Eksperyment w matematyce w Elblągu

Miasto Elbląg rozpoczyna realizację projektu pt. „Matematyka – indywidualizacja  i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt wdrażany jest w 15 elbląskich szkołach podstawowych, tj.:

             Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu;

             Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu;

             Szkoła Podstawowa nr 6 w Elblągu;

             Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu;

             Szkoła Podstawowa nr 9 w Elblągu;

             Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu;

             Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu;

             Szkoła Podstawowa nr 14 w Elbląg;

             Szkoła Podstawowa nr 15 w Elblągu;

             Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu;

             Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu;

             Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu;

             Szkoła Podstawowa nr 21 w Elblągu;

             Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu;

             Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu.

 

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematycznych i umiejętności naukowo-technicznych 700 uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym metody eksperymentu poprzez organizację zajęć rozwijających kompetencje matematyczne  i uzdolnienia uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt.

Projektem objętych zostanie także 80 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy podniosą swoje kompetencje dydaktyczne w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijania umiejętności myślenia matematycznego i naukowo-technicznego. 

Efekty realizacji projektu:

– doposażenie bazy dydaktycznej 15 elbląskich szkół podstawowych polegające na utworzeniu Międzyszkolnej Pracowni Eksperymentowania w Szkole Podstawowej nr 19 w Elblągu oraz wyposażeniu szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki w oparciu o eksperyment,

– doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli matematyki edukacji wczesnoszkolnej, które obejmie podniesienie umiejętności zawodowych 10 nauczycieli trenerów (5 merytorycznych i 5 obsługi technicznej) poprzez certyfikację i nadanie im uprawnień do prowadzenia szkoleń dla 70 nauczycieli I etapu edukacyjnego w obszarze innowacyjnych metod nauczania,

– kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematycznych na etapie edukacji wczesnoszkolnej w oparciu o eksperyment podczas zajęć dodatkowych, dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających i kół zainteresowań z matematyki 700 uczniów klas II-III w 15 elbląskich szkołach podstawowych.

W rezultacie wdrożenia projektu zostaną stworzone warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w 15 SP na poziomie edukacji w klasach I-III.

Rekrutacja nauczycieli: listopad/grudzień 2019 roku.

Rekrutacja uczniów: styczeń 2020 roku.

Tytuł projektu: Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej

Wartość projektu: 4 432 128,75 zł

Dofinansowanie: 4 199 128,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 648 347,73 zł

Okres realizacji projektu: 1.10.2019-30.09.2021.

1 komentarz

  • Marian Reply

    2 października 2019 at 14:08

    cyt.: “Kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematycznych na etapie edukacji wczesnoszkolnej w oparciu o eksperyment podczas zajęć dodatkowych.”

    Eksperyment polegać będzie na?

Skomentuj Marian Anuluj pisanie odpowiedzi

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register