o Bezpieczny Kredyt 2% już teraz zaloguj się na Credit Space  i odpowiedz na kilka pytań. Odpowiedź potwierdzającą możliwość wnioskowania o Bezpieczny Kredyt mieszkaniowy otrzymasz od razu po zakończeniu ankiety. Nasz Ekspert kredytowy skontaktuje się z Tobą, aby potwierdzić zdolność kredytową oraz pomóc w przygotowaniach do złożenia wniosku o Bezpieczny Kredyt 2%.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register