Czy budynki przedszkoli w Elblągu są bezpieczne dla dzieci? Oceni to speckomisja

Specjalna komisja powołana przez prezydenta Elbląga zbada wszystkie budynki elbląskich przedszkoli. To efekt spotkania przedstawicieli służb ratunkowych oraz przedszkoli, jakie miało miejsce w listopadzie ubiegłego roku w Ratuszu Staromiejskim.

Jaki jest stan techniczny budynków elbląskich przedszkoli? Czy stwarzają one zagrożenie dla dzieci? To oceni specjalny zespół powołany przez prezydenta miasta. Zespół będzie pracował pod nadzorem wiceprezydenta Janusza Nowaka. W jego skład wejdą: Tomasz Świniarski, kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Beata Nosewicz, kierownik Referatu Edukacji w Departamencie Edukacji i Sportu, Ewa Tomczyńska, inspektor Departamentu Edukacji i Sportu; Witold Barczewski, inspektor Departamentu Inwestycji.

Zadaniem zespołu jest rozpoznanie stanu technicznego obiektów przedszkoli prowadzonych przez miasto Elbląg, formułowanie wniosków dotyczących poprawy stanu technicznego badanych obiektów oraz współdziałanie z prezydentem w zakresie realizacji wskazań we wniosku. Zespół pełni rolę doradczą.

Potrzeba utworzenia zespołu została zgłoszona na spotkaniu w dniu 16 XI 2016 r., które odbyło się w Ratuszu Staromiejskim. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Elblągu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu oraz dyrektorzy elbląskich przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg.

Zespół przeprowadzi oględziny wszystkich obiektów i przedłoży listę jednostek wymagających dostosowania stanu budynków do obowiązujących przepisów celem zaplanowania wykonania koniecznych robót w perspektywie kilkuletniej. Zaproponuje również przedszkola, w których niezbędne będzie zlecenie wykonania specjalistycznej ekspertyzy przez biegłego rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register