Energa Kogeneracja gotowa do inwestycji, czeka na decyzję prezydenta Elbląga

Energa Kogeneracja jest gotowa do realizacji projektu. Spółka przedstawiła radnym Elbląga propozycję modelu wytwarzania ciepła na potrzeby Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (EPEC). Działania te pozwolą władzom Elbląga na realizację ustawowego obowiązku zapewnienia dostaw ciepła dla mieszkańców. Spółka czeka na decyzję prezydenta Elbląga do końca marca. Podstawowym warunkiem realizacji inwestycji jest długoletnia umowa z EPEC gwarantująca odbiór wytwarzanego ciepła.

Prezentacja odbyła się 27 lutego 2020 roku podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta ElblągaModel przygotowany przez EKO zakłada budowę do końca 2021 roku kotłowni rezerwowo-szczytowej o mocy cieplnej 3X38 MWt, a do końca 2024 roku – układu pięciu silników gazowych o mocy cieplnej 51,5 MWt i mocy elektrycznej 51,94 MWe Koszt programu inwestycyjnego spółki szacowany jest na 243 mln zł. Spośród różnych analizowanych przez EKO rozwiązań przedstawiona radnym Elbląga propozycja gwarantuje optymalne ceny ciepła.

Plan inwestycyjny EKO.jpg

Zaproponowane przez EKO rozwiązanie jest gotowe do realizacji. EKO ma na ten cel zapewnione niezbędne zaplecze, m.in. zgody właścicielskie, pozwolenia administracyjne i otwarte postępowania przetargowe. Konieczna jest jedynie umowa gwarantująca odbiór przez EPEC wytworzonej przez EKO energii cieplnej przez kolejne lata. Zapewnienie odbioru ciepła jest warunkiem rozpoczęcia przez EKO wielomilionowych inwestycji i podjęcia decyzji racjonalnych biznesowo.

Po dyskusji z udziałem radnych, władz miasta oraz zarządu EPEC nie zapadły decyzje czy propozycja EKO została zaakceptowana i stanowić będzie część modelu docelowego ustawowo zobowiązany jest samorząd Elbląga. Strony zadeklarowały kontynuację rozmów.

Spółka liczy na osiągnięcie porozumienia co do zawarcia umowy długoterminowej, korzystnej dla wszystkich stron. Podkreśla, że EPEC i władze Elbląga będą dzięki niej kontynuować współpracę ze sprawdzonym partnerem, nie ponosząc przy tym zbędnych kosztów inwestycyjnych. EKO będzie zaś mieć pewność, że nowe aktywa ciepłownicze w kolejnych latach nie zostaną pozbawione odbioru ciepła, ale będą czynnie wykorzystywane.

Regularne modernizacje i inwestycje

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta była okazją do wyjaśnienia pewnych wątpliwości, które pojawiły się wokół planów inwestycyjnych EKO – choćby w kwestii amortyzacji i inwestycji poczynionych przez spółkę w blisko 20-letnim horyzoncie czasowym.

Michał Wawryn, prezes EKO, podkreślił w swoim wystąpieniu, że w latach 2001-2019 spółka zainwestowała w moce wytwórcze 407 mln zł. Nie tylko prowadziła konieczne modernizacje istniejących aktywów wytwórczych, ale zrealizowała też nową inwestycję polegającą na budowie w latach 2011-2014 bloku biomasowego. W tym samym okresie spółka dokonała odpisów amortyzacyjnych pomniejszających zobowiązania podatkowe na kwotę 177 mln zł.

Inwestycje EKO i amortyzacja.jpg

EKO nie zaniedbała więc ani obowiązków koncesyjnych dotyczących utrzymywania odpowiedniego poziomu technicznego urządzeń wytwórczych, ani ich modernizacji.

Ceny sprzedaży poniżej średniej krajowej

System ciepłowniczy w Elblągu składa się z dwóch źródeł wytwórczych: należącej do EKO Elektrociepłowni Elbląg oraz należącej do EPEC Ciepłowni Dojazdowa. EPEC jest też wyłącznym właścicielem miejskiego systemu ciepłowniczego, przesyłającego ciepło do mieszkańców.

W kontekście konstrukcji tego systemu prezes Michał Wawryn zaznaczył, że EKO nie ma możliwości dowolnego kształtowania cen za sprzedaż ciepła. Taryfę – zarówno związaną z wytwarzaniem ciepła, jak i przesyłem – zatwierdza bowiem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie kosztów działalności oraz zwrotu kapitału danego przedsiębiorstwa (metoda kosztowa – stosowana dla wytwarzania ciepła bez kogeneracji i dla przesyłu) bądź cen referencyjnych ciepła określanych raz w roku dla  wykorzystywanych do wytwarzania paliw (metoda uproszczona – stosowana dla kogeneracji).

Warto jednak podkreślić, że obecnie średnioważona cena wytwarzania ciepła w Elblągu (41,9 zł/GJ) jest niższa nie tylko od średniej krajowej (43,8 zł/GJ), ale także od porównywalnych z Elblągiem miast, jak Toruń (42,9 zł/GJ), Grudziądz (43,3 zł/GJ) czy Mielec (46,2 zł/GJ). EKO przypomina też, że rachunki płacone przez elblążan za ciepło podnoszą koszty przesyłu, według taryfy EPEC wynoszące 20,82 zł/GJ, wyższe zarówno od średniej krajowej (17,70 zł/GJ), jak też od średniej dla woj. warmińsko-mazurskiego (17,70 zł/GJ).

Ceny w Elblągu_02.jpg

Źródło: ENERGA

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register