Zwracajmy uwagę na bezdomnych

W okresie niskich temperatur bądźmy szczególnie wyczuleni na los osób bezdomnych, apeluje o to elbląski samorząd i służby, które starają się pomóc tym osobom.

W dniu 28 października 2021 r. odbyło się spotkanie Wiceprezydenta Elbląga – Pana Janusza Nowaka z przedstawicielami miejskich jednostek organizacyjnych, służb oraz organizacji pozarządowych w celu omówienia realizacji zwiększonego zakresu zadań związanych z zabezpieczeniem potrzeb osób bezdomnych w Elblągu w okresie jesienno – zimowym 2021-2022.  

Z uwagi na sytuację epidemiczną, w tym roku spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji, w której uczestniczyli przedstawiciele:             
1.    Komendy Miejskiej Policji w Elblągu
2.    Straży Miejskiej
3.    Elbląskiego Centrum Usług Społecznych
4.    Placówek dla osób bezdomnych mieszczących się przy ul. Nowodworskiej 49
5.    Caritas Diecezji Elbląskiej
6.    Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM
7.    Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych UM

Podczas spotkania omówiono działania podejmowane przez poszczególne instytucje.

Pracownicy socjalni Elbląskiego Centrum Usług Społecznych na bieżąco kontrolują miejsca pobytu osób bezdomnych – we współpracy ze Strażą Miejską oraz Policją. Monitorowane są miejsca, w których stwierdzono fakt przebywania osób bezdomnych, pracownicy socjalni i funkcjonariusze Straży Miejskiej podejmują działania w celu zabezpieczenia tych osób w ośrodkach wsparcia.
Należy podkreślić, że udzielenie pomocy w formie schronienia następuje na wniosek osoby bezdomnej i za jej zgodą. W przypadku osób przebywających w przestrzeni publicznej często dopiero ujemne temperatury są motywacją do szukania pomocy stacjonarnej.

Osoby bezdomne mogą uzyskać schronienie w placówkach przy ul. Nowodworskiej 49, gdzie działa schronisko, schronisko z usługami opiekuńczymi, noclegownia i ogrzewalnia.

Jadłodajnia prowadzona przez Caritas Diecezji Elbląskiej przy ul. Zamkowej 17 od 2 listopada wydaje gorące posiłki osobom bezdomnym – skierowanym przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych.

Od 1 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. pod numerem 800 165 320 funkcjonuje bezpłatna całodobowa infolinia dla osób bezdomnych działająca w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie. Pod wskazanym numerem osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy. Informacje dotyczące osób bezdomnych zgłaszać można również do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod nr tel. 55 239 30 40, Zespołu ds. bezdomności Elbląskiego Centrum Usług Społecznych pod nr tel. 55 625 61 18 oraz do Straży Miejskiej – 986 i Policji – 997. Apelujemy do mieszkańców, aby nie być obojętnymi na los osób bezdomnych i przekazywać służbom zgłoszenia o miejscach ich pobytu.

W załączonej informacji znajdują się dane instytucji, służb i organizacji działających na terenie Elbląga na rzecz osób bezdomnych.

Gdzie szukać pomocy? – tabela kontaktów i zakres udzielanej pomocy

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register