Ważne dla mieszkańców. Jakie zmiany niosą zmiany nazw ulic?

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego poprzez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej konieczna była zmiana nazw czterech ulic w Elblągu.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej 7 września br. radni podjęli uchwały w sprawie zmiany nazw  następujących ulic:

  1. Armii Ludowej na Generała Władysława Andersa
    2. Rodziny Nalazków na Józefa Wybickiego
    3. Kapitana Diaczenki na Starowiejską
    4. Leona Kruczkowskiego na Zbigniewa Herberta
    5. Zniesiono nazwę Skwer im. Janka Krasickiego

Uchwały dotyczące zmiany nazw ulic wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie w/w ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową – są one nadal ważne, co oznacza, że:

• nie trzeba wymieniać dowodów osobistych, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdów ani innych dokumentów zawierających dotychczasową nazwę – będą ważne dopóki nie upłynie ich termin ważności.

• nie ma potrzeby dokonywana zmian aktów notarialnych

Zmiany wprowadzane w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i pismach urzędowych zostaną dokonane z urzędu.

Mieszkańcy ulicy ponoszą koszty związane ze zmianą pieczątek osobistych lub firmowych, wizytówek, a także ewentualnych tablic usytuowanych na ścianach budynków z nową nazwą ulicy, szyldów, banerów reklamowych i reklam. Miasto w żadnym przypadku nie może zrekompensować tych kosztów – brak podstaw prawnych dla tego typu działania.

Mieszkańcy zmienianych nazw ulic powinni zgłosić zmiany adresowe następującym instytucjom:

1. Urząd Skarbowy w Elblągu – osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmianę przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym (np. podczas składania zeznania rocznego). Można także wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne ZAP 3.
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych na formularzu (druk EZP: emeryci, renciści; druk US-13: osoby nie posiadające żadnego tytułu do ubezpieczenia; osoby prowadzące działalność oraz pracodawcy – na dokumentach zgłoszeniowych)
3. Dostawcy mediów (np. energii elektrycznej, gazu, wody) – osoby będące klientami powinny zmianę danych adresowych zgłosić do właściwego dostawcy.
4. Banki, firmy ubezpieczeniowe – należy zgłosić zmianę nazwy ulicy osobiście.
5. Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej – należy zgłosić osobiście.

 Urząd Miejski w Elblągu

 

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register