Ratusz wyjaśnia wątpliwości związane z Górą Chrobrego – funkcjonowaniem firmy i udzielonymi dotacjami

Wiele pytań i niejasności powstało w ostatnim czasie w sprawie Góry Chrobrego i jej dalszych losów. Dziś podczas konferencji prasowej Janusz Nowak wiceprezydent Elbląga wspólnie z Andrzejem Budzelewskim kierownikiem Referatu Sportu UM i Sławomirem Skorupą dyrektorem Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji wyjaśniali wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem tego obiektu rekreacyjnego.

– Od kilku miesięcy temat Góry Chrobrego jest tematem bardzo żywym w przestrzeni medialnej. Niestety cały czas pojawiają się nieprawdziwe informacje oraz insynuacje dot. przyznanej dotacji na rzecz Elbląskiego Stowarzyszenia Sympatyków Sportów Zimowych. W związku z tym dziś spotykamy się, aby wyjaśnić wszystkie kwestie, tak aby raz na zawsze zakończyć już zbędne dyskusje w tej sprawie. Jak już Państwa informowaliśmy stowarzyszenia, które w ubiegłym roku otrzymały dotacje złożyły już sprawozdania z realizacji zadań i wydatkowania środków. Taki sprawozdanie złożyło także Elbląskie Stowarzyszenie Sympatyków Sportów Zimowych. Sprawozdanie zostało sprawdzone zarówno pod względem merytorycznym, jak i finansowym, na podstawie udokumentowanych, faktycznie poniesionych wydatków. Za chwilę Pan Kierownik przedstawi Państwu szczegółową informację, na temat ostatecznej kwoty wykorzystanej dotacji oraz informacje na co te środki zostały wykorzystane. Mam nadzieję, że te informacje zakończą dyskusje w tym temacie. Przypomnę tylko, że kwesta ta była wnikliwie badana, CBA i Komisja Rewizyjna nie stwierdziły nieprawidłowości co do przyznania tej dotacji – mówił Janusz Nowak wiceprezydent Elbląga.

– Drugą kwestią, którą chcemy dziś krótko poruszyć jest sprawa działalności Przedsiębiorstwa Góra Chrobrego. Jak już Państwo wiecie Przedsiębiorstwo Góra Chrobrego chce zrezygnować z prowadzonej działalności z uwagi na zbyt krótki sezon zimowy, który nie pozwala na wygenerowanie oczekiwanych przez inwestora wyników finansowych. W maju 2016 roku Przedsiębiorstwo zwróciło się o przejęcie udziałów lub majątku spółki. Po wielu rozmowach udało się przekonać inwestora, aby w poprzednim i tym sezonie uruchomił wyciągi. Problem jednak jest. Cały czas trwają rozmowy, rozważamy różne scenariusze na temat dalszego funkcjonowania stoku narciarskiego. Prezydent podejmuje wszelkie starania, aby narciarstwo w naszym mieście nie zostało zlikwidowane. Korzystają z niego nie tylko elblążanie, ale mieszkańcy z całego regionu – informował wiceprezydent Nowak

Dotacje na sport w 2017 roku

Szczegołowy proces przyznanwania dotacji elbląskim klubom i stowarzyszniom omawiał Andrzej Budzelewski, kierownik Referatu Sportu:

– Jednym z zadań własnych gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej. Miasto Elbląg realizuje to zadanie poprzez prowadzenie działań ukierunkowanych na tworzenie warunków dla powszechnej aktywności sportowo-rekreacyjnej mieszkańców, które obejmują dostępność do bazy sportowej i tworzenie atrakcyjnej oferty zajęć sportowych i rekreacyjnych. W tym celu udzielane jest, w drodze konkursów ofert, wsparcie finansowe stowarzyszeniom kultury fizycznej na realizację zadań publicznych.

 

W roku 2017 elbląskie kluby i stowarzyszenia sportowe otrzymały wsparcie finansowe z budżetu miasta w wysokości 2.412.470 zł, z czego:

na prowadzenie szkolenia w sporcie seniorskim 14 klubów dostało dotację w łącznej wysokości 1.180.000 zł a jedno (Meble Wójcik SA) 334.470 zł na promocję miasta poprzez sport,

na prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży przekazano łączną kwotę 613.000 zł, którą podzielono między 29 klubów i stowarzyszeń,

na popularyzację aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga – kwota 240 tys. złotych, która przyznana została 6 stowarzyszeniom,

kwotą 45.000 zł wsparto dwa stowarzyszenia na popularyzację sportu wśród osób niepełnosprawnych.

Poza bezpośrednim wsparciem, finansowym, kluby sportowe korzystały nieodpłatnie z miejskiej bazy sportowej, co oznacza pomoc sięgającą 2,5 mln zł.

– W oparciu o istniejąca infrastrukturę sportową, miasto prowadziło programy, adresowane do dzieci młodzieży, w tym między innymi program powszechnej nauki pływania, czy jazdy na łyżwach. Łączny koszt realizacji tych programów to 1 535 127 zł – (koszt powszechnej nauki pływania w roku szkolnym 2016/2017 – 487.352 zł, powszechnej nauki na łyżwach – 165.338 zł). Realizując ideę powszechnej aktywności sportowo-rekreacyjnej mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży, Miasto postanowiło uruchomić kolejne programy – program jazdy na nartach i snowboardzie w oparciu o niewykorzystany do tej pory potencjał Góry Chrobrego, zamierza także wprowadzić program powszechnej jazdy na rolkach w oparciu o oddawany w tym roku do użytku tor łyżwiarski – mówił Andrzej Budzelewski.

Dotacja dla Elbląskiego Stowarzyszenia Sympatyków Sportów Zimowych – krok po kroku

W dniu 23.05.2017 roku komisja konkursowa dokonała oceny złożonych 6 ofert. Wszystkie uzyskały punktację powyżej wymaganego minimum i otrzymały rekomendację wsparcia finansowego. O wysokości proponowanego dofinansowania decydowały m.in. atrakcyjność oferty, niepowtarzalność działań oraz ilość osób do których jest skierowana.

Oferta Elbląskiego Stowarzyszenia Sympatyków Sportów Zimowych zakładała powszechną naukę jazdy na nartach i snowboardzie obejmującą zarówno dzieci i młodzież jak i ludzi dorosłych, wzbogacona o organizację imprez masowych w tych dyscyplinach, a także o zajęcia w parku linowym. Komisja zarekomendowała przyznanie Stowarzyszeniu dotację w kwocie 200 tys. zł. nie była więc to kwestia uznaniowa prezydenta, a decyzja komisji konkursowej.

Przyznana dotacje w wysokości 200 tys. zł, została podzielona na dwie transze po 100 tys. zł, z których pierwszą przelano na konto Stowarzyszenia w miesiącu czerwcu. Środki te posłużyły do sfinansowania programu zajęć i imprez w parku linowym oraz treningów, zajęć kondycyjnych i teoretycznych ukierunkowanych na naukę jazdy na nartach i snowboardzie – tzw. treningi na sucho.

Program imprez i zajęć w parku linowym – w ramach tych działań z parku linowego korzystały szkoły i przedszkola, zaś osoby indywidulane korzystały z tej możliwości poprzez cyklicznie pojawiające się hasła do wykorzystania darmowych przejść w Parku linowym: AKTYWNI GÓRĄ, AKTYWNI DZIADKOWIE, AKTYWNY MALUCH, AKTYWNA RODZINA. Z programu skorzystały m.in.: SP 11, SP 12, SP 14, SP 16, SP 19, SP 23, Gimnazjum Nr 3, Gimnazjum Nr 4, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, Zespół Szkół Gospodarczych, Przedszkole nr 15. Ogólna liczba uczestników – ponad 4.000 osób. W każdy poniedziałek w parku linowym odbywały się zajęcia ogólnorozwojowe dla osób starszych oraz dzieci i młodzieży (240 osób), w każdą środę przychodziły dzieci w wieku przedszkolnym (480 osób). Zajęcia kondycyjne i teoretyczne ukierunkowane na naukę jazdy na nartach – udział wzięły m.in.: Gimnazjum Nr 3, Gimnazjum Nr 4, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, SP 1, SP 11, SP 19, Przedszkole Nr 3. W zajęciach prowadzonych przez dwóch instruktorów udział wzięło 145 osób.

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne (brak warunków pogodowych niezbędnych do działania stacji narciarskiej na Górze Chrobrego) nie mogły odbyć się planowane zajęcia praktycznej nauki jazdy i związane z tym imprezy sportowo-rekreacyjne. To spowodowało, iż druga transza dotacji została wstrzymana i nie trafiła do Stowarzyszenia.

– Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem na realizację powyższych działań Stowarzyszenie wydatkowało kwotę 66.969 zł. Niewykorzystana kwota 33.031 zł pierwszej transzy została już zwrócona do kasy miejskiej. Ostateczna kwota dotacji, jak Państwo widzą wynosi więc niespełna 67 tys. zł. i na tle dotacji, które miasto udziela na działalność klubów, upowszechnianie sportu jest to naprawdę kwota nieduża – zaznaczył Andrzej Budzelewski kierownik Referatu Sportu UM.

Na podstawie informacji Urzędu Miejskiego w Elblągu.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register