Bieda, dopalacze, dyskryminacja niepełnosprawnych dzieci. RPD przedstawił raport za 2016 rok

W czwartek (27 lipca) Marek Michalak, rzecznik praw dziecka przedstawił w Senacie sprawozdanie z działalności za 2016 rok. Wskazał w nim m.in. na utrudniony dostęp dzieci do lekarzy specjalistów, bezdomność, dyskryminację dzieci niepełnosprawnych i zażywanie dopalaczy.

W zeszłym roku do rzecznika wpłynęło łącznie 46 tys. 213 spraw – to ponad 4,5 razy więcej niż w 2008 r., gdy Michalak objął urząd. Michalak skierował do ministerstw, organów państwa i instytucji 154 wystąpienia generalne o podjęcie działań na rzecz dzieci. Na prawach przysługujących prokuratorowi brał udział w 295 postępowaniach przed sądami.

Łącznie w 2016 r. RPD przeprowadził 217 kontroli, m.in. w placówkach pieczy zastępczej, szkołach, szpitalach i miejscach wypoczynku dzieci.

Po informacji ministerstwa sprawiedliwości o 61 przypadkach umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej jedynie z powodu biedy rodziny, rzecznik skontrolował akty sądowe tych spraw. Michalak wskazywał, że analiza wskazanych przez MS akt sądowych w żadnej ze spraw nie potwierdziła, aby ubóstwo rodziców było wyłącznym powodem umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

W przedstawionej informacji RPD zwracał uwagę na stosowanie w ośrodkach wychowawczych kar, które naruszają godność dziecka i jego prawa. Wśród takich kar wymienił m.in. wielogodzinny zakaz opuszczania pokoju, zmuszanie do uciążliwych prac porządkowych oraz ograniczanie rozmów telefonicznych do 10 minut dziennie.

Michalak powiedział, że o szczepieniach powinni się wypowiadać specjaliści w tej dziedzinie. Podkreślił, że nigdy nie namawiał do ograniczania władzy rodzicielskiej osób, które nie szczepią dzieci.

„Jest też problem z dostępnością do opieki psychiatrycznej. Psychiatria jest w zapaści” – powiedział Michalak.

RPD zwrócił uwagę, że wciąż występują problemy m.in. z dostępnością do lekarzy specjalistów i nowoczesnego leczenia, opieką medyczną podczas porodu, szczepień ochronnych, korzystaniem przez dzieci z solariów, zażywaniem substancji psychoaktywnych, tzw. dopalaczy, brakiem biegłych na etapie postępowań sądowych od orzeczeń wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

Źródło: realnapolska.pl

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register