Elbląska Szkoła Eksperymentu coraz bliżej

Wiceprezydent Michał Missan podpisał umowę na adaptację pomieszczeń w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Rawskiej 3 w Elblągu dla potrzeb utworzenia Elbląskiej Szkoły Eksperymentu. Inwestycja jest częścią realizowanego projektu unijnego skierowanego do uczniów  i nauczycieli elbląskich liceów ogólnokształcących, wartego prawie 4,3 mln zł.

Zadanie zrealizuje elbląska firma – Zakład Ogólnobudowlany Mirosław Markiewicz. Zakres prac obejmuje remonty sal dla potrzeb utworzenia laboratorium fizyki, chemii, biologii, matematyki, oraz ciemni do zajęć z optyki. Prace budowlane obejmują również infrastrukturę techniczną, w tym między innymi: sanitariaty, zaplecza pracowni, czy szatnie. Koszt robót wynosi 516 920,29 zł. Pracownie mają być gotowe w listopadzie br.

– W dobie posuchy inwestycyjnej związanej z pandemią koronawirusa oraz innymi uwarunkowaniami, które nam uszczupliły budżet, bardzo się cieszymy z każdej inwestycji w mieście, a tym bardziej jeśli jest ona dofinansowana ze środków zewnętrznych. A tak jest w tym przypadku. Inwestycja, na którą podpisujemy umowę jest częścią projektu pn. Elbląska Szkoła Eksperymentu, który tworzy warunki dla licealistów do nauki w zakresie matematyki i nauk przyrodniczych nowoczesnymi metodami. Gratuluję wykonawcy i życzę udanej, terminowej realizacji zadania. Cieszymy się, że elbląska firma zrealizuje to zadanie, szczególnie w tym trudnym dla przedsiębiorców okresie – mówił podczas podpisywania umowy Michał Missan, wiceprezydent Elbląga.

– Cieszę się, że będę mógł wykonać to zadanie. Dla mnie będzie to podróż sentymentalna, ponieważ kończyłem szkołę na Rawskiej jeszcze jako szkołę podstawową nr 20. Od tego czasu tam nie byłem i miło mi będzie wrócić –  podkreślał wykonawca robót Mirosław Markiewicz.

– Inwestycja zlokalizowana jest na parterze budynku, obejmuje ok. 300 m2. Wszystkie pomieszczenia będą wyposażone w niezbędne instalacje techniczne pod sprzęty, które zainstalowane zostaną w pracowniach w kolejnym etapie realizacji projektu  – zaznaczyła Elżbieta Gieda, dyrektor Departamentu Inwestycji UM w Elblągu.

Prace budowlane, na które podpisana została dziś umowa to składowa dużego projektu pn. „Elbląska Szkoła Eksperymentu”. Wartość projektu wynosi 4 292 173,81 zł, z czego 4 036 573,81 zł pochodzi z funduszy unijnych. Większość środków – bo aż 3 017 024, 29 zł przeznaczona zostanie  na wyposażenie w pomoce dydaktyczne szkolnych pracowni oraz  utworzenie Międzyszkolnej Pracowni Eksperymentowania –  Elbląskie Eksperymentarium. Projekt zakłada również doskonalenie nauczycieli  oraz zajęcia dla uczniów.  
 
„Elbląska Szkoła Eksperymentu” – szczegóły projektu

Celem jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych z 4 elbląskich liceów ogólnokształcących poprzez tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, doskonalenie kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych 30 nauczycieli,
wychowawczych 60 rodziców/opiekunów i organizację zajęć dodatkowych.

Grupa docelowa projektu to:

•    600 uczniów z 4 elbląskich LO, kl. II i III (obecnie klasy I i II)
•    30 nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii), zatrudnionych w 4 elbląskich LO
•    60 rodziców/opiekunów uczniów uczęszczających do 4 elbląskich LO.

Zadania projektowe obejmą:

1) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki w 4 Liceach  Ogólnokształcących oraz utworzenie pracowni międzyszkolnej – Elbląskie Centrum Eksperymentu,

2) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki;

3) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki prowadzonych w oparciu o metodę eksperymentu –  zajęcia wyrównawcze , zajęcia rozwijające, koła zainteresowań.
 
W wyniku realizacji projektu uczniowie będą kształtowali, rozwijali i podniosą swoje kompetencje w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, nauczyciele zostaną przygotowani do pracy metodą eksperymentu oraz do wspierania rozwijania kompetencji matematycznych i przyrodniczych, zostanie stworzona baza dydaktyczna do nauczania opartego na metodzie eksperymentu.  Rodzice podniosą swoje kompetencje wychowawcze poprzez kształtowanie technik osiągania celów wychowawczych w zakresie wspierania rozwoju swoich dzieci.

Projekt będzie realizowany do sierpnia 2022 roku.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register