Zobaczcie, jak zmienił się Park Planty w Elblągu

Nowe alejki, ścieżka rowerowa, nasadzenia, zmodernizowana fontanna i tzw. Ślimacza Górka z grotą – w sobotę odbyło się oficjalne oddanie do użytku zrewitalizowanego Parku Panty.  Inwestycje kosztowały ponad 5 mln złotych. Otwarciu Parku towarzyszył Piknik Rodzinny, który zorganizowany został w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

Modernizacja Parku Plany składała się z trzech zadań. Pierwsze dotyczyło rewitalizacji alejek i terenów zielonych parku, drugie modernizacji fontanny wraz z iluminacją świetlną, a trzecie renowacją groty na tzw. Ślimaczej Górce. Inwestycje kosztowały ponad 5 mln zł. To część dużego projektu rewitalizacji przestrzeni parkowych w naszym mieście. Jego wartość to ponad 7,2 mln zł, z czego prawie 4 mln to środki unijne. Dzięki tym pieniądzom nowy blask zyskał również Park Gen. Nieczuja – Ostrowskiego. Przypomnę, że wcześniej rewitalizacji poddany został Park Dolinka, a w tym roku wiele zmian zaszło również w Parku Kajki. Bardzo dziękuję projektantom, wykonawcom, pracownikom Departamentu Inwestycji za zaangażowanie przy realizacji inwestycji. Mam nadzieję, że będzie to kolejne miejsce do odpoczynku i rekreacji. Odwiedzającym Park Planty mieszkańcom i turystom życzę samych pozytywnych wrażeń – mówił podczas otwarcia Prezydent Witold Wróblewski.

To jedna z kilku inwestycji, która została ukończona w ostatnim czasie. Skończyliśmy modernizację Parku gen. Nieczuja – Ostrowskiego, o którym wspominał Prezydent.  Przypomnę, że w tygodniu otwarte zostało połączenie drogowe ul. Związku Jaszczurczego z Al. Grunwaldzką, w trakcie odbiorów jest wybudowany I etap ul. Wschodniej – podkreślał Janusz Nowak, Wiceprezydent Elbląga.

Modernizację fontanny i przestrzeni parkowych realizował Zakład Ogólnobudowlany inż. Mirosław Markiewicz z siedzibą w Elblągu. Wykonawcą groty była firma BIT Dariusz Brodziak z siedzibą w Elblągu.

Otwarciu Parku towarzyszył Piknik Rodzinny, który zorganizowany został w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wnioskodawcą był Pan Karol Bidziński.

Projekt: „Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu” – etap I i II

Przedmiotem projektu było odtworzenie publicznych przestrzeni przy nadaniu parkom różnych funkcji i zachowaniu ich regionalnej tożsamości. Projekt zakładał utworzenie miejsc przyjaznych do sportu, rekreacji i wypoczynku mieszkańców oraz turystów odwiedzających Elbląg.

Finansowanie:
Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis.


Całkowity koszt projektów rewitalizacji to: 7 254560 zł
                                        
etap I –     6 031 740 zł
etap II –     1 222 820 zł

•    dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020:  3 938 129 zł      

Projekt obejmował rewitalizację otwartej przestrzeni publicznej trzech parków miejskich, z tego:

  •     Park Dolinka – realizacja została zakończona w 2021 r., koszt  889 667 zł
  •     Park Gen. Nieczuja–Ostrowskiego koszt 1 303 789 zł
  •     Park Planty + fontanna koszt  3 838 284 zł
  •     Park Planty ślimacza górka koszt  1 222 820 zł

Park Planty – zakres prac

Część I

„Modernizacja istniejącej infrastruktury fontanny wraz z iluminacją świetlną przy ul. 1 Maja w Elblągu” w ramach projektu: „Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu”

Modernizacja fontanny została zgłoszona wnioskiem do Budżetu Obywatelskiego na 2021 r.

Koszt zadania:      1 004 849  zł brutto

Dokumentację projektową wykonało biuro projektowe ARKON ATELIER Sp. z o.o.,
z siedzibą w Gdańsku
 
Zakres zamówienia obejmował:
1)    wykonanie przebudowy niecki,
2)    wykonanie nowej instalacji technologicznej fontanny wraz z instalacjami wody obiegowej,
3)    wykonanie komory technicznej,
4)    wykonanie iluminacji świetlnej wraz ze sterowaniem,

Wykonawca robót:

Zakład Ogólnobudowlany inż. Mirosław Markiewicz z siedzibą w Elblągu.

Realizacja robót: grudzień 2022 – sierpień 2023


Część II
„Rewitalizacja Parku Planty”

Koszt zadania:     2 833 435 zł brutto

Dokumentację projektową wykonało biuro projektowe ARKON ATELIER Sp. z o.o.,
z siedzibą w Gdańsku.
Zakres zamówienia obejmował:
A.    ETAP I:
1.    przebudowę ciągów pieszych z punktami charakterystycznymi,
2.    budowę ścieżki rowerowej z przystankami,
3.    wykonanie ogrodu renesansowego,
4.    założenie rabat bylinowych i krzewinkowych,
5.    regenerację trawników.
B.    ETAP II:
1.    usługę pielęgnacji wykonanych nasadzeń zieleni z wyłączeniem pielęgnacji trawników przez okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Wykonawca robót:

Zakład Ogólnobudowlany inż. Mirosław Markiewicz z siedzibą w Elblągu.

Realizacja robót: grudzień 2022 – sierpień 2023

Część III
„Rewitalizacja groty (Ślimaczej Górki) w Parku Planty”

Całkowity koszt projektu:          1 222 820 zł


Dokumentację projektową wykonało biuro projektowe ARKON ATELIER Sp. z o.o., z siedzibą
w Gdańsku.
Zakres zamówienia obejmował:
ETAP I:
1.    odnowienie posadzek wejść na wzniesienie oraz istniejących schodów,
2.    wymianę posadzek dwóch górnych tarasów widokowych i utwardzenie dolnego tarasu,
3.    odrestaurowanie istniejących murków oporowych przy wejściach na tarasy widokowe,
4.    montaż oświetlenia led w murkach oporowych,
5.    dostawę i montaż altany na górnym dużym tarasie widokowym,
6.    dostawę i montaż nowych barierek wzdłuż murków oporowych oraz na tarasach widokowych,
7.    wykonanie schodów prowadzących na taras dolny od strony ul. Armii Krajowej,
8.    wykonanie nawierzchni podjazdu (z murkiem oporowym),
9.    wykonanie rampy dla osób niepełnosprawnych w biegu istniejących schodów od strony południowej,
10.    dostawę i montaż małej architektury,
11.    wykonanie monitoringu wizyjnego (zasilanie z istniejącej sieci oświetlenia),
12.    założenie rabat bylinowych i krzewinkowych,
13.    regenerację trawników,

ETAP II:
1.    usługę pielęgnacji wykonanych nasadzeń zieleni z wyłączeniem pielęgnacji trawników przez okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Wykonawca robót:

BIT Dariusz Brodziak z siedzibą w Elblągu.

Realizacja robót: grudzień 2022 – sierpień 2023

Nowy blask Parku Planty
Nowy blask Parku Planty
Nowy blask Parku Planty
Nowy blask Parku Planty
Nowy blask Parku Planty
Nowy blask Parku Planty
Nowy blask Parku Planty
Nowy blask Parku Planty
Nowy blask Parku Planty
Nowy blask Parku Planty
Nowy blask Parku Planty
Nowy blask Parku Planty
Nowy blask Parku Planty
Nowy blask Parku Planty
Nowy blask Parku Planty
Nowy blask Parku Planty
Nowy blask Parku Planty
Nowy blask Parku Planty
Nowy blask Parku Planty
Nowy blask Parku Planty
Nowy blask Parku Planty

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register