Raport. Na co umierają Polacy?

Polacy w dalszym ciągu umierają przede wszystkim na choroby układu krążenia. Drugie miejsce zajmują nowotwory, a trzecie zatrucia – czytamy w najnowszym raporcie GUS. Na co jeszcze najczęściej umierają Polacy?

Jak podaje raport przygotowany przez Główny Urząd Statystyczny, co drugi zgon jest spowodowany tymi chorobami. Mimo to zgonów z powodu problemów z układem krążenia jest znacznie mniej – wskaźnik z poziomu 52 proc. spadł do 46 proc. w 2015 r. Zdaniem specjalistów to zasługa przede wszystkim przykładania coraz większej wagi do profilaktyki, dbałość o dobrą kondycję fizyczną, oraz zmiana złych nawyków żywieniowych. Ten spadek to także zasługa medycyny. Wprawdzie radzi sobie ona z nimi coraz lepiej to w 2015 r. z powodu chorób układu krążenia na każde 100 tys. ludności zmarły 404 osoby (o 13 osób więcej niż w 2014 r.).

Na serce znacznie częściej umierają mężczyźni. W wieku poniżej 45 lat umiera ich 3,5-krotnie więcej niż wśród kobiet w tym wieku. Relacja ta utrzymuje się również w grupie osób w wieku 45-59 lat.

Choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów osób powyżej 60. roku życia. Charakterystyczny dla tego wieku jest fakt, iż liczba zgonów mężczyzn jest niewiele wyższa niż kobiet.

RAK ZABIJA NIECO RZADZIEJ

Na drugim miejscu, zaraz po chorobach układu krążenia, wśród chorób, na które Polacy umierają najczęściej, plasują się nowotwory. W 2015 r. stanowiły one 26,7 proc. wszystkich zgonów. W latach 1980-2001 w Polsce obserwowano stały wzrost poziomu natężenia zgonów z powodu nowotworów. Na szczęście wraz z początkiem nowego stulecia liczba zgonów z powodu raka zaczęła spadać, zwłaszcza wśród osób, które nie ukończyły jeszcze 44 lat.

W ostatnim trzydziestoleciu współczynnik zgonów zarówno mężczyzn, jak i kobiet w tym wieku zmniejszył się dwukrotnie. Poziom natężenia zgonów osób w wieku 0-44 lata jest kilkanaście razy niższy niż notowany wśród osób w wieku 45-59 lat. W tej ostatniej grupie wiekowej od 2002 r. obserwowany jest spadek zgonów. Inaczej jest w przypadku osób, które ukończyły 60 lat i więcej. Umieralność mężczyzn w tej grupie wiekowej spowodowana chorobami nowotworowymi w 2015 r. wzrosła. Wśród kobiet w tym wieku poziom natężenia zgonów, począwszy od 2000 r., w zasadzie nie ulegał zmianie, dopiero w latach 2014 i 2015 nastąpił jego niewielki wzrost. Należy zaznaczyć, że dla mężczyzn w wieku 60 lat i więcej, poziom natężenia zgonów z powodu chorób nowotworowych jest 5-krotnie wyższy niż u osób poniżej 60 roku życia, natomiast dla kobiet 4-krotnie.

WYPADKI, URAZY I ZATRUCIA TEŻ MNIEJ ŚMIERCIONOŚNE

Zgony spowodowane wypadkami i urazami (tzw. przyczyny nienaturalne) stanowią 5 proc. wszystkich zgonów. Dane pokazują, że liczba zgonów z przyczyn zewnętrznych (wypadków, urazów i zatruć) spada. W 2015 r. współczynnik zgonów był o 44 proc. mniejszy niż w 1991 r., kiedy zanotowano najwyższy poziom omawianego współczynnika – 88 zgonów na 100 tys. ludności.

Wypadki, urazy i zatrucia są najczęstszą przyczyną zgonów młodych mężczyzn, tj. w wieku poniżej 45 lat. W 2015 r. stanowiły one 39 proc. wszystkich zgonów mężczyzn w tym wieku. Poziom natężenia zgonów mężczyzn w wieku do 59 lat jest sześciokrotnie wyższy niż wśród kobiet.

BEZ ZMIAN W ZAKRESIE CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO

W Polsce w 2015 r. choroby układu oddechowego stanowiły 6,1 proc. wszystkich zgonów. Po trwającym przez szereg lat spadku umieralności z powodu tych chorób, od połowy lat 90. natężenie zgonów utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Umieralność z powodu chorób układu oddechowego osób poniżej 60. roku życia znacząco się zmniejszyła. W pierwszej dekadzie XXI wieku zaobserwowano niewielki wzrost współczynnika zgonów, po czym jego wielkość utrzymuje się na tym samym poziomie. Częstość występowania zgonów mężczyzn w wieku 60 lat i więcej, w następstwie chorób układu oddechowego, jest 9-krotnie wyższa niż mężczyzn w wieku 0-59 lat; natomiast kobiet 13-krotnie wyższa.

MNIEJ ZGONÓW Z POWODU CHORÓB UKŁADU TRAWIENNEGO

Podobny przebieg zmian notowano w natężeniu zgonów z powodu chorób układu trawiennego, z tym że na nieco niższym poziomie. W pierwszej połowie lat 80. współczynnik zgonów z tej przyczyny wynosił 38-39 na 100 tys. ludności, w okresie kolejnych dziesięciu lat obniżył się do 35-36, po czym nastąpił ponowny jego wzrost do 38-39 zgonów na 100 tys. ludności w latach 2004-2008. W 2015 r. wartość tego wskaźnika obniżyła się do 35.

Na zmiany ogólnego poziomu natężenia zgonów w następstwie chorób układu trawiennego miał wpływ przede wszystkim wzrost umieralności mężczyzn w wieku poniżej 60 lat. Natężenie zgonów kobiet w tym wieku oraz osób starszych (obojga płci) utrzymuje się w badanym okresie na zbliżonym poziomie.

źródło: realnapolska.pl

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register