Uroczystości pogrzebowe Jerzego Wilka w Elblągu

W piątek 21 maja w Elblągu odbyły się uroczystości pogrzebowe Jerzego Wilka, posła na Sejm VIII i IX kadencji. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wystosowała list kondolencyjny.

„Z dużym smutkiem odebrałam wiadomość o śmierci naszego kolegi, przyjaciela, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII i IX kadencji. Mimo ciężkiej choroby, niemalże do końca wypełniał parlamentarne obowiązki. Taki był Jerzy. Zawsze z dużą odpowiedzialnością wywiązywał się z zawodowych i społecznych powinności” – napisała Elżbieta Witek w okolicznościowej korespondencji odczytanej przez wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego.

Marszałek Sejmu podkreśliła, że Jerzy Wilk „w swoim życiu kierował się dobrem Ojczyzny, jak również głęboką troską o drugiego człowieka zarówno w wymiarze jednostki, jak i całego społeczeństwa. Marzył o Polsce wolnej, dostatniej i nowoczesnej, swoje pragnienia przekuwał w czyny” – zaznaczyła marszałek Witek.

Elżbieta Witek przypomniała również parlamentarną i samorządową drogę Zmarłego.

„Już od lat młodzieńczych angażował się w opozycyjną działalność w „Solidarności”, brał aktywny udział w Komitecie Obywatelskim w Elblągu, od roku 1991 był członkiem Porozumienia Centrum. Niestrudzoną pracą, doświadczeniem oraz wiedzą służył Prawu i Sprawiedliwości, a przez lata – jako samorządowiec – swojemu rodzinnemu miastu, bowiem Elbląg kochał nade wszystko. Będąc radnym, wiceprzewodniczącym, przewodniczącym Rady Miejskiej, a następnie prezydentem Elbląga podejmował wszelkie starania na rzecz rozwoju miasta oraz dobra mieszkańców. W kanale żeglugowym przez Mierzeję Wiślaną widział szansę na dynamiczny rozwój Elbląga oraz gmin położonych nad Zalewem Wiślanym. Cieszyły go postępujące prace, bardzo pragnął zobaczyć zwieńczenie tego ogromnego przedsięwzięcia” – napisała Marszałek Sejmu.„Jerzy Wilk zachowa się w naszej pamięci jako życzliwa i szlachetna osoba, oddana pracy samorządowej i parlamentarnej. Jego serdeczności i determinacji w działaniach dla dobra wspólnego nie sposób przecenić, zaś wrażliwość i otwartość na krzywdę drugiego człowieka pozostają niedościgłym wzorem do naśladowania” – zaakcentowała marszałek Witek.

Podczas uroczystości pogrzebowych Jerzego Wilka wspomniał wiceprezes Rady Ministrów, były premier Jarosław Kaczyński. “Żegnamy człowieka, który szedł drogą trudną. Drogą, na której trzeba było iść często pod prąd i to nie tylko w czasach komunizmu, ale także w czasach, które nastąpiły po jego upadku. Droga, która doprowadziła do daleko idących zmian, do naprawy wielu pozostałości dawnego ustroju, ale także wielu błędów, które popełniono również po 1989 r., zaczęła się tu – w Elblągu. W tej drodze, wtedy jako członek komitetu Obywatelskiego, ale także jako członek “Solidarności” uczestniczył przez 32 lata. Jerzy Wilk był przede wszystkim działaczem, społecznym, politycznym. Był samorządowcem, prezydentem Elbląga. Był człowiekiem, który robił to, co zapowiadał. W trakcie pamiętnej kampanii w 2013 r. zapowiedział, że wiele złych rzeczy w Elblągu zmieni i wykonał ten program w 100 proc. Zrobił wszystko, co zapowiedział. Był przy tym człowiekiem spokojnym, cichym, w jakiejś mierze wycofanym, a łączył te cechy z energią, umiejętnością działania, umiejętnością doboru współpracowników, tym wszystkim, co buduje sukces, ale nie sukces osobisty, indywidualny, ale sukces zbiorowy – mówił prezes PiS.

Jarosław Kaczyński w swoim przemówieniu podkreślił zaangażowanie Jerzego Wilka w pracę na rzecz osób z niepełnosprawnościami, która “była jego wielką misją”.

Ponadto wicepremier Kaczyński zaakcentował pracę Zmarłego na rzecz regionu, w tym budowy przekopu Mierzei Wiślanej, której był wielkim orędownikiem.

W ostatnim pożegnaniu Jerzego Wilka wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych na czele z premierem Mateuszem Morawieckim, wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim, wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim oraz parlamentarzyści, samorządowcy, członkowie NSZZ “Solidarność”.

Prezydent Andrzej Duda w uznaniu działalności publicznej posła PiS Jerzego Wilka nadał Zmarłemu pośmiertnie Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. W imieniu Prezydenta odznaczenie przekazał wdowie po pośle Jerzym Wilku sekretarz stanu w KPRP Adam Kwiatkowski. „Należał do pokolenia „Solidarności” i najważniejszą sprawą w Jego publicznej służbie była zawsze wolna Polska. Dla niej pracował, budując niepodległą i sprawiedliwą Ojczyznę od podstaw. Związany ze spółdzielczością, angażował się na rzecz osób niepełnosprawnych, dążąc do ułatwiania im aktywności zawodowej i codziennego życia.

Podstawą pracy społecznej, samorządowej i politycznej śp. Posła Jerzego Wilka, a zarazem sekretem Jego popularności było kilka prostych zasad: otwartość na innych ludzi, gotowość do zajęcia się ich sprawami, chęć niesienia pomocy, wytrwałość w dążeniu do celu. Niezależnie od tego, jakie stanowiska aktualnie pełnił, właśnie tak postępował. Za tę postawę tak wysoko cenili go elblążanie. I takim pozostanie na zawsze w naszej pamięci” – napisał prezydent Andrzej Duda w liście kondolencyjnym.

Fot. Kancelaria Sejmu/Anna Strzyżak

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register