Prostowanie zakrętów na trasie do Jegłownika. Drogowcy przygotowują dokumentację

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie zapowiada prace nad dokumentacją dotyczącą rozbudowy drogi krajowej nr 22 na odcinku Fiszewo – Jegłownik. Chodzi o słynne już „prostowanie zakrętów” na tej trasie.

GDDKiA w Olsztynie przedstawiła na swojej stronie internetowej stan zaawansowania robót drogowych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Drogowcy informują, że jeśli chodzi o modernizację drogi krajowej nr 22, na odcinku Fiszewo-Jegłownik to obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej dla tej inwestycji.

Przypomnijmy, że już na początku 2019 r. olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 22. Zadanie zostało powierzone konsorcjum, którego liderem jest firma Arkas-Projekt.

Przedsięwzięcie jest przewidziane do realizacji w ramach Programu Działań na Sieci Drogowej. Celem tej inwestycji jest dostosowanie nośności drogi do 115 kN/oś. Inwestycja będzie polegała na rozbudowie ponad 14 km drogi krajowej nr 22.

Podpisana umowa ma wartość 1,7 mln zł. Wykonawcą zostało konsorcjum firm Arkas-Projekt i Arkas-Projekt Pracownia Projektowo-Konsultingowa.

Jak podaje GDDKiA: – okres, przez który wykonawca ma być związany umową, to 47 miesięcy. W tym czasie zawiera się: 20 miesięcy (wykonanie i odbiór projektu budowlanego i wykonawczego), 4 miesiące (realizacja obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych) oraz 23 miesiące (pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych).

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2022. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane planowane jest pod koniec 2020 roku. Szacunkowy koszt zadania to 118,2 mln zł.

Prace na tym odcinku obejmują m.in.: wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do nośności 115 kN/oś, skorygowanie szerokości jezdni do 7 m, wzmocnienie podłoża i korpusu drogi, korektę geometrii drogi, łuków poziomych i pionowych, przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, obiektów inżynierskich, budowę/przebudowę systemu odwodnienia drogi, budowę kanału technologicznego, zatok autobusowych i chodników oraz wykonanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń BRD oraz oświetlenia drogowego.

 

1 komentarz

  • Patryk Reply

    17 marca 2021 at 21:45

    Do prostowania zakrętów proponuję jeszcze dodać wycinanie drzew z pasa przy drodze. Poziom bezpieczeństwa z pewnością znacząco wzrośnie.

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register