Elbląg pozyskał środki na I etap ul. Wschodniej

Ponad 7,2 mln złotych dofinansowania otrzymał elbląski samorząd z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu – etap I: ul. Wschodnia bis”.

– To bardzo dobra informacja. Budowa ulicy Wschodniej ma bardzo duże znaczenie w układzie komunikacyjnym miasta i odciążeniu ulicy Bema. To pierwszy krok w tym kierunku – podkreśla Prezydent Witold Wróblewski.

Zadanie dotyczy budowy drogi powiatowej długości około 910 metrów ul. Wschodniej-bis w Elblągu, stanowiącej pierwszy etap planowanej nowej ulicy Wschodniej, która w docelowym układzie stanowić będzie połączenie ulicy Łęczyckiej, ul. Sybiraków, ul. Marymoncką do ulicy Królewieckiej. Całkowita wartość I etapu to 11 100 000,00 zł, z czego 65%, czyli 7 215 000,00 zł pochodzić będzie z dofinansowania pozyskanego z Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach zadania planuje się wykonanie następujących elementów drogi:
•    jedną jezdnię szerokości 7,0m o dwóch pasach ruchu szer. po 3,5m,
•    zatoki autobusowe,
•    obustronne chodniki,
•    jednostronną dwukierunkową ścieżkę rowerową,
•    zjazdy w celu skomunikowania drogi powiatowej z istniejącą drogą wewnętrzną i istniejącą zabudową oraz zabezpieczającymi dojazd do planowanej rozbudowy cmentarza miejskiego,
•    kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne na całej długości.
Na połączeniu z drogą wojewódzką nr 509 (ul. Łęczycka) planowane jest nowe skrzyżowanie w formie ronda.

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021 – 2023.

Aktualnie w trakcie jest procedura przetargowa na wyłonienie Inżyniera kontraktu, który poza nadzorem nad robotami będzie zobowiązany wykonać aktualizację  Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla I etapu Obwodnicy (Wschodnia bis) i wykonania Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla II etapu. Po zweryfikowaniu i zaktualizowaniu Programu Funkcjonalno – Użytkowego kolejnym etapem przygotowania inwestycji będzie wyłonienie Wykonawcy, po którego stronie będzie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, pozyskanie niezbędnych pozwoleń środowiskowych i zgód na realizację robót oraz wykonanie robót budowlanych.

UM Elbląg

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register