Czy dzisiaj Polska i Polacy potrzebują wizjonera i realizacji Projektu Narodowego?

W latach 20-tych i 30-tych ubiegłego wieku Polacy, w swoim nowo odrodzonym państwie stworzyli coś na miarę wielkiego skoku gospodarczego. To budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz portu morskiego w Gdyni, oraz samego miasta – praktycznie od podstaw. Mieliśmy wówczas wspaniałych wizjonerów rozwoju gospodarczego Polski – Eugeniusza Kwiatkowskiego, Władysława  Grabskiego czy Ignacego Mościckiego.

To wspaniała idea w okresie międzywojennym porwała wszystkich Polaków, niezależnie od poglądów politycznych.

Dziś znów potrzebujemy  lidera – wizjonera, który przygotuje i wdroży plan wielkiego rozwoju Polski. Czy dziś takim gospodarczym wizjonerem w naszym kraju jest wicepremier Mateusz Morawiecki.

Czy można uznać  Go  za potencjalnego wizjonera  na miarę  Eugeniusz Kwiatkowskiego budowniczego Gdyni, autora reformy walutowej  Władysława Grabskiego, czy przedsięwzięć Ignacego Mościckiego ?

Dzisiaj wiele na to wskazuje.

Mamy  taką nadzieję, widząc w jakim kierunku zmierzają działania tego rządu i zamierzenia wicepremier Mateusza Morawieckiego. Dlatego już dziś powinniśmy zaprzestać  politycznych kłótni  i podjąć wspólnym wysiłkiem realizację wielkich , gospodarczych  przedsięwzięcia. Wizja gospodarczego rozwoju Polski i zmierzanie ku dobrobytowi polskiego społeczeństwa,  powinna połączyć Polaków ponad podziałami politycznymi.

Warto tu przypomnieć, że przez spory polityczne, w okresie ponad dwudziestu lat naszej najnowszej niepodległości nie powstał żaden Projekt Narodowy na miarę COP-u, Portu Gdynia Kwiatkowskiego, reform finansowych Grabskiego czy przedsięwzięć Mościckiego.

O realizację tej  idei, reformy kraju i budowy wielkiego projektu gospodarczego zwróciłem się pięć  lat temu do premiera Jarosława Kaczyńskiego, na spotkaniu w Elblągu.

Zobacz więcej:

https://www.youtube.com/watch?v=Yao6Ase6txU&feature=youtu.be

Nie powstał jednak, bo powstać nie mógł, ponieważ Projekt Narodowy wymaga wizji i Wizjonera, który potrafiłby porwać swoją wizją społeczeństwo a polityków nakłonić do współdziałania. Tak się nie stało, choć stać się mogło! Tak się nie stało, ponieważ polscy politycy w minionym i obecnym czasie tworzą  na bieżące potrzeby spektakle. Tworzą  świat z medialnych wydarzeń, w którym odgrywają różne rozpisane dla siebie role, by zapewnić sobie własny byt medialny i materialny. Przy tym nie rozmawiają o ważny sprawach,  jedynie kłócą się o personaliach, określając siebie nawzajem powszechnie mało szczytnymi przymiotnikami. Konkretne działania dla Narodu i budowy silnego Państwa nie jest dla nich celem. Obecnie większość polityków mniej wykazuje zainteresowanie Polską, natomiast całą swoją aktywność kieruje na własny public relations. Tak nie może być. To nie gwarantuje naszemu krajowi sukcesu, a Polakom zamożności.

Czym jednak miałby być Projekt Narodowy?

W naszym rozumieniu, Projekt Narodowy , to jasno sprecyzowany cel, który jest szczegółowo opisany w konkretnym projekcie. Posiada określone granice swojego działania, które są jasne i nazwane,  a jego efekt końcowy jest sukcesem całej polskiej wspólnoty.

Projekt Narodowy jest wielki wielkością umysłu Wizjonera, charakteru i serc jego kreatorów. Polacy porwani Jego wielkością, potrafią tworzyć rzeczy potężne i pięknie.

Projekt Narodowy jest integratorem, kumulacją pod szyldem przywództwa Wizjonera, inicjatyw, działań, pomysłów. Projekt Narodowy  jest mechanizmem pozwalającym licznym rzeszom ludzkim, firmom włączyć się w to przedsięwzięcie narodowe. Postawa Wizjonera wyzwala w społeczeństwie poczucie mocy, ogromny entuzjazm i solidarną współpracę.

Wizjoner Projektu Narodowego działając, określa podstawowe cele dla wcielenia w życie swojej wizji, wybiera sposoby ich realizacji. Prowadzi, dążąc celu. Takie przywództwo pozwala tworzyć na wielką skalę projekty. Takie przywództwo wyznacza inny styl kierowania Polakami, takimi, jakimi są, a nie jakimi chcieliby ich widzieć politycy. Obywatele muszą jednak odczuć, ocenić, wiedzieć, że coś nastąpi wyjątkowego w określonym czasie i według jasnych i opisanych zasad.

Polacy dysponują wielkim potencjałem

My wierzymy głęboko, że Polska i polskie społeczeństwo dysponują ogromnym potencjałem twórczej ekspresji. Potencjał Polaków, którym dysponujemy, uprawnia nas, Polaków do podejmowania odważnych wyzwań na skalę tych z poprzedniego stulecia.

Polskie społeczeństwo w świadomy sposób organizując się, szczególnie na poziomie samorządów, wykreować może zbiorową świadomość swego ogromu zdolności i swych możliwości. Takie myślenie i chęć takiego wspólnotowego działania na rzecz lokalnej społeczności,  jak i całego Narodu,  może dokonać rzeczy  niezwykłych.

A więc, czy powstanie Projekt Narodowy? Czy  tak się stanie?

My, wierzymy, że tak się stanie!

Prezes Stowarzyszenia AWA

Edmund Szwed
http://edmund-szwed.com.pl/

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register