Jak będzie wyglądał plan finansów Elbląga w 2022 r.?

Dziś, zgodnie z ustawą o finansach publicznych Prezydent Witold Wróblewski przekazał przewodniczącemu Rady Miejskiej Antoniemu Czyżykowi projekt budżetu miasta na rok 2022. Dokument został również przekazany do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej.  

Nie ukrywam, że skonstruowanie przyszłorocznego budżetu było bardzo trudne, z uwagi na zmniejszenie dochodów i obciążenia, jakie przerzucił na samorządy rząd wprowadzonymi reformami. Ten problem dotyczy niestety większości samorządów w Polsce. Z tytułu wprowadzenia Polskiego Ładu Elbląg straci 43 mln złotych dochodów własnych. Ubytek ten rząd planuje zrekompensować jedynie w wysokości 19 mln złotych jednorazową subwencją. Jest to więc znaczne ograniczenie możliwości rozwojowych miasta – podkreśla prezydent Witold Wróblewski.

Budżet Elbląga na rok przyszły wynosi 748 574 069 zł. Planowane dochody wynoszą 720 677 195 zł, wydatki – 743 574 069 zł, z czego na inwestycje przewidziano kwotę 62.374.157. Tak jak w latach ubiegłych priorytetem będą zadania rozpoczęte oraz te, które uzyskają dofinansowanie zewnętrzne.

Nadwyżka operacyjna wynosi 1 949 196 zł.

Kwota 5 mln zł. przeznaczonych będzie na wykup obligacji z lat poprzednich. Planowany dług Miasta na dz. 31.12.2022 z tyt. zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji to 297 720 000 zł, co stanowi 41,31%, przy maksymalnym 60% wskaźniku długu.

Głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu odbędzie się podczas grudniowej sesji. Poprzedzona ona będzie debatą budżetową oraz pracami w komisjach stałych Rady Miejskiej.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register