Miasto przekaże 200 tys. zł Olimpii Elbląg

Prezydent Elbląga Witold Wróblewski rozstrzygnął konkurs na wsparcie szkolenia sportowego w piłce nożnej seniorów w drugim półroczu 2021 roku. Dotację na ten cel w wysokości 200 tysięcy złotych przyznał ZKS Olimpia Elbląg.

Prezydent Elbląga Witold Wróblewski 2 czerwca ogłosił konkurs ofert na wsparcie szkolenia w piłce nożnej seniorów w drugim półroczu 2021 r. W ogłoszeniu konkursowym zostało zastrzeżone, że Prezydent Elbląga, na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej, dokona wyboru jednej, najkorzystniejszej oferty, najlepiej służącej realizacji zadania.

Na ogłoszony w czerwcu br. konkurs dotyczący wspierania szkolenia seniorów w piłce nożnej wpłynęły dwie oferty, złożone przez ZKS Olimpia Elbląg i M.M.K.S Concordia. Komisja Konkursowa jednogłośnie zaopiniowała Panu Prezydentowi, jako najlepiej służącą realizacji wspomnianego zadania, ofertę złożoną przez ZKS Olimpia. Oferent, któremu komisja rekomenduje przyznanie dotacji, występuje na wyższym poziomie rozgrywkowym, tj. w II i IV lidze piłki nożnej mężczyzn, natomiast MMKS Concordia Elbląg występuje w IV lidze. ZKS Olimpia Elbląg deklaruje udział 50 zawodników w zadaniu, natomiast drugi oferent 25 zawodników. Pośredni odbiorcy zadania oferowanego przez ZKS Olimpia Elbląg liczą 45 000 osób, natomiast MMKS Concordia deklaruje udział 3 400 pośrednich odbiorców – czytamy w uzasadnieniu opinii Komisji.

Prezydent Elbląga, na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej, podjął decyzję o przyznaniu dotacji w wysokości 200 tysięcy złotych klubowi Olimpia Elbląg.

Przyznane przez prezydenta Elbląga wsparcie pozwoli na objęcie szkoleniem 50 zawodników oraz występy zespołów Olimpii w centralnej II lidze oraz warmińsko-mazurskiej IV lidze. Planuje się, że w drugim półroczu 2021 r. zespoły Olimpii rozegrają w sumie 33 ligowe mecze.

ZKS Olimpia rokrocznie wypełnia program szkolenia zatwierdzony przez Polski Związek Piłki Nożnej oraz Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej – informuje elbląski klub. – Rokrocznie młodzi zawodnicy naszego Stowarzyszenia osiągają świetne wyniki sportowe i to właśnie tymi wychowankami naszego Klubu chcemy zasilić szeregi II i IV-ligowych zespołów. W 2018 roku Olimpia Elbląg po raz pierwszy w historii zajęła pierwsze miejsce we współzawodnictwie klubów w szkoleniu dzieci i młodzieży, a w 2019 i 2020 r. utrzymaliśmy to osiągnięcie – ranking prowadził Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej. Dodatkowo na koniec 2019 r. otrzymaliśmy Złotą Gwiazdkę PZPN, co pokazuje dobrą ocenę naszej pracy.

To kolejna dotacja w tym roku przyznana przez Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego na wsparcie szkolenia sportowego i udział we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej seniorów. W pierwszym półroczu dotację otrzymały: ZKS Olimpia Elbląg (160.000 zł) oraz M.M.K.S Concordia (40.000 zł).

ZKS Olimpia to klub z wieloletnią tradycją. Od wielu lat prowadzi zajęcia sportowe, bierze udział w rywalizacji sportowej z udziałem seniorów, młodzieży i dzieci, organizuje obozy wypoczynkowe. Klub współpracuje z Samorządem Elbląskim przy realizacji zadań dotyczących upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz szkolenia sportowego seniorów w piłce nożnej, korzysta nieodpłatnie z miejskiej bazy sportowej.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register