Wojewoda uchylił uchwałę. Radni muszą jeszcze raz określić warunki stypendiów sportowych

Wojewoda warmińsko-mazurski uchylił uchwałę Rady Miasta Elbląga w sprawie udzielania stypendiów finansowych dla zawodników za osiągnięte wyniki. Elbląscy radni musza więc odpowiedni projekt uchwały przyjąć jeszcze raz, tym razem bez błędów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie stwierdzenie nieważności uchwały uzasadnił m.in. zamieszczeniem w niej przepisów wykraczających poza upoważnienie ustawowe poprzez ograniczenie zakresu podmiotowego świadczeń stypendiów, nieprecyzyjne określenie wysokości stypendiów, przeniesie nieuprawnienia do określenia wysokości świadczenia stypendialnego na organ wykonawczy.

Nowy projekt uchwały przewiduje stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym  lub krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach: boks, judo, kajakarstwo, karate, kick boxing, kolarstwo, lekkoatletyka, łyżwiarstwo szybkie, pięciobój nowoczesny, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, pływanie, podnoszenie ciężarów, szybownictwo, short track, szachy, towarzyski taniec sportowy, tenis stołowy, triathlon, wrotkarstwo, zapasy, żeglarstwo oraz dyscypliny sportu osób niepełnosprawnych, mających znaczenie dla Gminy Miasto Elbląg.

Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi uprawiającemu dyscyplinę mającą znaczenie dla Gminy Miasto Elbląg, spełniających następujące warunki:  1) zamieszkuje Gminę Miasto Elbląg lub reprezentuje klub sportowy, którego siedzibą jest Gmina Miasto Elbląg, 2) uzyskał wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym    organizowanym i prowadzonym przez polski związek sportowy w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub międzynarodową organizację sportową w danej dyscyplinie sportu.

Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik uprawiający dyscypliny i konkurencje sportowe w sportach indywidualnych lub sportach drużynowych, który w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym uzyskał wynik sportowy.

Ustala się wysokość stypendium miesięcznego dla zawodników za osiągnięcia indywidualne:

1) zdobycie medalu w Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich  – 1.500 zł,

2) udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich  – 1.000 zł,

3) zdobycie medalu w Mistrzostwach Świata  –  800 zł,

4) zdobycie medalu w Mistrzostwach Europy – 700 zł,

5) udział w Mistrzostwach Świata  lub Mistrzostwach Europy  –  600 zł,

6) zdobycie medalu w Mistrzostwach Polski Seniorów: złotego  –  500 zł, srebrnego    –  400 zł, brązowego  – 300 zł;

7) zdobycie medalu w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski juniorów, Mistrzostwach Polski juniorów młodszych, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży: złotego  –  400 zł, srebrnego  – 300 zł, brązowego   –  200 zł;

8) powołanie do kadry narodowej   –  200 zł.

Ustala się wysokość stypendium miesięcznego dla zawodników za osiągnięcia w konkurencjach zespołowych w kwocie 75% przysługującego stypendium za osiągnięcia indywidualne, określonych w ust. 1. 3. Wysokość stypendium sportowego jest kwotą brutto.

Stypendium sportowe może być przyznane na czas określony od 3 do 12 miesięcy w danym roku kalendarzowym.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego może wystąpić: 1) klub sportowy lub stowarzyszenie, w którym zrzeszony jest zawodnik 2) pełnoletni zawodnik 3) przedstawiciel ustawowy, jeśli zawodnik jest niepełnoletni. 2. Wnioski o przyznanie stypendium składa się w departamencie właściwym dla spraw sportu Urzędu Miejskiego w Elblągu, w terminie do 30 grudnia każdego roku.

 

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register